QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
Cập nhật lúc10:23, Thứ Sáu, 18/12/2020 (GMT+7)

 


 

Ý kiến của bạn
,
,
,