Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 (biểu số 02)
Cập nhật lúc18:45, Chủ Nhật, 24/11/2019 (GMT+7)

Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

 

 

Ý kiến của bạn
,
,
,