Danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018
Cập nhật lúc10:53, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
TRƯỞNG BAN
Bùi Xuân Đức

Ý kiến của bạn
,
,
,