Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định năm 2018
Cập nhật lúc15:03, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Kiêm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trần Văn Chung

 

Ý kiến của bạn
,
,
,