,
Cập nhật lúc: 14:54 |10/05/2018
Hiện nay Công an huyện Giao Thuỷ - Nam Định đang tạm giữ 118 xe môtô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo) đã quá thời hạn tạm giữ phương tiện nhưng chưa biết rõ chủ sở hữu, người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người vi phạm không đến liên hệ giải quyết...
,
.
,
,
,
,