Lưu ý khi dùng thuốc trừ cỏ và ốc bươu vàng cho lúa mùa
Cập nhật lúc07:51, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)

Do điều kiện thời tiết ấm nóng ở đầu vụ mùa nên lượng ốc bươu vàng, cỏ dại phát sinh gây hại và cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa non. Sau đây là một số lưu ý để trừ cỏ, diệt ốc bươu vàng cho lúa:

1. Hiểu biết và dùng thuốc trừ cỏ đúng cách

- Thuốc trừ cỏ không chọn lọc: Khi dùng ở liều đủ cao sẽ giết chết mọi loại thực vật (kể cả cỏ dại và cây trồng). Các loại thuốc này vì thế chỉ dùng để trừ cỏ trên bờ ruộng lúa, gồm nhóm thuốc trừ cỏ cháy và trừ cỏ lưu dẫn (chứa hoạt chất Paraquat và Glyphosate).

- Thuốc trừ cỏ chọn lọc: Chỉ ảnh hưởng đến cỏ, không ảnh hưởng đến cây trồng, gồm 2 nhóm:

+ Nhóm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm: Được phun trên mặt đất sau khi gieo nhưng ở thời điểm trước hay lúc cỏ đang nảy mầm. Đối với những diện tích lúa gieo thẳng, ưu tiên sử dụng nhóm thuốc: Sofit 300EC, Chani 300EC, New Heco 600EC, Prefit 300EC, Meco 60EC, Michelle 62EC... Đây là các loại thuốc qua thực tế cho thấy đã trừ được nhiều loại cỏ trong ruộng lúa. Nên phun thuốc sau khi gieo từ 1-4 ngày. Liều lượng 35-50 ml/12-18l nước/sào.

Với lúa cấy có thể sử dụng: Heco 60EC, Butoxim 60EC, Pyrasus 10WP... Phun sau khi cấy 2-6 ngày. Pha 40-45 ml/12-18l nước phun cho 1 sào.

+ Nhóm thuốc tiền và hậu nảy mầm: Sử dụng cho lúa cấy, có thể dùng một trong các thuốc như: Pisorim 18,5WP, Vinarius 50WP, Acenidax 17WP... phun hoặc trộn đạm, cát rắc sau cấy 5-7 ngày.

+ Nhóm thuốc hậu nảy mầm: Được áp dụng sau khi cỏ mọc. Có các loại như: Ankill 40WP, Quinix 32WP, Supernec 50WP... sử dụng sau gieo cấy từ 8-15 ngày.

* Chú ý: Sử dụng thuốc cỏ nhóm này khi phun thuốc cần phải tháo cạn nước ruộng. Sau phun thuốc 1 ngày đưa nước vào ruộng từ 2-3cm duy trì trong 5-7 ngày. 

Các biện pháp canh tác như làm đất kỹ, san phẳng ruộng, bón phân, gieo hạt, tháo nước, phun thuốc và điều tiết nước cần thực hiện đúng kỹ thuật bảo đảm cho mạ hoặc lúa non sinh trưởng, phát triển tốt. Không nên để nước quá lớn hoặc ngập đỉnh sinh trưởng cây lúa. Rắc thuốc đúng nồng độ, liều lượng lá lúa phải khô.

Chỉ nên phối hợp các loại thuốc trừ cỏ hoặc thuốc trừ cỏ với thuốc trừ sâu, bệnh nhằm tiết kiệm công phun khi có hướng dẫn rõ ràng.

2. Sử dụng thuốc trừ ốc bươu vàng:

- Đối với những ruộng lúa có mực nước cao trên 5cm mà không tháo được đi thì nông dân nên sử dụng nhóm thuốc tiếp xúc, vị độc có hoạt chất Metaldehyde như thuốc Tatoo 6GR, Anhead 12GR... Liều lượng là 0,35kg/sào, rắc thuốc trước cấy.

- Nhóm thuốc có thành phần Nicosamide, Nicosamide + Metaldehyde: Đây là nhóm thuốc có hiệu lực cao diệt ốc bươu vàng và an toàn cho lúa. Các thuốc có thể dùng là Capgold 750WP, Pazol 700WP, Anpuma 700WP... Nhóm thuốc này sử dụng trước hoặc ngay sau khi gieo cấy. Nên phun thuốc khi trong ruộng có một lớp nước xăm xắp dưới 3cm để thuốc phát huy hiệu quả tốt.

Theo khuyennong.com.vn

 

,
,
.
,
,
,
,