,
Cập nhật lúc: 17:51 |07/02/2016
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, những năm qua, nông dân khắp các miền quê trong tỉnh đã tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để nâng cao hiệu quả kinh tế của các nông sản, thực phẩm chủ lực. Trên các cánh đồng, nhiều giống lúa, rau màu...
,
,
.
,
,
,
,