,
Cập nhật lúc: 08:29 |13/02/2020
Trước tình trạng sâu keo mùa thu đã xuất hiện, gây hại mạnh trên ngô ở các địa phương trong tỉnh và lây lan gây hại trên lúa mùa 2019, Sở NN và PTNT vừa ban hành quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu nhằm giảm tổn thất, góp phần bảo vệ sản xuất.
,
,
.
,
,
,
,