,
Cập nhật lúc: 08:10 |20/02/2017
Để ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhiễm vi-rút cúm gia cầm A (H7N9) và các chủng vi-rút cúm gia cầm khác từ nước ngoài vào Việt Nam, Bộ NN và PTNT đã gửi công điện khẩn tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số bộ liên quan.
,
,
.
,
,
,
,