,
Cập nhật lúc: 18:24 |18/04/2015
Tính đến ngày 1-4-2015, các huyện, thành phố đã cơ bản tiêm phòng xong vắc-xin cho đàn lợn, đàn trâu, bò, dê; các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường cơ bản tiêm xong vắc-xin cho đàn chó. Cụ thể toàn tỉnh đã tiêm vắc-xin dịch tả, tụ huyết trùng cho lợn được 251.529 con, đạt 66,2% kế hoạch; tiêm vắc-xin lở mồm, long móng cho đàn trâu, bò...
,
,
.
,
,
,
,