,
Cập nhật lúc: 07:55 |12/09/2017
Sở NN và PTNT cho biết, tính đến ngày 4-9-2017, toàn tỉnh có khoảng 10 nghìn ha lúa mùa có biểu hiện nhiễm bệnh lùn sọc đen; 2.048ha nhiễm bệnh lùn sọc đen, trong đó có 1.008ha nhiễm nhẹ, 630ha nhiễm trung bình và 410ha nhiễm nặng. Diện tích lúa nhiễm bệnh chủ yếu ở các huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu và Nghĩa Hưng.
,
,
.
,
,
,
,