,
Cập nhật lúc: 06:57 |20/01/2021
Gieo thẳng lúa là một tiến bộ kỹ thuật mới, với ưu điểm giảm sức lao động và chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với lúa cấy. Để thực hiện thành công, bà con nông dân cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật sau:
,
,
.
,
,
,
,