,
Cập nhật lúc: 07:33 |22/09/2016
Những năm qua, trên địa bàn huyện Trực Ninh đã xảy ra các bệnh dịch tả lợn, bệnh cúm gia cầm A/H5N6, bệnh dại trên chó gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Nặng nề nhất là dịch tai xanh ở lợn năm 2013 phát sinh tại 15 xã, thị trấn đã khiến huyện phải tiêu hủy hơn 7.000 con lợn với trọng lượng gần 127 tấn, làm 2.700 hộ chăn nuôi khốn đốn.
,
,
.
,
,
,
,