,
Cập nhật lúc: 10:12 |24/01/2017
Xuân này, trong niềm vui đón xuân mới, người dân Yên Cường (Ý Yên) còn có niềm vui lớn khi được gặt hái thành quả bước đầu của mô hình kinh tế mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chủ trương lựa chọn. Đó là tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo công nghệ Nhật Bản trong sản xuất nông nghiệp.
,
,
.
,
,
,
,