,
Cập nhật lúc: 06:37 |13/07/2018
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng hóa chất tổng hợp, phân bón vô cơ, các chất điều tiết sinh trưởng của cây trồng và thuốc kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đây cũng là phương thức sản xuất truyền thống từ xưa của nông dân.
,
,
.
,
,
,
,