,
Cập nhật lúc: 08:50 |22/07/2014
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tối đa tiềm năng tự nhiên, nhân lực, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã và nhân dân xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) đã tích cực xây dựng, phát triển thành công các mô hình kinh tế trang trại, gia trại đem lại thu nhập cao cho nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,