,
Cập nhật lúc: 07:35 |26/05/2016
Xã Hải Ninh (Hải Hậu) giáp sông Ninh Cơ, rất phù hợp cho việc phát triển nghề nuôi thủy sản. Tận dụng những lợi thế thiên nhiên ưu đãi, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nâng cao thu nhập, từ hơn chục năm nay nhiều hộ dân trong xã đã đưa ếch Thái Lan về nuôi và đạt được hiệu quả kinh tế cao.
,
,
.
,
,
,
,