,
Cập nhật lúc: 06:47 |12/08/2020
Nguyên nhân gây bệnh: Bệnh do vi khuẩn Pasteurella gây nên. Vi khuẩn tụ huyết trùng dễ bị tiêu diệt bởi sức nóng, ánh nắng mặt trời và chất sát trùng. Vi khuẩn bị diệt ở nhiệt độ 580C trong 20 phút, 800C sau 10 phút; 1000C chết ngay.
,
,
.
,
,
,
,