,
Cập nhật lúc: 09:38 |21/11/2014
"Quãng 20 năm trước, nghề trồng đào du nhập vào đất Nam Mỹ (Nam Trực). Những nông dân trong xã, thay vì nghiên cứu các giống lúa lại có thêm mối quan tâm mới, tìm hiểu về cây đào. Đến nay có khoảng 70% hộ dân trong xã trồng đào. Nhà nhiều có 500 đến 600 gốc, ít cũng ngót 100 gốc đào.
,
,
.
,
,
,
,