,
Cập nhật lúc: 08:17 |18/12/2014
Sâu tơ: Là loài sâu hại nguy hiểm nhất đối với các loại rau cải, su lơ... Sâu màu nâu xám, mỗi cánh trước có 3 dấu hình tam giác màu nâu nhạt. Khi đậu, cánh úp sát thân như hình mái nhà, các vết hình tam giác ở cánh trước tụ lại nhìn óng ánh như kim cương. Khi mới nở, sâu gặm lá thành các đường rãnh, mới nhìn giống như những rãnh do ròi đục lá gây ra.
,
,
.
,
,
,
,