,
Cập nhật lúc: 08:21 |25/07/2017
Để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, Sở NN và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, nhất là người chăn nuôi về nguy cơ bùng phát dịch bệnh...
,
,
.
,
,
,
,