,
Cập nhật lúc: 09:41 |12/01/2015
Trong những năm gần đây, khi nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở tỉnh ta phát triển mạnh, chuyển dần từ nuôi quảng canh sang bán thâm canh, thâm canh, nuôi công nghiệp với quy mô lớn, bên cạnh mặt tích cực đã phát sinh những bất cập cần quan tâm xử lý để bảo đảm phát triển vững chắc.
,
,
.
,
,
,
,