,
Cập nhật lúc: 08:56 |25/04/2014
Những năm qua, huyện Hải Hậu đã xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế. Trong đó phải nói đến những mô hình nuôi thỏ đã góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân.
,
,
.
,
,
,
,