,
Cập nhật lúc: 06:22 |14/09/2018
Nhà tôi trồng cây thìa canh đến nay cũng đã 5 năm. So với trồng lúa và nhiều cây dược liệu khác, cây dây thìa canh mang lại hiệu quả kinh tế hơn nhiều. Đầu ra cho sản phẩm đã được bao tiêu, vì thế tôi khá yên tâm. Cho đến nay, những khó khăn trong quá trình trồng và tiêu thụ sản phẩm chúng tôi hầu như không gặp
,
,
.
,
,
,
,