,
Cập nhật lúc: 08:47 |02/03/2015
Trong những năm gần đây, mức độ thiệt hại mùa màng do chuột trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng và là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số nông dân bỏ ruộng hoang. Năm 2014, do làm tốt công tác diệt chuột nên tình hình chuột hại ở các địa phương trong tỉnh giảm đáng kể...
,
,
.
,
,
,
,