,
Cập nhật lúc: 07:32 |25/08/2016
Hiện nay trang trại của ông Năm có 5 mẫu ao nuôi các loại cá nước ngọt truyền thống như cá trắm, cá trôi, cá chép… Bên cạnh đó ông còn kết hợp nuôi 500 con vịt, 200 con gà và 20 con lợn. Bằng sự cần cù lao động, học hỏi không ngừng nên mỗi năm, trung bình gia đình ông thu được 700-800 triệu đồng từ trang trại.
,
,
.
,
,
,
,