,
Cập nhật lúc: 08:39 |20/10/2014
Trong những năm qua, các địa phương đã quản lý và thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản của tỉnh. Vốn ngân sách đầu tư được tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cấp I cho vùng NTTS tập trung như: kênh cấp và thoát nước cấp I, cống và trạm bơm lớn, đường giao thông chính, điện. Nhiều vùng nuôi bảo đảm có hệ thống kênh tưới và hệ thống kênh tiêu riêng biệt.
,
,
.
,
,
,
,