,
Cập nhật lúc: 08:22 |25/10/2016
Chăn nuôi nông hộ là hình thức chăn nuôi truyền thống phổ biến của cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nông dân cũng như tạo ra nguồn thực phẩm chính cho thị trường. Đồng thời chăn nuôi nông hộ còn có những ưu điểm...
,
,
.
,
,
,
,