,
Cập nhật lúc: 07:49 |15/11/2019
Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển đàn lợn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật...
,
,
.
,
,
,
,