,
Cập nhật lúc: 08:25 |15/04/2014
Trước tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp đồng bộ để phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
,
,
.
,
,
,
,