Nhân Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022)
Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng tỉnh trở thành xã hội học tập
Cập nhật lúc17:18, Thứ Bảy, 07/10/2017 (GMT+7)

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh ta ngày càng phát triển sâu rộng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua dòng họ Hoàng Thọ ở Thị trấn Xuân Trường là một trong những dòng họ được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen (Trong ảnh: Trao thưởng cho các em học sinh giỏi trong ngày nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam).
Trong nhiệm kỳ vừa qua dòng họ Hoàng Thọ ở Thị trấn Xuân Trường là một trong những dòng họ được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen (Trong ảnh: Trao thưởng cho các em học sinh giỏi trong ngày nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam).

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt cả 5 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12.652 chi hội và ban khuyến học, tăng 1.962 chi và ban khuyến học. Số hội viên khuyến học đạt 24,3% dân số, trong đó các huyện đạt cao là Hải Hậu 25,5%, Ý Yên 26%, Giao Thủy 26%, Nghĩa Hưng 26,6%, Trực Ninh 29,2% dân số của huyện. Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, Hội Khuyến học đã chọn 4 huyện: Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên cùng với một số gia đình, dòng họ, cộng đồng... để chỉ đạo điểm trong hai năm 2014 và 2015. Trong quá trình thực hiện, tại các huyện điểm đã có hơn 90% số hộ dân nhận thức và quan tâm tới việc học của con, em và có khoảng 50% hộ dân nhất là chủ hộ ở độ tuổi 30-55 nhận thức được sự cần thiết của việc học tập cho bản thân và người lớn. Trong đó những hộ có kinh tế khá giả, có điều kiện vươn lên đã là đầu tàu trong việc hăng hái học tập làm gương cho các hộ khác cùng tham gia học tập, nhất là học tập các chuyên đề về sản xuất, kinh doanh, sức khỏe và chăm sóc gia đình ấm no, hạnh phúc. Các phong trào dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã có tác động mạnh mẽ tới các gia đình. Đến nay đã có 60% tổng số gia đình của tỉnh đăng ký trở thành gia đình hiếu học, 55% dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học, 65 thôn làng, tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập; 1.028 đơn vị đăng ký trở thành đơn vị học tập, đạt 83,9% và có 89,5% số xã, phường đăng ký trở thành cộng đồng học tập. Các huyện Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy đã có 100% các xã, thị trấn đăng ký trở thành cộng đồng học tập. Hiện tại toàn tỉnh có 51,5% số trung tâm học tập cộng đồng hoạt động bền vững. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo, được các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước, nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, những người quê hương Nam Định thành đạt, Hội đồng hương Nam Định ở các thành phố và đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ nên nhiệm kỳ qua quỹ khuyến học tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Hiện tại, số dư bình quân quỹ khuyến học đạt 68 nghìn đồng/người trở lên, vượt gấp 3 lần so với chỉ tiêu. Toàn tỉnh có số dư quỹ trên 122 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần nhiệm kỳ III (77.683 triệu đồng) trong đó quỹ tỉnh Hội có 98 nhà tài trợ với số tiền 12.762 triệu đồng, đã khen thưởng và trao học bổng 10.340 triệu đồng, dư quỹ 2.422 triệu đồng tăng 2,25 lần so với nhiệm kỳ trước. Ở hầu hết các xã, phường, thị trấn đều phân công đồng chí thường trực Đảng ủy trực tiếp làm giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng. Có gần 700 bí thư cấp ủy trực tiếp làm chủ tịch Hội, chi hội trưởng chi hội khuyến học. Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã vận động được 13 cán bộ chủ chốt của huyện tham gia thường trực Hội; có 16,9% cấp ủy viên tham gia ban chấp hành Hội Khuyến học các cấp.

 Đạt được kết quả trên là do có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các tổ chức khuyến học trên cùng địa bàn khu dân cư đã liên kết, hỗ trợ, bổ sung cho nhau hoạt động thường xuyên, liên tục, đồng bộ, tạo thành phong trào thi đua chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hằng năm, các tổ chức Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nội dung tập trung vào việc quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kinh tế - xã hội, về giáo dục đào tạo, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cùng với truyền thống hiếu học của quê hương, những gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài… Uỷ ban MTTQ các cấp đã cùng với các tổ chức thành viên thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực hoạt động khuyến học, đẩy mạnh tuyên truyền, giúp đỡ xây dựng tổ chức Hội Khuyến học vững mạnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 5 năm qua Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành GD và ĐT thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Mục tiêu xóa mù chữ, kết quả phổ cập tiểu học, phổ cập THCS được củng cố và nâng cao; tỷ lệ học sinh bỏ học trong tỉnh đạt ở mức thấp so với toàn quốc. Trong đó với sự giúp đỡ của các cấp Hội Khuyến học và ngành GD và ĐT, hàng nghìn học sinh gia đình gặp khó khăn có nguy cơ phải bỏ học tiếp tục được tới trường. Các lớp học chuyên đề ở các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn đã thu hút hàng chục vạn lượt người tham gia tiếp cận, thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức hiểu biết về chính sách, pháp luật, kỹ năng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Để động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, trợ cấp, cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp giúp các nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, các cấp Hội đã tích cực vận động nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng quỹ Hội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ được 209.324 triệu đồng; trong đó đã dành hơn 87 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn và khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã trao 3.850 suất học bổng bằng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Với truyền thống hiếu học, học giỏi của quê hương, cùng kinh nghiệm và kết quả đã có, sự đồng thuận cao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, với yêu cầu mới của sự phát triển trong mỗi địa phương và từng gia đình, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ V Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng tỉnh trở thành một xã hội học tập theo tinh thần “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

,
,
.
,
,
,
,