,
Cập nhật lúc: 08:33 |29/07/2014
Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trong đó có 2 trung tâm cấp tỉnh và 13 trung tâm cấp huyện. Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có trên 4.000 học viên học tại các trung tâm GDTX, trong đó có 3.763 học viên THPT, 450 học viên THCS. So với chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng học sinh đăng ký vào học tại các trung tâm GDTX chỉ đạt gần 50%
,
,
.
,
,
,
,