,
Cập nhật lúc: 08:35 |15/09/2014
Với tình cảm đồng chí, anh em, mối quan hệ hữu nghị Nam Định - U-đôm-xay thường xuyên được duy trì và phát triển ngày càng bền chặt. Bên cạnh việc giúp tỉnh bạn đào tạo nguồn nhân lực, hai tỉnh đã duy trì đều đặn việc định kỳ hai năm một lần cử các đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, đoàn thể sang thăm, học tập kinh nghiệm và ký kết các văn bản hợp tác - giúp đỡ nhau đạt hiệu quả thiết thực...
,
,
.
,
,
,
,