,
Cập nhật lúc: 09:19 |27/01/2015
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về nâng cao ý thức ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho học sinh, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động giáo dục và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.
,
,
.
,
,
,
,