,
Cập nhật lúc: 08:14 |30/09/2014
Với phương châm hoạt động: lấy khuyến học thôn làng làm nền tảng, khuyến học dòng họ là trung tâm, khuyến học gia đình là then chốt, hiện nay ở cả 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có Hội Khuyến học với 12.516 chi hội, ban khuyến học, phủ kín địa bàn dân cư. Số hội viên tham gia sinh hoạt lên tới 332.097 người, chiếm 18,85% dân số toàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,