,
Cập nhật lúc: 08:37 |23/11/2017
Với mục đích để học sinh có được những thông tin tích cực phục vụ quá trình học tập, rèn luyện các phẩm chất năng lực và hình thành văn hóa đọc, góp phần hình thành kỹ năng sống cho các em, những năm qua, được sự chỉ đạo của Sở GD và ĐT, các nhà trường, đơn vị giáo dục trong tỉnh đã quan tâm đến việc nâng cao văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh.
,
,
.
,
,
,
,