,
Cập nhật lúc: 08:36 |28/09/2022
Theo đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh, sau hơn một năm triển khai thí điểm mô hình "Công dân học tập", mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song mô hình đã bước đầu tạo sự lan toả sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải học tập suốt đời.
,
,
.
,
,
,
,