,
Cập nhật lúc: 08:56 |04/09/2015
Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT trả lời phỏng vấn Báo Nam Định về những mục tiêu, nhiệm vụ và các công việc mà ngành GD và ĐT tỉnh đã triển khai để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.
,
,
.
,
,
,
,