,
Cập nhật lúc: 08:52 |24/11/2015
Với mô hình liên kết dạy văn hóa kết hợp với đào tạo nghề, lượng học sinh học văn hóa - nghề ở các trung tâm GDTX trong 3 năm học gần đây tương đối ổn định, năm sau tăng hơn năm trước, góp phần vào công tác huy động học viên vào học tại các trung tâm GDTX trong tỉnh. Năm học 2015-2016, toàn tỉnh đã có 8 trung tâm GDTX liên kết dạy văn hóa kết hợp với đào tạo nghề với tổng số 824 học viên.
,
,
.
,
,
,
,