,
Cập nhật lúc: 08:35 |24/07/2017
Những năm qua Phòng GD và ĐT Nghĩa Hưng đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", qua đó phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời phát huy sức mạnh nội lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
,
,
.
,
,
,
,