,
Cập nhật lúc: 08:37 |04/03/2015
Bộ GD và ĐT vừa ban hành Thông tư về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy. Theo đó, Quy chế bao gồm: tổ chức tuyển sinh, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; tuyển sinh sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh tại các trường tổ chức tuyển sinh riêng...
,
,
.
,
,
,
,