,
Cập nhật lúc: 07:47 |23/10/2014
Tính đến tháng 7-2014, toàn tỉnh có 90/291 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Qua thực tế cho thấy, những trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II luôn có chất lượng giáo dục nổi bật, học sinh được phát triển toàn diện trong môi trường học đường tốt nhất.
,
,
.
,
,
,
,