,
Cập nhật lúc: 08:07 |22/01/2021
Để khuyến khích học sinh đọc sách, những năm gần đây, các nhà trường từ cấp tiểu học đến THPT tùy vào điều kiện thực tế của trường đã quan tâm đầu tư không gian thư viện tại trường, xây dựng các CLB về sách; đồng thời tổ chức Ngày hội đọc sách, các cuộc thi, hội thi giới thiệu về sách...
,
,
.
,
,
,
,