,
Cập nhật lúc: 08:37 |25/05/2018
Việc triển khai mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn tỉnh với cách tổ chức, bình xét, công nhận bảo đảm đơn giản, gọn nhẹ, chính xác đã được các địa phương tích cực hưởng ứng và đến nay đã được triển khai sâu rộng...
,
,
.
,
,
,
,