,
Cập nhật lúc: 07:51 |18/12/2014
Bộ GD và ĐT yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tổ chức cho học sinh, sinh viên trực nhật lớp, chăm sóc cây xanh, khuôn viên, giữ gìn cảnh quan...
,
,
.
,
,
,
,