,
Cập nhật lúc: 08:14 |24/06/2016
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đang đến gần. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi đều đã được các cấp, các ngành chức năng và các trường trong tỉnh hoàn tất. Học sinh lớp 12 trong tỉnh cũng đã sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.
,
,
.
,
,
,
,