,
Cập nhật lúc: 07:51 |26/03/2015
Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp cho ngành học mầm non. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên từng bước được "chuẩn hóa'', đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ.
,
,
.
,
,
,
,