,
Cập nhật lúc: 07:56 |15/11/2019
Chúng tôi đến Trường Mầm non Sao Vàng - điểm sáng trong phong trào thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" của thành phố Nam Định. Ban giám hiệu nhà trường cho biết: Nhà trường xác định việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non...
,
,
.
,
,
,
,