,
Cập nhật lúc: 07:31 |17/04/2014
Hằng năm, công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên được ban giám hiệu các trường học chỉ đạo thường xuyên và thực hiện có hiệu quả. Các Phòng GD và ĐT, các trường học trong tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức hội thảo, sinh hoạt tổ, nhóm, dự giờ, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của từng giáo viên.
,
,
.
,
,
,
,