,
Cập nhật lúc: 08:52 |26/07/2016
Năm học 2016-2017, Sở GD và ĐT tiếp tục tuyển sinh theo hướng bảo đảm duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập bậc trung học, đồng thời hỗ trợ cho công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS...
,
,
.
,
,
,
,