,
Cập nhật lúc: 08:26 |16/10/2019
Từ nhiều năm qua, vấn đề vệ sinh cá nhân cho trẻ em là một trong những nội dung quan trọng mà ngành Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường mầm non nhằm góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, đồng thời hình thành cho trẻ thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân...
,
,
.
,
,
,
,