,
Cập nhật lúc: 08:25 |02/06/2020
Trước việc học sinh phải nghỉ học quá dài do dịch bệnh COVID-19, Bộ GD và ĐT đã có Công văn số 1113 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020. Theo đó, nội dung các bậc học được cắt giảm theo nguyên tắc đảm bảo yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học/lớp học, chỉ tinh giản nội dung nâng cao, trùng lặp giữa các môn học đảm bảo chuẩn kiến thức cơ bản...
,
,
.
,
,
,
,