,
Cập nhật lúc: 08:37 |27/04/2015
Với chủ đề hội thi là "Môn học phát triển năng lực học sinh", 29 giáo viên dạy giỏi ở 2 môn Toán và Ngữ văn của 15 Trung tâm GDTX đã có sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; mỗi giáo viên còn có những sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, đồng thời giáo viên đều đạt chuẩn trình độ đào tạo...
,
,
.
,
,
,
,