,
Cập nhật lúc: 08:19 |01/10/2020
Những năm qua, Phòng GD và ĐT huyện Nam Trực thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Thông qua đó nhằm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...
,
,
.
,
,
,
,