,
Cập nhật lúc: 08:57 |22/08/2014
Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 38 cơ sở dạy nghề với đủ các loại hình, trình độ đào tạo, từ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề; quy mô đào tạo đạt 30.200 người/năm. Xác định vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề cho người lao động trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...
,
,
.
,
,
,
,