,
Cập nhật lúc: 15:32 |15/01/2019
Ngày 15-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong 3 năm triển khai...
,
,
.
,
,
,
,