,
Cập nhật lúc: 09:27 |02/10/2015
Những năm gần đây, Trường THPT Xuân Trường B đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh vì đã có tới 4 thủ khoa đại học. Trong điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học còn gặp nhiều khó khăn, để đạt được thành tích này là sự cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
,
,
.
,
,
,
,