,
Cập nhật lúc: 17:46 |01/10/2016
Năm học 2016-2017, cùng với ngành Giáo dục, tổ chức Đội trong các trường học tiếp tục phát động nhiều phong trào, chương trình hoạt động thiết thực với mong muốn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp. Qua đó, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập...
,
,
.
,
,
,
,