,
Cập nhật lúc: 07:41 |21/09/2017
Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, ngành GD và ĐT tỉnh luôn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Mỗi năm học lại có thêm hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo khoa học kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học.
,
,
.
,
,
,
,