,
Cập nhật lúc: 08:55 |17/07/2018
Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Nghĩa Hưng quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, hỗ trợ...
,
,
.
,
,
,
,