,
Cập nhật lúc: 08:20 |22/07/2016
Hầu hết những môn thuộc Ô-lim-pích cuối cùng cũng được Ma-lai-xi-a đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 2017, cho dù nhiều nước còn chưa hết ấm ức vì một số nội dung bị giản lược. Nhưng như thế hãy còn may, bởi cứ ngỡ nước chủ nhà Ma-lai-xi-a quyết tâm thu gọn điền kinh, bơi lội...
,
,
.
,
,
,
,