,
Cập nhật lúc: 08:51 |22/09/2017
Các nội dung bơi tiếp tục là thế mạnh của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á lần thứ 9-2017 (ASEAN Para Games 9-2017) khi giành thêm bốn HCV trong ngày thi đấu 21-9.
,
,
.
,
,
,
,