Thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc18:37, Chủ Nhật, 10/03/2019 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 772/2018/QĐ-TTg ngày 26-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn được thành lập, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho Tổng điều tra.

Theo đó, trong tháng 10-2018, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Toàn tỉnh có 229 xã, phường, thị trấn; 3.680 thôn, xóm, tổ dân phố (gồm 739 tổ dân phố khu vực thành thị và 2.941 thôn, xóm khu vực nông thôn) được phân chia thành 4.954 địa bàn điều tra (gồm 4.072 địa bàn điều tra hộ bình thường và 882 địa bàn đặc thù). Công tác lập bảng kê được tập trung thực hiện trong tháng 11 và tháng 12-2018. Toàn tỉnh tiến hành lập bản kê số nhà, số hộ, số người tại 4.072 địa bàn điều tra hộ bình thường và 882 địa bàn đặc thù. Kết quả tổng hợp sơ bộ, toàn tỉnh hiện có 567,8 nghìn hộ và 1.728,1 nghìn người, giảm 97,7 nghìn người so với cách đây 10 năm (dân số thời điểm 1-4-2009 bao gồm cả lực lượng công an, quân đội phân bổ là 1.825,8 nghìn người). Trong tháng 1 và tháng 2-2019, các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng điều tra phục vụ cho công tác thu thập thông tin tại địa bàn. Toàn tỉnh tuyển chọn 229 tổ trưởng và 2.040 điều tra viên. Bên cạnh lực lượng điều tra trực tiếp, toàn tỉnh huy động 1.412 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo, văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp tham gia chỉ đạo và giám sát thực hiện các khâu công việc của cuộc Tổng điều tra ở cơ sở. Từ cuối tháng 2 và trong tháng 3, các địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho cán bộ tham gia công tác điều tra. Đến ngày 25-3-2019, toàn tỉnh sẽ hoàn thành 50 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra, Ban Chỉ đạo và Văn phòng Giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch Tổng điều tra để người dân hiểu và tích cực hợp tác với cán bộ điều tra.

Từ nay tới ngày 25-4-2019, các địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, hoàn thành các băng rôn; dán các biểu trưng logo, pano, áp phích tại trụ sở, trường học, bệnh viện…; tổ chức phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống đài phát thanh truyền thanh từ huyện đến cơ sở đĩa hỏi đáp về Tổng điều tra, các phóng sự, phỏng vấn; rà soát, cập nhật bản kê tại các địa bàn điều tra nhằm điều chỉnh những biến động về số nhà, số hộ, số nhân khẩu xảy ra trong thời gian từ khi lập bảng kê hộ đến trước thời điểm điều tra. Ban Chỉ đạo các cấp tiến hành tổng kiểm tra công tác chuẩn bị trước thời điểm Tổng điều tra 1-4-2019; bố trí lực lượng điều tra viên, tổ trưởng điều tra, phân công lực lượng kiểm tra, giám sát tại các xã, phường, thị trấn; triển khai công tác điều tra thực tế đồng loạt trong toàn tỉnh từ 7 giờ sáng 1-4-2019 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất ngày 25-4-2019. Các huyện, thành phố tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra vào sáng ngày 1-4-2019, sau đó các lực lượng tham gia Tổng điều tra về thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. Công tác kiểm tra, giám sát phải được Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện ở tất cả các nhiệm vụ công tác, kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh và uốn nắn các tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều tra./.

Thu Trang

,
,
.
,
,
,
,