,
Cập nhật lúc: 07:50 |14/02/2020
Ngay sau Tết Nguyên đán hàng năm, UBND xã Xuân Hồng phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Trường duy trì tổ chức thi đấu kéo co với sự tham gia của 6 giáp: Giáp Cựu, giáp Đông Đoài, giáp Ninh Thọ, giáp Phố, giáp Phú Yên 1 và giáp Phú Yên 2. Đây là một trong những hoạt động thể thao truyền thống đặc sắc tại lễ hội làng Ngọc Tiên...
,
,
.
,
,
,
,