,
Cập nhật lúc: 08:31 |17/09/2021
Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được thành lập từ tháng 12-2020 theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo vận động viên (VĐV) bóng đá tỉnh và Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao (TDTT) tỉnh. Trung tâm có chức năng quản lý huấn luyện viên (HLV)...
,
,
.
,
,
,
,