,
Cập nhật lúc: 14:09 |13/09/2018
Với việc đa dạng các nội dung, hình thức tập luyện và tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào TDTT của xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khoẻ, tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,