,
Cập nhật lúc: 08:31 |04/01/2019
Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thời gian qua, xã Hải Hưng (Hải Hậu) đã đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực...
,
,
.
,
,
,
,