,
Cập nhật lúc: 04:33 |30/09/2016
Huyện Nam Trực hiện có 22 trường THCS, 33 trường tiểu học với trên 20 nghìn học sinh. Là địa phương có truyền thống về thể thao, các trường học trong huyện luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT, coi trọng việc rèn luyện thân thể cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
,
,
.
,
,
,
,