,
Cập nhật lúc: 08:32 |29/05/2020
Với mục đích tạo sân chơi bổ ích góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho trẻ em, hiện nay nhiều mô hình bóng đá cộng đồng cho thanh, thiếu nhi trong tỉnh đã được tổ chức; qua đó phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng trẻ; tạo động lực thúc đẩy phát triển bóng đá phong trào.
,
,
.
,
,
,
,