,
Cập nhật lúc: 08:13 |13/09/2019
Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", những năm qua, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) đã đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,