,
Cập nhật lúc: 08:58 |22/08/2014
Theo kế hoạch, vào dịp Quốc khánh 2-9, không khí sôi động của các cuộc thi văn nghệ, thi đấu thể thao sẽ tiếp tục diễn ra ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Xuân Trường, Trực Ninh… tổ chức ngày hội VH-TT truyền thống.
,
,
.
,
,
,
,