,
Cập nhật lúc: 08:50 |26/08/2016
Hằng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Sở VH, TT và DL đều tổ chức Giải bơi chải tỉnh nhằm tạo không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Giải bơi chải tỉnh chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 27-8-2016...
,
,
.
,
,
,
,