,
Cập nhật lúc: 09:05 |24/02/2017
Để làm tốt công tác giáo dục thể chất cho học sinh, nhà trường đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện; xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; duy trì tổ chức các hoạt động thể thao vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Được sự quan tâm của các cấp, ngành GD và ĐT, đến nay nhà trường có cơ sở vật chất cho việc dạy học thể chất khá khang trang...
,
,
.
,
,
,
,