,
Cập nhật lúc: 09:41 |30/01/2015
Việc tổ chức sôi động các hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Mùi 2015 sẽ tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong cán bộ, nhân dân...
,
,
.
,
,
,
,