,
Cập nhật lúc: 07:46 |20/11/2014
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 do tỉnh ta đăng cai tổ chức là sự kiện quan trọng của quốc gia, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Nam Định giàu truyền thống văn hiến, cách mạng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cty Điện lực Nam Định đã huy động tối đa mọi nguồn lực bảo đảm cấp điện an toàn cao nhất đáp ứng yêu cầu của Đại hội.
,
,
.
,
,
,
,