,
Cập nhật lúc: 08:39 |25/09/2020
Xác định phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, những năm qua, xã Quang Trung (Vụ Bản) đã xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển phong trào TDTT; chú trọng công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của luyện tập TDTT thường xuyên đẩy mạnh cuộc vận động...
,
,
.
,
,
,
,