,
Cập nhật lúc: 13:20 |29/04/2016
Thời gian qua, phong trào TDTT ở xã Trung Đông (Trực Ninh) có chuyển biến tích cực với nhiều loại hình luyện tập, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào TDTT ở xã Trung Đông phát triển mạnh với các môn: bóng đá, bóng bàn, Thái cực trường sinh đạo, đi bộ, chạy thể dục… Trong đó, sôi động nhất là việc tập luyện, thi đấu bóng bàn. CLB bóng bàn xã có 15 thành viên chính và hàng chục người cùng tham gia tập luyện.
,
,
.
,
,
,
,