,
Cập nhật lúc: 20:43 |27/06/2015
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Hải Hậu, những năm gần đây Thị trấn Yên Định đã tích cực phát triển phong trào TDTT, đầu tư xây dựng nhiều sân chơi, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu thể thao, qua đó nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,