,
Cập nhật lúc: 06:01 |19/07/2019
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân ngày một nâng cao; nhu cầu tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe ngày càng phát triển trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều loại hình dịch vụ phục vụ hoạt động thể dục thể thao đã được các tổ chức, cá nhân ở các địa phương trong tỉnh quan tâm đầu tư như: sân bóng đá cỏ nhân tạo; nhà tập luyện đơn môn...
,
,
.
,
,
,
,