,
Cập nhật lúc: 10:29 |17/04/2015
Nhiều năm qua, Thị trấn Lâm (Ý Yên) được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác xã hội hoá TDTT, huy động được các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện, tổ chức các giải thể thao, đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển.
,
,
.
,
,
,
,