,
Cập nhật lúc: 15:33 |18/11/2017
Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn văn hoá, nhiều năm nay, Trường THPT A Nghĩa Hưng luôn thực hiện tốt các chương trình giáo dục thể chất cho học sinh, chú trọng đầu tư, phát triển TDTT, nâng cao sức khỏe học đường.
,
,
.
,
,
,
,