,
Cập nhật lúc: 09:08 |25/07/2014
Những năm gần đây, phong trào tập luyện môn thể thao bóng chuyền phát triển mạnh ở các địa phương trong tỉnh, nhất là ở các xã ven biển. Đến nay toàn tỉnh có trên 1.000 sân bóng chuyền trong khuôn viên NVH của các xã, các khu dân cư. Bên cạnh đó, đã có hàng trăm CLB bóng chuyền ở các xã, thị trấn được thành lập, hoạt động nền nếp, hiệu quả.
,
,
.
,
,
,
,