,
Cập nhật lúc: 16:46 |28/03/2015
Để tiếp tục đưa phong trào TDTT tỉnh ngày càng phát triển, trong thời gian tới các ngành, các huyện, thành phố cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT trong cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và cán bộ VH-TT-TT về vai trò của hoạt động TDTT...
,
,
.
,
,
,
,