,
Cập nhật lúc: 09:22 |19/09/2014
Hiện, các bộ môn võ vật chiếm 60% trong tổng số 15 môn mà đoàn thể thao tỉnh tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Trên nền tảng phong trào võ vật của tỉnh phát triển mạnh, từ đầu năm 2011, Sở VH, TT và DL đã thành lập thêm một số bộ môn võ thuộc Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định để chuẩn bị tranh tài tại Đại hội.
,
,
.
,
,
,
,