,
Cập nhật lúc: 17:12 |25/06/2016
Thực hiện Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, năm học 2015-2016, ngành GD và ĐT tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động thể thao, trong đó trọng tâm là tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) các cấp.
,
,
.
,
,
,
,