,
Cập nhật lúc: 08:14 |07/08/2020
Nhằm đưa phong trào TDTT phát triển, huyện đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào, triển khai nhiều bộ môn thể thao phù hợp với từng điều kiện, lứa tuổi để mọi người có thể rèn luyện sức khỏe theo sở thích; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động TDTT.
,
,
.
,
,
,
,