,
Cập nhật lúc: 15:15 |21/11/2015
Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự "vào cuộc" của các ngành, đoàn thể, những năm qua phong trào tập luyện TDTT ở xã Xuân Tiến (Xuân Trường) phát triển mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương.
,
,
.
,
,
,
,