,
Cập nhật lúc: 16:26 |28/02/2015
Xuân về, các miền quê trong tỉnh lại sôi động tổ chức các lễ hội với các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian gắn với lịch sử văn hóa truyền thống của mỗi địa phương. Vào đầu xuân Ất Mùi 2015 xã Giao Hải (Giao Thuỷ) khánh thành việc trùng tu, tôn tạo và tổ chức lễ hội Đình - Đền Kiên Hành...
,
,
.
,
,
,
,