,
Cập nhật lúc: 08:25 |24/10/2016
Tại hội thảo "Đàn Bầu và vai trò của nó trong nền văn hóa Việt Nam", sáng 21-10, do Viện Âm nhạc Việt Nam tổ chức, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã nêu rõ: trên thế giới hiện có hơn 10 loại đàn 1 dây, trong đó đàn Bầu Việt Nam được đánh giá là rất đặc sắc, độc đáo...
,
,
.
,
,
,
,