,
Cập nhật lúc: 08:51 |17/10/2014
Tại Thành phố Quảng Ngãi đang diễn ra triển lãm chuyên đề Di sản văn hóa dưới nước, giới thiệu hơn 500 cổ vật trục vớt từ những con tàu cổ đắm tại vùng biển miền Trung. Đó là sưu tập đồ gốm, đồ đá Chăm-pa phát hiện ở con tàu đắm tại vùng biển Núi Thành (Quảng Nam); sưu tập đồ gốm Chu Đậu thời Lê thế kỷ XV, sản xuất tại Hải Dương, trục vớt tại vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam).
,
,
.
,
,
,
,