,
Cập nhật lúc: 07:59 |15/12/2014
Bộ VH, TT và DL vừa giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Cty TNHH một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014).
,
,
.
,
,
,
,