,
Cập nhật lúc: 05:57 |12/09/2014
Tuần Văn hoá và Du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30-9. Tuần Văn hoá nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử ngày thành lập huyện Mù Cang Chải, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,