,
Cập nhật lúc: 08:42 |02/09/2014
Giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người đã được thể hiện rõ nét trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trang trọng tại Hà Nội vào tối 30-8.
,
,
.
,
,
,
,