,
Cập nhật lúc: 09:24 |25/07/2014
Chiều 22-7, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam". Triển lãm gồm 3 phần: Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam và Biển đảo trong xây dựng Tổ quốc hiện nay.
,
,
.
,
,
,
,