,
Cập nhật lúc: 10:54 |29/04/2016
Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Hải Phúc (Hải Hậu) đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, chấp hành nghiêm túc quy ước "Nếp sống văn hoá"...
,
,
.
,
,
,
,