,
Cập nhật lúc: 09:24 |31/10/2014
Là tên chủ đề triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 5-11 đến hết ngày 5-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Liên Xô và hình ảnh của Người trong lòng nhân dân Liên Xô.
,
,
.
,
,
,
,