,
Cập nhật lúc: 07:57 |05/12/2016
Ngày 1-12-2016, tại phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại Thành phố A-đi A-bê-ba, nước Cộng hòa dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a, di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
,
,
.
,
,
,
,