,
Cập nhật lúc: 04:59 |22/08/2014
Từ ngày 15 đến 25-8, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình khai mạc triển lãm chuyên đề tranh cổ động "Đoàn kết bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam". Triển lãm bao gồm 45 tranh cổ động của nhiều thế hệ nghệ sĩ sáng tác trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước.
,
,
.
,
,
,
,