,
Cập nhật lúc: 08:31 |22/05/2015
Chiều 20-5-2015, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 32 cổ vật do nhà sưu tầm cổ vật Trần Cao Tường, hội viên Hội Cổ vật Thiên Trường - Nam Định trao tặng. 32 cổ vật được trao tặng ở nhiều thể loại, chất liệu và niên đại khác nhau, bao gồm: 17 thanh kiếm chất liệu sắt thời kỳ Tây Sơn, một pho tượng Phật thiên thủ thiên nhãn chất liệu gỗ sơn son thếp vàng thời kỳ Hậu Lê...
,
,
.
,
,
,
,