,
Cập nhật lúc: 08:09 |30/09/2014
Trong khuôn khổ Ngày Hội sách 2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Triển lãm chuyên đề "Hành trình của sách", với gần 500 tư liệu qua nhiều thời kỳ lịch sử của đất nước. Trong số này, có một số hiện vật quý như các bài tựa ngự chế, sắc phong vua ngự ban, mộc bản kinh Phật, sách lá buông cổ...
,
,
.
,
,
,
,