,
Cập nhật lúc: 14:26 |24/10/2014
Bộ VH, TT và DL vừa ban hành Quyết định số 3413/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử phần mộ Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là di tích cấp quốc gia.
,
,
.
,
,
,
,