,
Cập nhật lúc: 08:58 |27/03/2015
Đây là sự kiện quan trọng của du lịch thành phố do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2015 với chủ đề "Kết nối di sản thế giới".
,
,
.
,
,
,
,