,
Cập nhật lúc: 04:55 |24/06/2022
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Đại nhạc hội "Ánh đạo trong dòng sử Việt" nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập và chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.
,
,
.
,
,
,
,