,
Cập nhật lúc: 09:03 |01/07/2016
Bộ VH, TT và DL cho biết, "Liên hoan Nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, Mi-an-ma và Thái Lan 2016" sẽ được tổ chức vào tháng 7-2016 tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Các tác phẩm tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tình hữu nghị...
,
,
.
,
,
,
,