,
Cập nhật lúc: 18:21 |18/04/2015
Để có được sự ổn định này, ngay sau khi có quyết định điều chỉnh tăng giá điện và xăng, dầu, ngày 30-3-2015, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và bình ổn giá thị trường trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường…
,
,
.
,
,
,
,