,
Cập nhật lúc: 08:26 |22/03/2019
Cùng với việc khẩn trương, quyết liệt, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, thì cần phải thúc đẩy tiêu thụ thịt lợn an toàn, thịt lợn sạch, tránh tình trạng tẩy chay không sử dụng thịt lợn, là vấn đề được quan tâm hiện nay.
,
,
.
,
,
,
,