,
Cập nhật lúc: 18:28 |21/05/2016
Theo ngành chức năng, các chủ cửa hàng đều không xuất trình được các giấy tờ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm trong danh mục quy định. Thêm vào đó, việc niêm yết giá sản phẩm của các cửa hàng kinh doanh VLXD chưa được công khai rõ ràng. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm VLXD lưu thông trên thị trường chưa chặt chẽ, giá bán vật liệu chưa được bảo đảm đúng theo giá niêm yết của cơ sở sản xuất.
,
,
.
,
,
,
,