,
Cập nhật lúc: 20:23 |27/08/2016
Thu mua là một công đoạn quan trọng liên quan đến chất lượng hàng hóa trong chuỗi sản xuất hải sản. Nếu công đoạn này không được quản lý tốt thì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau cùng. Chính vì thế công tác quản lý hoạt động thu mua hải sản là rất cần thiết, không thể lơ là.
,
,
.
,
,
,
,