,
Cập nhật lúc: 09:05 |19/09/2014
Theo số liệu của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh có gần 150 doanh nghiệp và hàng nghìn cơ sở sản xuất, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh trong ngành chế biến gỗ. Để ứng phó với những khó khăn do lạm phát, suy thoái kinh tế, ngoài việc nỗ lực giữ vững và từng bước mở rộng thị phần tại các thị trường xuất khẩu truyền thống, ngành chế biến gỗ đã tập trung quan tâm phát triển thị trường nội địa.
,
,
.
,
,
,
,