,
Cập nhật lúc: 08:20 |18/07/2017
Chỉ trong vòng một tuần gần đây, giá lợn đã tăng vọt. Mức giá lợn hơi bán xuất chuồng nhảy vọt từ mức chỉ khoảng 22-23 nghìn đồng/kg lên khoảng 36 nghìn đồng/kg, thậm chí lợn "đẹp" còn có giá trên 40 nghìn đồng/kg. Cục Chăn nuôi thông tin hiện giá lợn hơi...
,
,
.
,
,
,
,