,
Cập nhật lúc: 08:28 |24/02/2017
Những năm gần đây, nông dân vùng đất nhiễm mặn xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) năng động trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, với việc đưa các loại cây rau màu có giá trị kinh tế vào trồng luân canh trên chân ruộng 2 lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
,
,
.
,
,
,
,