,
Cập nhật lúc: 18:56 |28/11/2015
Ban đầu, họ thường đẩy giá thu mua lên rất cao; yêu cầu về chất lượng sản phẩm thấp hơn yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước để thu hút người làm đại lý, người nông dân đổ xô vào sản xuất, thu gom mặt hàng đó trong khi chưa biết rõ về đối tác làm ăn, thiếu kinh nghiệm, hợp đồng không chặt chẽ.
,
,
.
,
,
,
,