,
Cập nhật lúc: 08:25 |28/03/2017
Theo báo cáo của Sở Công thương, trong năm 2016, các doanh nghiệp dệt may tỉnh ta đã sản xuất được 61.129 tấn sợi các loại, tăng 6,8%; gần 82,8 triệu m2 vải các loại, tăng 9,4%; gia công được gần 181,9 triệu sản phẩm trang phục các loại, tăng 12% so với năm trước. Nhờ đó, trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt may của tỉnh ta đã đạt 891 triệu USD...
,
,
.
,
,
,
,