,
Cập nhật lúc: 08:56 |04/08/2015
Trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là biện pháp hữu hiệu bảo vệ mùa màng trước dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng buôn bán thuốc kém chất lượng, nhiều cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện theo đúng quy định, gây thiệt hại cho nông dân và bức xúc trong dư luận xã hội.
,
,
.
,
,
,
,