,
Cập nhật lúc: 08:15 |24/11/2020
Chợ truyền thống không chỉ là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, tư liệu sản xuất hàng ngày cho cư dân, mà còn là không gian giao tiếp văn hóa của cộng đồng dân cư. Trong xu hướng mới, nhiều hình thức kinh doanh hiện đại như: siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại nở rộ, song chợ truyền thống được đánh giá vẫn là hình thức thương mại phổ biến nhất.
,
,
.
,
,
,
,