,
Cập nhật lúc: 20:28 |29/08/2015
Thị trường phát triển mạnh, địa bàn rộng, bên cạnh thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và văn hóa phẩm độc hại… trục lợi bất chính.
,
,
.
,
,
,
,