,
Cập nhật lúc: 08:05 |09/11/2018
Xã Yên Phú nằm trong khu vực "rốn lũ" của huyện Ý Yên, diện tích đất canh tác ít, điều kiện tự nhiên và giao thông không thuận tiện nên việc phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp. Để người dân có thể phát huy...
,
,
.
,
,
,
,