,
Cập nhật lúc: 07:48 |21/05/2019
Qua 10 năm tích cực triển khai thực hiện, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh đã đi vào chiều sâu, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương. Tỷ lệ người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt ngày càng tăng đã khẳng định ý nghĩa thiết thực, đúng đắn của Cuộc vận động.
,
,
.
,
,
,
,