,
Cập nhật lúc: 08:39 |23/11/2017
Khởi động từ năm 2013, đến nay chương trình phối hợp xúc tiến thương mại và liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp giữa tỉnh ta với các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Hồng đã có nhiều khởi sắc với hàng loạt hợp đồng tiêu thụ hàng hóa được ký kết. Tỉnh ta được đánh giá là "vùng hậu cần" cung cấp khối lượng hàng hóa lớn...
,
,
.
,
,
,
,