,
Cập nhật lúc: 08:54 |21/04/2014
Xác định TMDV là thế mạnh để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, những năm qua, Đảng ủy, UBND Thị trấn Cồn đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, khuyến khích nhân dân tăng cường giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển đa dạng các ngành nghề dịch vụ; xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển TMDV...
,
,
.
,
,
,
,