,
Cập nhật lúc: 08:08 |30/07/2014
Theo Tổng cục Thống kê, trong mức tăng chung toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2014, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%. Ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%. Riêng ngành khai khoáng tiếp tục giảm ở mức 1,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.
,
,
.
,
,
,
,