,
Cập nhật lúc: 08:42 |18/11/2014
Hiện đã vào thời gian cao điểm về buôn lậu và gian lận thương mại. Các ngành chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh quyết tâm không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, tập kết buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, bảo vệ thị trường ổn định, hàng hóa phong phú và không gây biến động lớn về giá cả...
,
,
.
,
,
,
,