,
Cập nhật lúc: 17:18 |27/05/2017
Thực hiện chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh về công tác thanh toán và phát triển các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng, thời gian qua hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm...
,
,
.
,
,
,
,