,
Cập nhật lúc: 09:00 |22/05/2015
Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP còn phải thực hiện một số tiêu chuẩn, như: an toàn chất lượng thuốc, điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn, nhiệt độ lạnh, diện tích đảm bảo, minh bạch giá thuốc, chỉ bán thuốc theo đơn (trừ những loại thuốc không quy định), có chỗ để dược sĩ tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh…
,
,
.
,
,
,
,