,
Cập nhật lúc: 08:51 |06/10/2015
Tự do hóa thương mại đã giúp hàng hóa trên thị trường ngày càng phong phú, đa dạng cùng nhiều dịch vụ tiện ích thúc đẩy thương mại phát triển toàn diện. Bên cạnh những mặt tích cực, nhiều tư thương đã lợi dụng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái với các hình thức như sử dụng hóa đơn chứng từ quay vòng, lập khống...
,
,
.
,
,
,
,