,
Cập nhật lúc: 07:46 |11/01/2019
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 30-10-2018 của Bộ Công thương về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân đón Tết Kỷ Hợi 2019 đầy đủ, chu đáo, an toàn...
,
,
.
,
,
,
,