,
Cập nhật lúc: 05:04 |05/02/2016
Các chị Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Thị Hải chỉ là 2 trong nhiều nữ doanh nhân thành đạt trong toàn tỉnh mà chúng tôi có dịp gặp gỡ. Với cương vị là người chèo lái "con thuyền doanh nghiệp", các chị đã không ngừng nỗ lực, cố gắng đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ nông thôn làm nên những mùa xuân tươi vui, no đủ.
,
,
.
,
,
,
,