,
Cập nhật lúc: 08:17 |26/09/2016
Nhờ làm tốt khâu tiêu thụ nông sản nên góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp của xã Minh Thuận được nâng cao. Hiện tại, trên địa bàn xã có 29 trang trại, 120 gia trại tổng hợp, thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 30 triệu đồng/năm và không còn người thiếu việc làm. Đặc biệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã đã dịch chuyển tích cực...
,
,
.
,
,
,
,