,
Cập nhật lúc: 08:47 |24/09/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mua bán trực tuyến được nhiều người lựa chọn để hạn chế ra đường, tiếp xúc phòng tránh lây nhiễm bệnh. Đây cũng là xu hướng tích cực nhằm thích ứng với điều kiện sống. Tuy nhiên đã nổi lên tình trạng lợi dụng chiếm đoạt tài sản của khách hàng ở cả khâu bán hàng và vận chuyển giao, nhận...
,
,
.
,
,
,
,