,
Cập nhật lúc: 09:01 |23/01/2015
Theo dự báo của Sở Công thương, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi tăng khoảng 15% so với trung bình các tháng trong năm và tăng hơn năm 2014 khoảng 5%; giá bán hầu hết các mặt hàng sẽ không có biến động nhiều do thời gian qua giá xăng dầu giảm liên tục, giảm áp lực chi phí cho sản xuất...
,
,
.
,
,
,
,