,
Cập nhật lúc: 08:24 |15/10/2014
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), lũy kế xuất khẩu gạo 9 tháng đạt 4,788 triệu tấn, đạt giá trị 2,070 tỷ USD, giá xuất khẩu bình quân 432,29 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013, số lượng giảm 7,81%, giá giảm 7,2%, giá bình quân tăng 2,85 USD/tấn.
,
,
.
,
,
,
,