,
Cập nhật lúc: 08:00 |19/07/2019
Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp đang phải đối phó với những diễn biến bất thường phức tạp của thời tiết, sâu bệnh thì việc đảm bảo các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp cung ứng cho sản xuất đúng chất lượng có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ mùa màng, giữ vững năng suất và sản lượng, vệ sinh thực phẩm và môi trường sinh thái.
,
,
.
,
,
,
,