,
Cập nhật lúc: 07:59 |16/03/2018
Việc cung cấp thông tin từ các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là một kênh hữu hiệu nhằm định hướng tiêu dùng, giúp NTD có cơ sở để lựa chọn đầu tư mua sắm sản phẩm chất lượng hay từ chối những sản phẩm hàng hóa...
,
,
.
,
,
,
,