,
Cập nhật lúc: 08:34 |15/07/2016
Với chiến lược kinh doanh rõ ràng cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết cống hiến, qua 10 năm hoạt động, đến nay VietinBank Chi nhánh Thành phố Nam Định đã khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong việc hỗ trợ các thành phần kinh tế trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh ta.
,
,
.
,
,
,
,