,
Cập nhật lúc: 17:14 |25/06/2016
Nghề mộc đã thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động với mức thu nhập từ 4-6,5 triệu đồng/người/tháng. Vì thế, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thị trấn Ngô Đồng chủ trương tiếp tục tạo điều kiện tối đa để phát triển mạnh nghề mộc cùng các nghề tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng trên địa bàn.
,
,
.
,
,
,
,