,
Cập nhật lúc: 08:17 |22/10/2014
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, kết quả giao hàng xuất khẩu gạo từ ngày 1-10 đến ngày 16-10-2014 đạt 139.213 tấn, trị giá FOB 63,808 triệu USD, trị giá CIF 66,875 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1-1 đến ngày 16-10-2014 đạt 4,927 triệu tấn, trị giá FOB 2,133 tỷ USD, trị giá CIF 2,254 tỷ USD.
,
,
.
,
,
,
,