,
Cập nhật lúc: 07:42 |02/04/2015
Giải thưởng chất lượng quốc gia là hệ thống danh hiệu duy nhất tại Việt Nam dành cho quản lý chất lượng tại doanh nghiệp ở cấp quốc gia của Nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao giải. Đặc biệt, giải thưởng này cũng nằm trong hệ thống chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương.
,
,
.
,
,
,
,