,
Cập nhật lúc: 07:58 |27/10/2016
Qua gần 9 năm có mặt tại thị trường tỉnh ta, đến nay tổng giá trị tài sản của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Nam Định (VPBank Nam Định) đã đạt hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tín dụng cho vay phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế đạt trên 1.000 tỷ đồng.
,
,
.
,
,
,
,