Tín dụng chính sách giúp giảm nghèo bền vững ở Giao Thuỷ
Cập nhật lúc08:07, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Tính đến ngày 31-3-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ đạt 345,5 tỷ đồng với 12.998 khách hàng đang vay vốn; dư nợ của các chương trình cho vay đều tăng trưởng. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tăng nhiều với 4,9 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 14,3 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 1,8 tỷ đồng. Mỗi năm có hàng trăm hộ tại các xã, thị trấn vươn lên thoát nghèo bền vững, giữ vững kinh tế ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chương trình tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ thực hiện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các hộ khó khăn; đồng thời khẳng định vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ, gia đình anh Trần Văn Lợi ở xóm Thành Thắng, xã Giao Châu đã phát triển thêm chăn nuôi bò góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ, gia đình anh Trần Văn Lợi ở xóm Thành Thắng, xã Giao Châu đã phát triển thêm chăn nuôi bò góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi, tiết giảm chi phí trong việc vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai điểm giao dịch ở 100% trụ sở UBND các xã, thị trấn. Tại các điểm giao dịch, việc công khai các chương trình tín dụng ưu đãi, các chủ trương chính sách mới, bảng, biển hiệu, niêm yết dư nợ, dư tiết kiệm được thực hiện nghiêm túc. Ngân hàng chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát địa bàn xã được phân công theo dõi, phối hợp cùng với các hội, đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm giám sát, đảm bảo các nội dung công khai tại các điểm giao dịch luôn được thực hiện đầy đủ, định kỳ giao dịch với khách hàng vào một ngày cố định trong tháng. Phòng giao dịch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tập huấn cho hội, đoàn thể cấp xã nâng cao năng lực giám sát các phiên giao dịch; hướng dẫn tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn hoàn thiện các thủ tục trước khi giao dịch với ngân hàng để đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng. Tăng cường củng cố, mở rộng hệ thống Điểm giao dịch lưu động tại các xã và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phân công cán bộ tín dụng chính sách phụ trách địa bàn cụ thể, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới. Được Hội Nông dân xã Giao Châu giúp đỡ, tạo điều kiện về thủ tục, anh Trần Văn Lợi ở xóm Thành Thắng đã được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Cùng với nguồn vốn của gia đình, anh đã đầu tư đào ao nuôi cá trôi, trắm, mè, chép kết hợp nuôi vịt đẻ, phát triển đàn bò. Hiện tại, trang trại của anh có 4 ao nuôi cá, 400 con vịt đẻ và đàn bò 5 con. Trung bình mỗi năm anh nuôi và xuất bán được 3 lứa vịt; mỗi ao nuôi thu về từ 3-4 tạ cá. Kết hợp các nguồn thu, cả năm gia đình anh đã thu được từ 200-300 triệu đồng, đảm bảo vươn lên thoát nghèo. Không chỉ riêng anh Lợi, trên địa bàn xã Giao Châu đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, tạo lập được kinh tế ổn định nhờ có nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội như: bà Nguyễn Thị Quế ở xóm Đông Sơn, bà Vũ Thị Linh ở xóm Thành Thắng, bà Hoàng Thị Hoa ở xóm Minh Đoàn, anh Lê Văn Châu ở xóm Tiên Hưng… Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ, đồng chí Cao Văn Bôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giao Châu cho biết: nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy các hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống cây, con mới có tiềm năng năng suất, chất lượng vào sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn xã. Việc triển khai các chương trình cho vay tín dụng chính sách còn góp phần tạo mối liên kết tốt giữa các hội viên với tổ chức hội, đồng thời động viên sự tham gia của toàn xã hội hướng tới và giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách khác... Hiện nay, dư nợ cho vay trên địa bàn xã tăng trưởng bình quân hàng tháng gần 200 triệu đồng. Tính đến ngày 22-4-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn xã là 17 tỷ 448 triệu đồng với 759 khách hàng đang vay vốn.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng được thụ hưởng vốn vay nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm hoạt động nền nếp, ổn định, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động cũng như chất lượng tín dụng chính sách. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc thu tiền gốc, tiền lãi đến hạn nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn của Nhà nước và hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05% dư nợ./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,