Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư (kỳ 3)
Cập nhật lúc07:53, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

(Tiếp theo và hết)

Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 3 mục tiêu quan trọng giai đoạn 2016-2020: Thứ nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch thông tin tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân. Phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính (Par Index) sớm nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu toàn quốc. Thứ hai, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu đứng trong tốp đầu hạng khá trở lên trên bảng xếp hạng chỉ số PCI các tỉnh, thành phố trong cả nước và tiến tới nằm trong các tỉnh có chỉ số PCI xếp loại tốt. Thứ ba, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt trên 3 tỷ USD, đầu tư từ các nguồn vốn trong nước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng.

III: Mệnh lệnh từ cuộc sống

Trước yêu cầu nhiệm vụ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh, hoạt động cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư sau gần 3 năm triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thứ nhất, thu hút đầu tư trong nước chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, từ năm 2016 đến nay mới thu hút được 6.939 tỷ đồng chỉ đạt 23%, mục tiêu nghị quyết đặt ra là trên 30 nghìn tỷ đồng. Thứ hai, tỉnh ta vẫn chưa thu hút được nhiều dự án lớn, dự án về công nghiệp hỗ trợ, dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, dự án chuyển giao công nghệ còn ít. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của tỉnh đạt 76,5%, tăng 4,23% so với năm 2016 nhưng vẫn giữ nguyên thứ hạng 40/63 tỉnh, thành phố trên bảng xếp hạng. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 68,9%, xếp hạng 61/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động triển khai, tổ chức thực hiện cải cách hành chính; việc đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, chưa có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; còn có nhiệm vụ chưa được triển khai, tổ chức thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng theo quy định. Vẫn còn một số đơn vị có chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm cuối của bảng xếp hạng như huyện Mỹ Lộc (67,21%); huyện Vụ Bản (78,07%); huyện Nghĩa Hưng (78,57%); Sở Giáo dục và Đào tạo (80,36%); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (81,29%); Sở Tài nguyên và Môi trường (81,43%). Số thủ tục hành chính được thực hiện theo hình thức liên thông giữa các ngành, các cấp chính quyền chưa đạt yêu cầu, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, thiếu sự kết nối, liên thông của hệ thống thông tin giữa các cơ quan, đơn vị. Việc bố trí cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin  ở các cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn do thiếu chính sách đặc thù đối với nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn do các quy định pháp luật đến đất đai, đầu tư. Đặc biệt, các dự án FDI thực hiện ngoài khu công nghiệp đều bị vướng mắc khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất do pháp luật đất đai không cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng đất của hộ gia đình, cá nhân. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đáp ứng kịp thời tiến độ thu hút đầu tư, thiếu quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Năng lực của một số chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạn, ảnh hưởng đến quá trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng, quản lý phát triển cũng như thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao sau khi tốt nghiệp đại học và sau đại học thường ở lại công tác tại các thành phố lớn nên chưa đáp ứng yêu cầu về lao động của các nhà đầu tư. Tình trạng thiếu lao động nhất là trong các doanh nghiệp dệt may, da giày dẫn tới cạnh tranh lao động không lành mạnh. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh mới thành lập nên chưa phát huy hiệu quả trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư.

Khu đô thị Hòa Vượng (Thành phố Nam Định).
Khu đô thị Hòa Vượng (Thành phố Nam Định).

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp ở một số ngành và địa phương chưa được quan tâm, chưa đi vào thực chất. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chất lượng lập quy hoạch chưa đảm bảo, thiếu tính đồng bộ giữa các loại quy hoạch; tổ chức thực hiện quy hoạch thường chậm. Về yếu tố khách quan, vị trí địa lý không thuận lợi bằng các địa phương trong khu vực gây khó khăn trong thu hút đầu tư. Việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã ảnh hưởng lớn đến việc thu hút vốn FDI vào tỉnh, nhất là các dự án vào Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông. Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp Trung ương còn chồng chéo, mâu thuẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường... dẫn đến khó khăn trong thu hút đầu tư và thực thi chính sách tại địa phương.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TU, thời gian tới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc chấp hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25-4-2017 của UBND tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9-9-2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Nam Định. Kết hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 1-7-2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động số 25/KH-UBND ngày 26-2-2019 của UBND tỉnh với yêu cầu bám sát thực tiễn, hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động luân chuyển, điều động cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp như: đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, xây dựng… khi có dư luận không tích cực. Tích cực đảm bảo tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố lòng tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút đầu tư có hiệu quả. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tập trung đầu tư hoàn thiện những hạ tầng quan trọng như: Đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, đường ven biển; các Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, Khu công nghiệp Mỹ Thuận, chuyển đổi Khu công nghiệp Mỹ Trung, mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao. Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng hạ tầng các Cụm công nghiệp Thịnh Lâm (Giao Thủy), Cụm công nghiệp Yên Dương (Ý Yên), mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Tiến (Xuân Trường), mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Côi (Nam Trực). Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư các cụm công nghiệp đang triển khai tại huyện Ý Yên và các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 4-4-2017 của UBND tỉnh.

Đẩy nhanh các thủ tục để sớm hoàn thành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh Quyết định 630/QĐ-UBND ngày 4-4-2017 của UBND tỉnh làm cơ sở đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào (giai đoạn 1 triển khai xây dựng 16,8ha/45,98ha tổng diện tích); tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án Xây dựng đường trục trung tâm phía nam Thành phố Nam Định; giải phóng mặt bằng để triển khai giai đoạn III dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Dệt may; các dự án khu đô thị Thống Nhất, Mỹ Trung. Tăng cường hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh được thực hiện tốt ở cấp sở, ngành và cấp huyện, xã. Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng thanh, kiểm tra để nhũng nhiễu, đòi hỏi các khoản chi phí không chính thức từ doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tập trung triển khai và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án “Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”; dự án “Xây dựng sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Nam Định”. Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16-7-2018 của UBND tỉnh với tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thêm thủ tục, gọn đầu mối giải quyết phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

 

 

 

,
,
.
,
,
,
,