Chi Cục Thuế Thành phố Nam Định: Nhiều giải pháp thu ngân sách Nhà nước
Cập nhật lúc08:16, Thứ Hai, 08/04/2019 (GMT+7)

Năm 2019, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định được UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh giao nhiệm vụ tổng thu nội địa là 576,5 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định đã đề ra nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách của tỉnh.

Chi cục Thuế Thành phố Nam Định hỗ trợ, giải đáp các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa”.
Chi cục Thuế Thành phố Nam Định hỗ trợ, giải đáp các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa”.

Là địa bàn trọng điểm về thu ngân sách của tỉnh nhưng công tác thu ngân sách của Thành phố Nam Định đang phải đối diện với không ít khó khăn. Công tác quản lý đối với doanh nghiệp còn hạn chế, còn tình trạng thất thu ngân sách, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tập trung ở những lĩnh vực: kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, xây dựng cơ bản. Vẫn còn không ít đơn vị nợ đọng thuế lớn, kéo dài. Kết thúc năm 2018, thành phố vẫn còn 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu không hoàn thành dự toán gồm: Thu khối công thương nghiệp ngoài quốc doanh và thu lệ phí trước bạ. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố chưa có dự án đầu tư tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách Nhà nước, còn nhiều doanh nghiệp có doanh thu giảm hoặc tăng trưởng không đáng kể so với cùng kỳ, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng... Lường trước những khó khăn trên, Chi cục đã bám sát chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố để xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, từng quý; phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao ngay từ đầu năm. Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước được Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố giao, Chi cục tiến hành phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu, xác định rõ những khoản còn thất thu và nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng khoản thu, từng địa bàn quản lý. Chi cục đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ phấn đấu thu cho các đội, đến từng công chức quản lý đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh giao. Tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cùng phối hợp với cơ quan thuế khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Chủ động rà soát, đánh giá nguồn thu để tham mưu, kiến nghị với UBND thành phố các giải pháp nhằm đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, thường xuyên tổ chức đánh giá, phân tích cụ thể kết quả từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào công tác quản lý doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, các khu vực kinh tế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh. Kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các biện pháp nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Chi cục đã triển khai đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chính sách thuế nói chung, đặc biệt là các quy định sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế; công tác triển khai thu thuế điện tử: kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử...; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Đã thực hiện phổ biến, tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua email, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế; tổ chức các chương trình hỗ trợ người nộp thuế theo chuyên đề như: Tập huấn chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, tập huấn hỗ trợ quyết toán thuế, tổ chức Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, tổ chức đối thoại với người nộp thuế nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế... Tổ chức 5 hội nghị tập huấn hướng dẫn chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp với 1.375 lượt đơn vị tham gia. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh thành phố, Truyền hình Cab Nam Định về công tác điều chỉnh và ổn định thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế; tổ chức 6 buổi tuyên truyền lưu động trên các địa bàn trọng điểm. Kịp thời giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế bằng 21 văn bản, hướng dẫn tại cơ quan thuế cho 827 lượt người nộp thuế, hướng dẫn qua điện thoại 1.031 lượt người; gửi 60 thông báo qua hòm thư điện tử, cung cấp 299 văn bản, mẫu biểu, phát 910 tờ rơi cho người nộp thuế. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế, bảo đảm tại 1 điểm tập trung duy nhất, các thủ tục được công khai rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Do vậy, các vướng mắc về chính sách thuế của người nộp thuế đã cơ bản được Chi cục Thuế thành phố giải quyết kịp thời, qua đó nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về thuế của người nộp thuế được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác thu ngân sách trên địa bàn... Rút kinh nghiệm những năm trước, chỉ tiêu sắc lệnh thu từ doanh nghiệp Trung ương và thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn thường không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên ngay từ đầu năm 2019, Chi cục Thuế thành phố đã chủ động căn cứ vào nội dung kê khai của doanh nghiệp để tiến hành phân tích, đánh giá số liệu, chỉ đạo các đội kiểm tra tập trung nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và nộp thuế của từng doanh nghiệp, giao cho công chức quản lý doanh nghiệp xây dựng dự toán nộp ngân sách năm 2019 tới từng doanh nghiệp; phân loại doanh nghiệp, phân tích doanh thu số nộp ngân sách để quản lý, phân tích hồ sơ khai thuế, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn đúng đối tượng có rủi ro cao để đưa vào danh sách các doanh nghiệp cần kiểm tra; các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế; tập trung triển khai kiểm tra hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử… góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế phải thu theo kiến nghị, kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Chi cục có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp nộp thuế thấp chưa tương ứng với doanh thu và tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế. Yêu cầu các doanh nghiệp tự rà soát, điều chỉnh số liệu kê khai thuế bảo đảm phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị. Đối với các trường hợp doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế sẽ đưa vào diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Tổ chức các hội nghị làm việc với các doanh nghiệp theo chuyên đề như: doanh nghiệp có doanh thu lớn, các doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh... để đôn đốc nộp thuế đúng quy định. Tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp xây dựng vãng lai ngoại tỉnh thông qua các chủ đầu tư. Kiểm tra, rà soát đưa 100% hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm vào quản lý thuế. Chủ động phối kết hợp với UBND các phường, xã xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đối với đơn vị, doanh nghiệp không phát sinh doanh số, chưa thông báo phát hành hóa đơn, không phát sinh số nộp ngân sách để có những biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Với những biện pháp tích cực, cụ thể và sát hợp với thực tế, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm 2019 được giao, tạo nguồn lực tại chỗ để tái đầu tư góp phần xây dựng thành phố hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,