Kho bạc Nhà nước tỉnh nỗ lực hướng tới hiện đại và chuyên nghiệp
Cập nhật lúc08:20, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)

Nhằm góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ, những năm qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, chi trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp trong công tác thu, chi; tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, bảo đảm hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính của Nhà nước, cán bộ, viên chức KBNN tỉnh đã nỗ lực cải tiến cơ chế thanh toán, kế toán, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và xây dựng các quy trình thu trực tiếp qua KBNN. Bên cạnh đó, KBNN tỉnh đã hoàn thành triển khai các dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Kho bạc Nhà nước - Thuế - Hải quan”; dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với 5 hệ thống ngân hàng thương mại, gồm: Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; áp dụng các hình thức thu nộp NSNN như ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt qua các ngân hàng thương mại, nộp NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS). Nhờ đó đến đầu tháng 11-2018, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.037 tỷ đồng, bằng 126% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, với hàng nghìn tổ chức, cá nhân nộp thuế, việc ứng dụng thanh toán điện tử liên ngân hàng đã giúp kết nối KBNN và các ngân hàng, các món thu từ hệ thống các ngân hàng được chuyển đến KBNN để hạch toán thu NSNN, qua đó góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN. Bên cạnh đó, KBNN tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính, các sở, ngành, các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai thực hiện dự toán, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng NSNN, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Đối với công tác chi ngân sách, KBNN tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Việt Nam. Các khoản chi thường xuyên luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng Luật NSNN, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của KBNN Việt Nam. KBNN tỉnh đã đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý và thực hiện quyết toán chính thức ngân sách các cấp theo chế độ quy định. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định. 

Thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại với nền tảng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Kho bạc điện tử, KBNN tỉnh luôn chú trọng đến công tác hiện đại hóa và ứng dụng CNTT nhằm đưa công tác quản lý quỹ ngân sách ngày càng chuyên nghiệp, hoạt động an toàn, hiệu quả. KBNN tỉnh đã trang bị máy móc thiết bị công nghệ, bao gồm: hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân, máy in, các thiết bị nguồn, thiết bị mạng, thiết bị sao lưu, bảo mật... và được kết nối tới tất cả các đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng mô hình khung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đồng thời cải tiến nâng cấp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cập nhật thường xuyên những thay đổi về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ KBNN để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, tạo thuận lợi cho các đối tượng giao dịch với KBNN. Ngoài ra, KBNN tỉnh còn phối hợp triển khai nhiều dự án phát triển ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hoạt động nghiệp vụ. Phối hợp với ngành chức năng cấp bổ sung router cấp huyện cho KBNN các huyện, thành phố theo Công văn 1250/KBNN-CNTT của KBNN. Việc triển khai nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã giúp cho ngành quản lý tập trung và phân cấp chu trình NSNN từ khâu phân bổ dự toán ngân sách, cam kết chi, thực hiện kiểm soát chi NSNN và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các đơn vị chi tiêu ngân sách. Thực hiện tốt hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống TABMIS và các chương trình giao diện với chương trình lõi đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt, góp phần nâng cao khả năng thanh khoản, xử lý các giao dịch nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách các cấp. Hiện, KBNN tỉnh đang tích cực chuẩn bị lắp đặt, vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử giúp công tác thanh toán chi NSNN được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động KBNN đã rút ngắn thời gian thực hiện và đơn giản hóa nhiều khâu công việc, đẩy nhanh tốc độ xử lý và cải cách hành chính.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý Nhà nước về công tác thu, chi NSNN và đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn đã giúp KBNN tỉnh bảo đảm thực hiện tốt chức năng của ngành, tiến tới xây dựng đơn vị ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,