Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai
Cập nhật lúc06:45, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai và duy trì sự ổn định trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh, tỉnh ta đã tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Nhờ đó, tính chung trong 6/10 chỉ số thành phần thì chỉ số tiếp cận đất đai năm 2017 của tỉnh đạt 6,5 điểm, tăng 0,75 điểm so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số thành phần về tính minh bạch thông tin trong tiếp cận đất đai chưa có nhiều cải thiện, cho thấy tồn tại này vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trước thực trạng trên, ngành TN và MT đã chủ động rà soát, phân tích nguyên nhân các trường hợp doanh nghiệp vướng mắc trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục đất đai. Theo đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thỏa thuận được với người đang sử dụng đất. Theo quy định của Luật Ðất đai năm 2013, đối với những dự án này Nhà nước không thể tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Cũng theo Luật Ðất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không cho phép những dự án có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các thủ tục về đất đai ngoài KCN, CCN, vì vậy những dự án đang thực hiện dở dang trên địa bàn tỉnh phải chờ xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Tỉnh ủy, UBND tỉnh mới có thể hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Trường hợp khác, một số công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất tại những vị trí chưa được phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nên phải chờ thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cũng có doanh nghiệp không nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường nên khi triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai phải mất nhiều thời gian bổ sung, chỉnh sửa. Một số địa phương, đặc biệt là cấp xã, chưa hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, qua phản ánh của nhân dân và qua kiểm tra hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai các huyện, thành phố cho thấy, hiện nay vẫn còn một số hồ sơ thời gian giải quyết kéo dài; chất lượng hồ sơ chưa đạt yêu cầu, còn có dư luận nhà đầu tư bị gây khó khăn, phiền hà trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Chủ động quỹ đất sạch có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giúp KCN Bảo Minh thuận lợi trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Chủ động quỹ đất sạch có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giúp KCN Bảo Minh thuận lợi trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Ðể đảm bảo doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục đất đai, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN và MT hiện đang tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc không triển khai hoạt động đầu tư hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tiếp tục cải tiến, nâng cao tính minh bạch về đất đai, bao gồm: minh bạch hóa tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Công khai minh bạch trình tự, thời gian thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Ðất đai. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận thông tin về sử dụng đất. Ðặc biệt, Sở TN và MT đã yêu cầu cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai phải tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của các huyện, thành phố (nghiêm cấm việc nhận hồ sơ trực tiếp tại các Chi nhánh). Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả phải đúng quy trình, thời gian, trong phiếu hẹn trả phải ghi rõ ngày tiếp nhận và ngày hẹn trả kết quả; thu các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định. Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót về chuyên môn để khắc phục. Ðối với những cán bộ, viên chức có dư luận là gây khó khăn, sách nhiễu, yếu về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thì phải thay đổi vị trí công tác; nếu tái phạm thì kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Các Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai để cán bộ, viên chức xảy ra vi phạm làm mất uy tín của ngành mà không xử lý kịp thời thì giám đốc Chi nhánh bị xem xét, kỷ luật bằng hình thức luân chuyển công tác hoặc cách chức tùy theo mức độ vi phạm. Sở TN và MT cũng đề nghị UBND các cấp, Phòng TN và MT tiếp tục phối hợp với Sở TN và MT thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân theo nội dung Công văn số 2980/STNMT-VPÐK ngày 15-11-2016. Kịp thời tiếp nhận các ý kiến cụ thể, chi tiết (tên người phản ánh, địa chỉ, nội dung kiến nghị…) của nhân dân phản ánh về Sở TN và MT để được xem xét và xử lý ngay. Giao các đơn vị, bộ phận Văn phòng Ðăng ký đất đai, Thanh tra Sở, Phòng Ðo đạc và đăng ký đất đai, Văn phòng Sở thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chức năng của Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai, đặc biệt là quy trình thực hiện thủ tục, thời gian giải quyết, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ của cán bộ, viên chức; kịp thời báo cáo giám đốc Sở để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Sở TN và MT tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa nội dung hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, môi trường; công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn tất đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống dưới 17 ngày; cụ thể hóa các bước và thời gian triển khai từng bước, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để đưa vào kế hoạch hành động của Sở, báo cáo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,