Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Cập nhật lúc07:16, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

Năm 2017, trong điều kiện kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô dần ổn định nhưng cũng là năm có nhiều khó khăn, thiên tai gây thiệt hại về kinh tế - xã hội của tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo của BCH Ðảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năm 2017, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 7% so với năm 2016, cao hơn mức bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực (khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 20,6%; khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 76,8%); sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 48.618 tỷ đồng, tăng 12,5%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,36 tỷ USD, tăng 23,7%... so với năm 2016. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá: đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 59 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 2.358 tỷ đồng và 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2.229 triệu USD.

Sản xuất vải, sợi tại Tổng Cty CP Dệt may Nam Định.
Sản xuất vải, sợi tại Tổng Cty CP Dệt may Nam Định.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh như: ban hành nghị quyết và chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, làm đầu mối tham mưu, triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh để đảm bảo sự chỉ đạo trực tiếp kịp thời từ UBND tỉnh; hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục góp phần thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Một số dự án lớn, công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh được triển khai như: Tỉnh lộ 487, Tỉnh lộ 489C (đoạn từ cầu Lạc Quần đến cầu Sa Cao), Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu Thịnh Long; khởi công xây dựng KCN Dệt may Rạng Ðông… UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các sở, ngành: KH và ÐT, Công thương, TN và MT, Thuế, Ngân hàng… thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; định kỳ tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt thông tin của doanh nghiệp, đồng thời phổ biến những quy định, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh trong quá trình đầu tư… Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2017, Sở Công thương đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng, quản lý thực hiện tốt quy hoạch; chủ động và phối hợp với các ngành, UBND các huyện bám sát nắm chắc tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời đề xuất với tỉnh giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, lưu thông, bảo đảm cân đối cung cầu, đẩy mạnh xuất khẩu. Trong năm 2017, ngành Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Ðây là cơ sở, hành lang pháp lý vững chắc để ngành Công thương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ; UBND các huyện, thành phố có căn cứ rõ ràng để xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn. Cùng với đó, ngành Công thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành 4 đợt hỗ trợ kinh phí thực hiện 18 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Sở KH và ÐT đã tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư gần 2 tỷ đồng để thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 với 7 giải pháp trọng tâm tập trung vào các vấn đề: đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, hiện đại; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; hoàn thiện các quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, CCN; tăng cường thu hút đầu tư từ các đối tác chiến lược... Sở KH và ÐT đã thực hiện tốt công tác đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, sớm gia nhập thị trường. Trong năm 2017, đã cấp đăng ký kinh doanh cho 802 doanh nghiệp (tăng 19,3% so với năm 2016) và 104 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 6.856 tỷ đồng. Ðáng chú ý là đã có 27% số hồ sơ đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi doanh nghiệp được triển khai và thực hiện qua mạng internet. Lũy kế đến đầu năm 2018, toàn tỉnh đã phát triển được tổng số 7.279 doanh nghiệp và 589 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký là 54.278,8 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2018, năm “bản lề”, có vai trò quan trọng trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành chức năng thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tạo bước đột phá phát triển về kinh tế. Mục tiêu là phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 54,95 nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng từ 13% trở lên so với năm 2017; giá trị xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 40,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,