Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong hoạt động tín dụng chính sách
Cập nhật lúc08:41, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Nhận thức được vai trò quan trọng của tín dụng chính sách đối với mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn mới, ngày 22-11-2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Nhờ đó đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 4-2-2015 thực hiện chỉ thị. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 174/UBND-VP6 ngày 1-6-2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị 40 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tinh thần chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng CSXH; công tác điều tra, xác định đối tượng vay vốn, công tác phối hợp chuyển giao kỹ thuật, công nghệ với hoạt động cho vay vốn của ngân hàng CSXH giúp các hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH tỉnh cũng chỉ đạo ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tham mưu cho UBND, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị đến chính quyền, các hội, đoàn thể cấp xã và quán triệt nội dung chỉ thị đến đội ngũ cán bộ Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV), bí thư chi bộ, trưởng các thôn, xóm tại buổi giao ban tổ trưởng tổ TK và VV hoặc trong hội nghị tập huấn nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản được triển khai kỹ lưỡng đã giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và được đưa vào kế hoạch hoạt động của địa phương, đơn vị. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 40, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ đất, bàn giao nhà tạo điều kiện để Ngân hàng CSXH tỉnh có trụ sở làm việc và cấp ngân sách mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ. Cụ thể, UBND tỉnh đã quyết định giao nhà cho đơn vị làm Hội sở tỉnh và 4 phòng giao dịch tại 4 huyện; cấp đất cho 4 đơn vị làm trụ sở với diện tích 5.186m2; cho thuê và miễn tiền thuê đất hằng năm cho 6 phòng giao dịch với diện tích 8.626m2; hỗ trợ gần 1 tỷ 15 triệu đồng để trang bị xe ô tô và mua các thiết bị khác. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chuyển 5 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn để ủy thác cho Ngân hàng CSXH cho vay chương trình giải quyết việc làm. Qua đó đưa tổng nguồn vốn của tỉnh ủy thác cho Ngân hàng CSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đạt 14 tỷ 720 triệu đồng, tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm Ngân hàng CSXH đi vào hoạt động, bình quân mỗi năm tăng 48,5%.

Được Ngân hàng CSXH huyện Trực Ninh hỗ trợ vốn, gia đình chị Đoàn Thị Huê, thôn Cổ Chất, xã Phương Định đầu tư phát triển nghề dệt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Được Ngân hàng CSXH huyện Trực Ninh hỗ trợ vốn, gia đình chị Đoàn Thị Huê, thôn Cổ Chất, xã Phương Định đầu tư phát triển nghề dệt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động tín dụng chính sách của tỉnh còn nhận được sự phối hợp tích cực từ cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Vũ Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã Trực Chính - thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Trực Ninh cho biết: Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư tới cán bộ, đảng viên. Hằng tháng Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, các cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, xóm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Trực Ninh, Chủ tịch UBND xã; thường xuyên tham gia các buổi giao ban với ngân hàng CSXH để phát hiện những yếu kém, tồn tại của các hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng tổ TK và VV để chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo Ban quản lý tổ thực hiện nghiêm quy định về việc bình xét công khai khi vay vốn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Ban giảm nghèo xã đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tập huấn cho các đồng chí trưởng thôn, xóm về vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý giám sát nguồn vốn vay tại cơ sở. Ban hành văn bản chỉ đạo trưởng thôn, xóm thực hiện nhiệm vụ trong quản lý hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo trưởng thôn, xóm, 2 tổ chức hội nhận ủy thác kiểm tra, giám sát việc điều hành hoạt động của các tổ TK và VV, tham gia các cuộc họp bình xét cho vay theo quy định, đảm bảo đúng quy trình và đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách của xã Trực Chính không ngừng tăng trưởng, bổ sung, tạo thêm nguồn lực cho vay theo các chương trình. Đến nay, xã đang duy trì việc quản lý và điều hành 16 tổ TK và VV ở 9 thôn, xóm với tổng dư nợ hơn 10 tỷ 257 triệu đồng. Hiện, toàn xã có 563 hộ vay vốn tín dụng chính sách theo 7 chương trình cho vay, có 100% số tổ, số hộ tham gia gửi tiết kiệm hằng tháng. Tổng số tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK và VV toàn xã là 687 triệu đồng...

Có thể thấy, việc phát huy tốt vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là yếu tố quan trọng để Ngân hàng CSXH tỉnh và các địa phương đưa nhanh nguồn vốn tín dụng chính sách vào cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng NTM trong thời gian qua./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,