Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
Cập nhật lúc07:50, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Năm 2017, tổng số dư nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng toàn tỉnh đạt 47.706 tỷ đồng, tăng 8.762 tỷ đồng (tương đương 22,5%); tổng dư nợ cho vay 47.291 tỷ đồng, tăng 7.750 tỷ đồng (tương đương 19,6%) so với đầu năm. Đây là mức tăng cao so mức tăng bình quân chung của cả nước. Có được điều đó là do ngành Ngân hàng đã tích cực thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng trên địa bàn. Từ đó tạo sự ổn định trong quá trình huy động vốn cũng như cho vay của các ngân hàng, TCTD, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Người dân đến giao dịch tại Quỹ TDND Nam Vân (TP Nam Định).
Người dân đến giao dịch tại Quỹ TDND Nam Vân (TP Nam Định).

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ngày 20-7-2017 của Thống đốc NHNN Việt Nam, Chi nhánh NHNN tỉnh đã triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Nhằm huy động các ngành chức năng vào cuộc thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng, TCTD, Chi nhánh NHNN tỉnh đã phối hợp với Văn phòng NHNN Việt Nam mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ngành Tòa án, Công an, Viện Kiểm sát và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cùng tham dự hội nghị trực tuyến do NHNN Việt Nam tổ chức nhằm nắm bắt lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án trên toàn quốc và toàn tỉnh. Chi nhánh NHNN tỉnh cũng tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; tổ chức hội nghị triển khai đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND); thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Trước ngày 30-9-2017 các quỹ TDND đã hoàn tất xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong đó xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện của từng năm đến năm 2020 và có thuyết minh khả năng thực hiện phương án trình Chi nhánh NHNN tỉnh phê duyệt. Hiện, các quỹ TDND đang tổ chức triển khai phương án theo đúng các nội dung đã được duyệt. Mặt khác, Chi nhánh NHNN tỉnh cũng chỉ đạo các TCTD, ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ TDND và các tổ chức tài chính vi mô báo cáo tình hình triển khai và kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

Song song với việc chỉ đạo các ngân hàng, TCTD thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, Chi nhánh NHNN tỉnh còn chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các ngân hàng, quỹ TDND nhằm chấn chỉnh và minh bạch hóa hoạt động của các đơn vị này. Theo đó, thanh tra NHNN tỉnh đã tiến hành 22 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, kiểm tra hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng, kiểm tra hoạt động các máy ATM. Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra NHNN tỉnh đã đưa ra 242 kiến nghị xử lý với số tiền kiến nghị thu hồi là 11 tỷ 237 triệu đồng; trong đó chủ yếu là thu hồi từ hoạt động tín dụng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đơn vị với tổng số tiền phạt là 138 triệu đồng. Tiếp tục tập trung giám sát việc chấp hành quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; tăng cường giám sát hoạt động cấp tín dụng bảo đảm hoạt động ngân hàng trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên theo quy định. Trong năm 2017 NHNN tỉnh nhận 11 đơn thư, gồm 2 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo các quỹ TDND: Xuân Tân (Xuân Trường), Liêm Hải (Trực Ninh) và 6 đơn kiến nghị phản ánh. Các đơn thư này đều được Chi nhánh NHNN tỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng. Đặc biệt vào thời điểm tháng 3-2017 xảy ra tình trạng người dân xã Liêm Hải rút tiền hàng loạt tại Quỹ TDND Liêm Hải. Qua xác minh nguyên nhân là do có đơn của cán bộ Quỹ TDND Liêm Hải tố cáo sai phạm của lãnh đạo quỹ gồm chủ tịch HĐQT và giám đốc Quỹ. Trước tình hình đó, Chi nhánh NHNN tỉnh đã thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Giám đốc NHNN tỉnh làm tổ trưởng trực tiếp xuống địa bàn, giám sát hoạt động của Quỹ; phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Liêm Hải, Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác Nam Định và các cơ quan chức năng tiến hành tuyên truyền, động viên người dân thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, từng bước ổn định hoạt động của Quỹ, đồng thời tổ chức báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thống đốc NHNN Việt Nam. Sau đó, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tiến hành thanh tra và xử lý đơn tố cáo của cán bộ Quỹ TDND Liêm Hải theo đúng quy định pháp luật. Ngay sau đó, thực hiện sự chỉ đạo của Chi nhánh NHNN tỉnh Quỹ TDND Liêm Hải đã tổ chức đại hội bất thường để kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo Quỹ. Hiện, Quỹ TDND Liêm Hải đã trở lại hoạt động bình thường, được người dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Với việc Chi nhánh NHNN tỉnh đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Quốc hội đã góp phần đưa hoạt động của các ngân hàng, TCTD trên địa bàn ngày càng minh bạch, ổn định, tạo điều kiện để giữ ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá được duy trì; lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm có xu hướng giảm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn đầu tư duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh… Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Chi nhánh NHNN tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt tiếp theo xây dựng và thực hiện hiệu quả các đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu cho từng ngân hàng, TCTD trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,