Xuân Trường nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:39, Thứ Ba, 19/12/2017 (GMT+7)

Là một trong 3 huyện đủ điều kiện xét công nhận huyện NTM năm 2017, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Xuân Trường đã có những nỗ lực đáng kể tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng NTM.

Thi công cứng hóa kè sông, đảm bảo hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trên địa bàn xã Xuân Thượng và các địa phương lân cận.
Thi công cứng hóa kè sông, đảm bảo hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trên địa bàn xã Xuân Thượng và các địa phương lân cận.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Xuân Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên coi trọng và triển khai tích cực công tác quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và của địa phương về xây dựng NTM. Trong tuyên truyền nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, Nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy thôn xóm làm địa bàn chủ đạo thực hiện NTM”. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã; cấp phát trên 1.000 cuốn sổ tay xây dựng NTM, phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định và hơn 500 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện NTM giai đoạn 2016-2020 tới thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã và bí thư, xóm trưởng các thôn, xóm trên địa bàn huyện. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh và xây dựng NTM. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã vận động, giúp đỡ các hội viên sản xuất, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia bảo vệ môi trường, trồng hoa 2 bên đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất cây vụ đông. Hội CCB với các mô hình trồng cây xanh tham gia bảo vệ môi trường, làm điểm xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Đoàn Thanh niên phối hợp với các trường học trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Từ đó cán bộ và nhân dân đã nhận thức ngày càng rõ hơn, đúng đắn hơn về bản chất, nội dung, phương châm, bước đi, cách làm NTM và tích cực chủ động hơn tham gia vào quá trình xây dựng NTM… Với cách làm đúng, sáng tạo, đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân trong huyện và người con quê hương Xuân Trường trên mọi miền Tổ quốc. Từ kết quả mô hình xã điểm Xuân Kiên, các điển hình, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM đã được đúc kết, nhân rộng. Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong gần 7 năm (từ 2011 đến tháng 9-2017), Chương trình xây dựng NTM của huyện đã huy động được trên 1.887 tỷ 974 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 93 tỷ 050 triệu đồng, bằng 4,93%; ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 120 tỷ 53 triệu đồng, bằng 6,38%; ngân sách huyện 38 tỷ 882 triệu đồng, bằng 2,06%; ngân sách xã 326 tỷ 810 triệu đồng, bằng 17,31%. Đến nay, có 19/19 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Cùng với đó, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, các xã trong huyện đã tập trung các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển mọi lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản, CN-TTCN, thương mại và dịch vụ... Đến nay cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN trong cơ cấu kinh tế chiếm gần 55%; thương mại - dịch vụ trên 31%; nông nghiệp còn gần 14%. Các ngành nghề truyền thống đã dần được khôi phục và hiện nay đã có thêm nhiều nghề mới, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 11 triệu đồng/người năm 2010 lên 30 triệu đồng/người năm 2015. Đến tháng 9-2017, thu nhập bình quân đạt 39,14 triệu đồng/người. Các chế độ chính sách đối với người hưởng lương, BHXH, đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội được đảm bảo. Hằng năm, hàng chục nghìn người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí, học sinh con hộ nghèo được miễn, giảm học phí, các hộ nghèo, hộ có người hưởng bảo trợ xã hội được hỗ trợ tiền điện theo quy định. Chính sách tín dụng được Ngân hàng CSXH phối hợp với các hội, đoàn thể, UBND các xã triển khai có hiệu quả. Người nghèo được thụ hưởng các chính sách tạo việc làm qua vay vốn, xuất khẩu lao động... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,71%; có 100% số xã đạt tiêu chí số 10 (thu nhập) và tiêu chí số 11 (hộ nghèo).

Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn song cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong huyện đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn được đổi mới ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, sản xuất nông nghiệp phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, huyện Xuân Trường tập trung đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Người Xuân Trường chung sức xây dựng NTM”, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM của địa phương. Triển khai với lộ trình hợp lý, thực hiện từng bước vững chắc. Tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; lấy thôn xóm làm địa bàn chủ đạo thực hiện xây dựng NTM”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,