,
Cập nhật lúc: 07:32 |26/05/2016
Là xã thuần nông, làm ruộng vườn vốn không khó với người dân xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc). Nhưng trong điều kiện diện tích canh tác ngày càng thu hẹp, để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất canh tác, Đảng ủy, UBND xã đã định hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào từng khâu sản suất...
,
,
.
,
,
,
,