,
Cập nhật lúc: 09:47 |23/07/2014
Làng nghề cơ khí, cô đúc nhôm Bình Yên, xã Nam Thanh (Nam Trực) được hình thành từ năm 1989, có 300 hộ dân (chiếm 50% tổng số hộ trong làng) tham gia sản xuất. Bên cạnh những đóng góp tích cực về mặt kinh tế, giải quyết việc làm thì tính chất thủ công...
,
,
.
,
,
,
,