,
Cập nhật lúc: 07:56 |16/09/2019
Điếm canh đê là nơi trực tuần tra, canh gác trong mùa mưa bão, điểm tập kết vật liệu hộ đê. Tuy nhiên hiện nay, nhiều điếm canh đê trên địa bàn tỉnh đã không phát huy được vai trò trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn vì đã xuống cấp, hư hỏng nặng, bị bỏ hoang, có nơi người dân địa phương tận dụng để… bán hàng.
,
,
.
,
,
,
,