,
Cập nhật lúc: 09:29 |31/10/2014
Trước nhu cầu ngày càng lớn về việc đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng NTM, những năm qua Đảng ủy, UBND xã Yên Ninh (Ý Yên) đã luôn chú trọng phát huy những thế mạnh để phát triển đa dạng kinh tế dịch vụ thương mại, sản xuất CN-TTCN nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
,
,
.
,
,
,
,