,
Cập nhật lúc: 07:38 |30/06/2016
Sau 23 năm thực hiện Quyết định số 390/TTg ngày 27-7-1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép triển khai Đề án thí điểm thành lập Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND), đặc biệt sau 16 năm thực hiện Chỉ thị 57 ngày 10-10-2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển...
,
,
.
,
,
,
,