,
Cập nhật lúc: 18:54 |28/11/2015
Nhờ tập trung phát triển sản xuất CN-TTCN và ngành nghề nông thôn, cơ cấu kinh tế của xã Nam Tiến đã có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2015 ước đạt 25 triệu đồng/người/năm. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 và các năm tiếp theo, xã Nam Tiến tiếp tục củng cố, phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn...
,
,
.
,
,
,
,