,
Cập nhật lúc: 07:44 |01/06/2020
Tại tỉnh ta, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế, UBND tỉnh đã công bố hết dịch ở tất cả các huyện, thành phố. Với giá thịt lợn hiện tại khá cao, trong khi đó nhu cầu tái đàn của người dân vô cùng lớn. Tuy nhiên nguồn lợn giống khan hiếm nên giá lợn giống cũng bị đẩy cao, chưa kể các chi phí khác trong khi người chăn nuôi đa phần đã đuối vốn sau dịch.
,
,
.
,
,
,
,