,
Cập nhật lúc: 08:00 |22/07/2019
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới.
,
,
.
,
,
,
,