,
Cập nhật lúc: 08:06 |01/10/2020
Tỉnh ta có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục… Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh đang ở giai đoạn bắt đầu. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ít. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp nhiều khó khăn...
,
,
.
,
,
,
,