,
Cập nhật lúc: 07:59 |23/08/2016
Để phát triển sản xuất CN-TTCN, ngành nghề nông thôn thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xã Yên Đồng đã tổ chức rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương...
,
,
.
,
,
,
,