,
Cập nhật lúc: 09:26 |29/05/2015
Để giúp các doanh nghiệp chủ động hội nhập, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: Tăng cường phổ biến thông tin về AEC; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật...
,
,
.
,
,
,
,