,
Cập nhật lúc: 08:54 |26/02/2015
Bằng những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, năm 2014 tỉnh ta đã thu hút được 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng giá trị đầu tư đạt 129 triệu USD, bằng 1/4 tổng giá trị thu hút đầu tư nước ngoài từ trước đến nay, đứng thứ 17 toàn quốc. Giá trị hàng xuất khẩu trong năm ước đạt 591 triệu USD, tăng 14,8% so với năm 2013.
,
,
.
,
,
,
,