,
Cập nhật lúc: 09:03 |25/11/2014
Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, thời gian qua, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã tập trung đẩy mạnh nhiều biện pháp. Trong đó, ngành TN và MT, ngành NN và PTNT đã tích cực hướng dẫn các hộ sản xuất trong các làng nghề chủ động áp dụng biện pháp xử lý nước thải sản xuất, nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt.
,
,
.
,
,
,
,