,
Cập nhật lúc: 08:18 |29/09/2022
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính chung 8 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trên toàn tỉnh đạt 1.942 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực Nhà nước 39 triệu USD, tăng 4,7%; khu vực ngoài Nhà nước 579 triệu USD, tăng 34,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.324 triệu USD, tăng 8,6%.
,
,
.
,
,
,
,