,
Cập nhật lúc: 09:13 |24/11/2017
Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh, các sản phẩm tham gia bình chọn đã đảm bảo các tiêu chí của chương trình như: mang đặc thù sản phẩm CNNT tỉnh ta; thể hiện được bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp với tính năng động, hiện đại, có khả năng mở rộng sản xuất và phát triển cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
,
,
.
,
,
,
,