,
Cập nhật lúc: 07:39 |29/09/2016
Những năm qua, chăn nuôi của xã Hoàng Nam có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ phát triển nhanh theo hướng hàng hóa, trở thành địa phương phát triển chăn nuôi lớn nhất của huyện Nghĩa Hưng. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, tạo nền tảng phát triển chăn nuôi bền vững...
,
,
.
,
,
,
,