,
Cập nhật lúc: 07:16 |31/07/2014
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm 2014 của huyện Nam Trực vẫn đạt trên 1.776 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), bằng 53,4% kế hoạch năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất cơ khí đạt trên 1.137 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64% giá trị sản xuất toàn ngành và tăng 15,1% so với cùng kỳ...
,
,
.
,
,
,
,