,
Cập nhật lúc: 08:36 |30/09/2014
Tràn dầu là sự cố xảy ra khá phổ biến từ các hoạt động khai thác, tìm kiếm, vận chuyển dầu khí trên biển, hoặc do hiện tượng rò rỉ dầu từ các phương tiện khai thác thủy sản. Sự cố tràn dầu làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái biển, tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế...
,
,
.
,
,
,
,