,
Cập nhật lúc: 08:54 |22/08/2014
Phát triển công nghệ là một giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Để hỗ trợ doanh nghiệp Trung ương và tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghệ như: Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ cao...
,
,
.
,
,
,
,