,
Cập nhật lúc: 08:15 |14/11/2019
Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với những khó khăn thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, các địa phương cần phát huy tốt vai trò đầu tàu của các hợp tác xã (HTX) dẫn dắt, kết nối quá trình sản xuất, góp phần đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả và nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị nông sản.
,
,
.
,
,
,
,