,
Cập nhật lúc: 08:23 |22/03/2019
Năm 2018, tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 1 tỷ 606,6 triệu USD, tăng 16,8% so với năm 2017 và tăng 0,3% so với trung bình chung cả nước. Nhiều mặt hàng mới như muối sạch, ngao, nông sản sấy khô… đã lần lượt ghi danh xuất ngoại, góp phần đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,