,
Cập nhật lúc: 08:06 |26/07/2017
Trong thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển hạ tầng của các đô thị trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh. Các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng lên. Đặc biệt đối với các tuyến đường mới như Đại lộ Thiên Trường, đường Lê Đức Thọ, đường dẫn cầu Tân Phong…
,
,
.
,
,
,
,