,
Cập nhật lúc: 07:47 |23/10/2014
Để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX GTVT, thời gian tới Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về việc tuyên truyền các văn bản pháp luật, chế độ chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Sở GTVT trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành đối với các HTX GTVT...
,
,
.
,
,
,
,