,
Cập nhật lúc: 18:50 |25/04/2015
Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) tỉnh, Sở NN và PTNT thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai...
,
,
.
,
,
,
,