,
Cập nhật lúc: 08:58 |06/12/2016
Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện nhiều mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng nông nghiệp đô thị như: trồng các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả đặc sản, sản xuất rau an toàn theo phương pháp thủy canh, cây trồng được sản xuất trong nhà lưới...
,
,
.
,
,
,
,