,
Cập nhật lúc: 09:27 |19/12/2014
Hiện trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các CCN còn bộc lộ nhiều hạn chế. Hiện nay, 20 CCN trên địa bàn tỉnh đều do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Do ngân sách hạn hẹp, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các CCN manh mún và thiếu đồng bộ, chủ yếu tập trung về mặt bằng, hạ tầng giao thông, điện, viễn thông,…
,
,
.
,
,
,
,