,
Cập nhật lúc: 08:11 |14/01/2019
Năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản trong tỉnh phát triển tương đối đồng đều ở cả vùng nước ngọt và nước mặn lợ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất tiếp tục được Trung ương, UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển của các vùng nuôi thủy sản. Đối tượng nuôi chính tại vùng nước ngọt vẫn là các con nuôi truyền thống như cá trắm, trôi, mè, chép...
,
,
.
,
,
,
,