,
Cập nhật lúc: 09:02 |07/07/2015
Những năm gần đây, xã Tân Thành (Vụ Bản) đã tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn xã có trên 30 Cty ở các lĩnh vực khác nhau, giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 500 lao động địa phương và là điểm sáng của huyện trong việc tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ...
,
,
.
,
,
,
,