,
Cập nhật lúc: 09:03 |19/01/2018
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành xây dựng và giúp chủ đầu tư có cơ sở lựa chọn được tổ chức, cá nhân đủ năng lực tham gia hoạt động xây dựng, thời gian qua, Sở Xây dựng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề, cấp chứng chỉ năng lực cho doanh nghiệp...
,
,
.
,
,
,
,