,
Cập nhật lúc: 16:20 |25/10/2014
Đồng chí Vũ Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Nam Lợi (Nam Trực) cho biết: "Là xã thuần nông, kinh tế chỉ dựa vào cây lúa nên xã xác định tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực địa phương, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo tiền đề thúc đẩy sản xuất nông nghiệp...
,
,
.
,
,
,
,