,
Cập nhật lúc: 08:34 |24/11/2014
Theo số liệu của Ngân hàng CSXH tỉnh, đến ngày 31-10-2014, toàn tỉnh có 3.760 tổ TK-VV, trong đó có 3.725 tổ TK-VV đã thu, nộp tiết kiệm qua tổ. Tổng số tiền thu tiết kiệm qua các tổ TK-VV do các hội, đoàn thể nhận ủy thác là 34 tỷ 263 triệu đồng. Trong tổng số 113.895 thành viên của các tổ TK-VV thì đã có 93.047 thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm tại tổ.
,
,
.
,
,
,
,