,
Cập nhật lúc: 08:32 |16/09/2014
Với mục tiêu phát triển toàn diện ngành nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, tỉnh ta có kế hoạch dành hơn 1.300ha xây dựng 14 khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) đến năm 2020.
,
,
.
,
,
,
,