,
Cập nhật lúc: 08:10 |12/09/2018
Tỉnh ta có hơn 250km đường sông với nhiều tuyến sông lớn như sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ. Hệ thống tàu, thuyền chuyên chở hàng hóa; các loại đò, phà chở khách ngang sông đang không ngừng phát triển, trong đó phương tiện vận tải...
,
,
.
,
,
,
,