,
Cập nhật lúc: 08:50 |25/05/2015
Với phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng chỉ huy ứng cứu, khắc phục thiệt hại do lụt, bão gây ra đảm bảo giao thông được thông suốt trên các tuyến đường với thời gian ngắn nhất trong mọi tình huống, Sở GTVT đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong ngành và địa phương chủ động phương án đối phó với thiên tai.
,
,
.
,
,
,
,