,
Cập nhật lúc: 08:04 |21/04/2014
Trước tình hình trật tự ATGT, TNGT quý I-2014 diễn biến hết sức phức tạp; TNGT tăng so với cùng kỳ cả số vụ và số người chết, UBND tỉnh đã có Công văn số 262/UBND-VP5 ngày 16-4-2014 chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND và Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế TNGT.
,
,
.
,
,
,
,