,
Cập nhật lúc: 08:37 |27/03/2020
Nhiều năm nay, mặc dù pháp luật quy định cấm các loại xe tự chế 3, 4 bánh tham gia giao thông, tuy nhiên, tình trạng người dân ở nhiều địa phương sử dụng các loại phương tiện này để chở hàng hóa, lưu thông trái phép trên các tuyến đường vẫn chưa được khắc phục...
,
,
.
,
,
,
,