,
Cập nhật lúc: 08:05 |12/01/2021
Những năm qua, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng được đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác. Trên địa bàn huyện có 2 tuyến Quốc lộ là 21B, 37B có tổng chiều dài 21,2km, quy mô đường cấp III, cấp IV đồng bằng...
,
,
.
,
,
,
,