,
Cập nhật lúc: 08:20 |22/02/2017
Nhằm ngăn chặn hành vi chở quá tải ngay từ đầu nguồn hàng, làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, cá nhân bốc xếp hàng hóa, các đơn vị vận tải, từ ngày 16-2-2017, Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương thực hiện chương trình tổ chức cho các đầu mối cung cấp hàng hóa (bến bãi, kho hàng, nơi sản xuất hàng hóa, vật liệu xây dựng)...
,
,
.
,
,
,
,