,
Cập nhật lúc: 08:00 |22/08/2014
Sở yêu cầu Phòng Công thương các huyện và Phòng Quản lý đô thị thành phố tăng cường chỉ đạo công tác vận tải, có kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các bến khách ngang sông về điều kiện hoạt động của các phương tiện, an toàn bến bãi, trang bị áo phao, phao cứu sinh trên phương tiện...
,
,
.
,
,
,
,