,
Cập nhật lúc: 08:15 |15/09/2014
Ngày 12-9-2014, Sở GTVT đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ: "Tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải hoạt động trên đường bộ và xử lý tình trạng tiêu cực tại trạm cân". Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: GTVT, Công an, Công thương, UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định.
,
,
.
,
,
,
,