,
Cập nhật lúc: 10:43 |30/06/2015
Những năm qua, các địa phương, ngành chức năng luôn quan tâm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hành lang đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, tình trạng hộ dân cố tình chây ỳ, lấn chiếm hành lang đường bộ làm nơi buôn bán...
,
,
.
,
,
,
,