,
Cập nhật lúc: 07:51 |05/08/2020
Thực hiện Công điện số 949/CÐ-TTg ngày 21-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, ngày 31-7-2020 UBND tỉnh có Công văn số 482/UBND về việc phòng ngừa, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ.
,
,
.
,
,
,
,