,
Cập nhật lúc: 07:42 |01/10/2019
Theo tổng hợp của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, 9 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông (giảm 9 vụ), làm 43 người chết (giảm 8 người) và 78 người bị thương (giảm 11 người) so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta giảm sâu trên cả 3 tiêu chí...
,
,
.
,
,
,
,