,
Cập nhật lúc: 07:50 |29/09/2014
Những năm gần đây, số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn nông thôn luôn chiếm tỷ lệ cao cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. Mặc dù các cấp, ngành chức năng đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiềm chế và giảm TNGT...
,
,
.
,
,
,
,