,
Cập nhật lúc: 08:13 |19/05/2022
Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), thời gian qua Sở GTVT đã chú trọng phối hợp với các địa phương tiếp nhận, rà soát giải quyết những bất cập trong xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông theo kiến nghị của cử tri. Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở GTVT cho biết: Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022...
,
,
.
,
,
,
,