,
Cập nhật lúc: 08:25 |29/11/2019
Huyện Giao Thủy có 2 bến xe khách (Bến xe khách huyện Giao Thủy, thị trấn Ngô Đồng và Bến xe khách Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm) với trên 200 xe khách chạy tuyến cố định đã được Sở Giao thông Vận tải ra quyết định cấp phép lịch xe xuất bến chi tiết từ 2 bến xe đi các tỉnh...
,
,
.
,
,
,
,