,
Cập nhật lúc: 08:36 |06/10/2015
Đặc thù thi công các công trình giao thông là hoạt động trong điều kiện thường xuyên có người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực công trường. Do vậy việc bảo đảm ATGT, trong đó đặc biệt vấn đề chất lượng kỹ thuật phương tiện và kỹ năng nghề của người điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu và các xe máy chuyên dùng hết sức quan trọng.
,
,
.
,
,
,
,