,
Cập nhật lúc: 07:59 |14/01/2019
Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực của các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT...
,
,
.
,
,
,
,