,
Cập nhật lúc: 13:59 |19/03/2018
Ủy ban ATGT quốc gia chọn chủ đề Năm ATGT 2018 là "Năm ATGT cho trẻ em" với mục tiêu giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017. Tại Hội nghị triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị...
,
,
.
,
,
,
,