,
Cập nhật lúc: 19:50 |30/08/2014
Đến nay phần lớn các chủ phương tiện đã được hỗ trợ kinh phí theo quy định. Nhiều hộ đã nghiêm túc chấp hành mua xe ô tô tải nhỏ để hành nghề dịch vụ vận tải chở hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện đã nhận tiền hỗ trợ nhưng chưa chuyển đổi phương tiện; thậm chí có người vẫn mua xe tự dựng mới không đăng ký, không đảm bảo các điều kiện ATGT…
,
,
.
,
,
,
,