,
Cập nhật lúc: 07:59 |12/09/2017
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, ngày 6-9-2017, Ban ATGT tỉnh ban hành Kế hoạch số 1895/KH-BATGT về việc tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy theo tinh thần Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2017.
,
,
.
,
,
,
,