,
Cập nhật lúc: 08:34 |14/09/2021
Với sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, từ đầu năm đến nay công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tại huyện Hải Hậu, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông...
,
,
.
,
,
,
,