,
Cập nhật lúc: 09:28 |23/07/2014
Ngày 21-7-2014, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 562/UBND-VP5 về việc tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; hoạt động đăng ký xe đạp điện, xe máy điện, công tác đảm bảo ATGT và khắc phục bất cập gây mất trật tự ATGT trên Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,