,
Cập nhật lúc: 19:30 |18/10/2014
Công tác tuyên truyền, vận động được các ngành chức năng, các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tổ chức xuống tận cấp thôn, xóm, đến mọi tầng lớp nhân dân và chú trọng vào các nhóm đối tượng học sinh, nông dân, phụ nữ, thanh niên; tập trung ở khu đông dân cư, nơi thường xảy ra TNGT như: khu chợ Cầu, xã Hải Hưng, Thị trấn Yên Định, Thị trấn Cồn...
,
,
.
,
,
,
,