,
Cập nhật lúc: 09:39 |10/04/2015
Tuần cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em chính thức diễn ra từ ngày 6 đến 10-4-2015 trên toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo đảm ATGT cho người đi xe gắn máy, xe đạp điện, mô tô, nhất là đối với trẻ em tại Việt Nam.
,
,
.
,
,
,
,