Quyết định của UBND tỉnh quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018
Cập nhật lúc07:57, Thứ Hai, 28/05/2018 (GMT+7)

Ngày 25-5-2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định là: 6.500 đồng/kg (Sáu nghìn, năm trăm đồng/một kilôgam).

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh Nam Định triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp một lần vào vụ chiêm năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2018./.

PV

,
,
.
,
,
,
,