,
Cập nhật lúc: 08:50 |21/01/2015
Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25-12-2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 2-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)...
,
,
.
,
,
,
,