,
Cập nhật lúc: 08:13 |12/07/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
,
,
.
,
,
,
,