,
Cập nhật lúc: 09:01 |31/10/2014
Ngày 29-10-2014 UBND tỉnh đã có Công văn số 723/UBND-VP3 chỉ đạo UBND các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng và Sở NN và PTNT tổ chức thực hiện mô hình trồng lúa chất lượng cao và vùng chuyển đổi sang trồng các cây rau màu có giá trị cao là hai mô hình điểm về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2014-2020.
,
,
.
,
,
,
,