,
Cập nhật lúc: 08:29 |02/12/2016
Nghị định 142 về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng có hiệu lực từ ngày 1-12 quy định, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm ngăn chặn các hành động gây nguy cơ xung đột thông tin trên mạng có nguồn gốc từ hệ thống thông tin của mình, cũng như hợp tác xác định nguồn gốc gây xung đột thông tin trên mạng, khắc phục hậu quả xung đột thông tin.
,
,
.
,
,
,
,