,
Cập nhật lúc: 08:21 |03/08/2016
Sau 2 lần họp, hôm qua 2-8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt được phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 cho người lao động tại các doanh nghiệp để đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ xem xét.
,
,
.
,
,
,
,