,
Cập nhật lúc: 08:25 |25/05/2015
Ngày 20-5-2015, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015.
,
,
.
,
,
,
,