,
Cập nhật lúc: 18:55 |06/08/2020
Nội dung này được quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 1-8. Theo đó, xe chưa được đăng ký, cấp biển số...
,
,
.
,
,
,
,