,
Cập nhật lúc: 07:43 |02/06/2020
Thông tư số 29/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 2-6-2020.
,
,
.
,
,
,
,