,
Cập nhật lúc: 18:11 |30/03/2020
Ngày 30-3-2020, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện số 3/CÐ-UBND gửi Giám đốc: Công an tỉnh, Sở Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh về việc thống kê, phân loại các trường hợp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.
,
,
.
,
,
,
,