,
Cập nhật lúc: 20:08 |30/09/2019
Một trong những văn bản đáng chú ý có hiệu lực trong tháng 10-2019 là Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về tốc độ của xe khi tham gia giao thông. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-10-2019. Cụ thể, trong khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa là 60 km/giờ...
,
,
.
,
,
,
,