,
Cập nhật lúc: 08:20 |15/04/2015
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Theo đó, QTDND hoạt động trong địa bàn một xã, một phường, một thị trấn (gọi chung là xã). Địa bàn hoạt động liên xã của QTDND phải là các xã liền kề với xã nơi QTDND đặt trụ sở chính thuộc phạm vi trong cùng một quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,