,
Cập nhật lúc: 08:28 |19/07/2017
Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị UBND các địa phương thanh toán các khoản Nhà nước vay người dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
,
,
.
,
,
,
,