,
Cập nhật lúc: 08:07 |17/10/2014
Ngày 14-10-2014, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã ký ban hành Thông tri số 16-TT/TU về việc lãnh đạo đại hội Hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
,
,
.
,
,
,
,