,
Cập nhật lúc: 07:14 |26/05/2017
Để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD và ĐT xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các kỳ thi và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các kỳ thi năm 2017...
,
,
.
,
,
,
,