,
Cập nhật lúc: 08:42 |19/11/2014
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai. Theo đó, khung giá đất gồm 2 nhóm: nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp.
,
,
.
,
,
,
,