,
Cập nhật lúc: 08:10 |16/03/2018
Bộ trưởng Bộ GD và ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng (CĐ) nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.
,
,
.
,
,
,
,