,
Cập nhật lúc: 07:47 |14/04/2014
Bộ GTVT cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện các quy định về công tác đăng kiểm phương tiện GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải; khắc phục những kẽ hở trong văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến tiêu cực trong công tác quản lý Nhà nước về vận tải...
,
,
.
,
,
,
,