,
Cập nhật lúc: 08:21 |21/06/2016
Thông tin từ BHXH Việt Nam cho hay Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã bàn thảo để tiếp tục tăng viện phí từ ngày 1-8. Mốc thời gian dự định tăng viện phí này đã tăng thêm một tháng so với lộ trình trước đây là tăng từ ngày 1-7 và cũng khác với lộ trình trước là không tăng trên diện rộng, trước mắt sẽ áp dụng ở 10 tỉnh, thành phố có số người dân tham gia BHYT cao 90-95%.
,
,
.
,
,
,
,