,
Cập nhật lúc: 09:31 |27/08/2014
Ngày 25-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ và UBND các cấp đã dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trụ sở làm việc...
,
,
.
,
,
,
,