,
Cập nhật lúc: 15:34 |10/08/2022
Ngày 8-8-2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ký ban hành Quyết định số 23-QĐ/UBND của UBND tỉnh về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
,
,
.
,
,
,
,