,
Cập nhật lúc: 08:36 |20/04/2016
Từ 1-1-2017, UBND địa phương sẽ chỉ ban hành giá tính lệ phí trước bạ với nhà, đất, còn lại các tài sản khác bao gồm ô tô, xe máy, mức giá sẽ do Bộ Tài chính ban hành thống nhất trên toàn quốc. Đây là một trong những điểm thay đổi lớn nhất trong dự thảo nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Bộ Tài chính thông báo xin ý kiến.
,
,
.
,
,
,
,