,
Cập nhật lúc: 08:21 |11/07/2018
Phòng An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên lĩnh vực xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án mới, án nổi về kinh tế, chức vụ cùng một số vụ việc mang tính đột xuất, phức tạp khác.
,
,
.
,
,
,
,