,
Cập nhật lúc: 08:31 |30/09/2014
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Xuân Trường, tình hình an ninh trật tự tuy được duy trì ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó, tập trung ở một số loại tội phạm như: Xâm phạm tài sản Nhà nước, tội phạm ma túy...
,
,
.
,
,
,
,