,
Cập nhật lúc: 08:03 |18/09/2018
Gần đây, tình trạng lợi dụng quyền tự do cá nhân, vi phạm pháp luật về thông tin trên các trang mạng xã hội ngày càng phức tạp với các biểu hiện: mạo danh xúc phạm người khác; nhiều trang mạng có nội dung xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...
,
,
.
,
,
,
,