,
Cập nhật lúc: 08:18 |23/09/2020
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực.
,
,
.
,
,
,
,