,
Cập nhật lúc: 16:51 |03/12/2016
Thời gian qua, tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử án hình sự. Các vụ án hình sự được đưa ra xét xử kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,