,
Cập nhật lúc: 07:56 |12/03/2015
Luật BHYT sửa đổi có nhiều điểm mới quan trọng mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT năm 2008, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.
,
,
.
,
,
,
,