,
Cập nhật lúc: 08:56 |15/12/2014
Thời gian qua, hoạt động in ở tỉnh ta phát triển mạnh mẽ; chất lượng các sản phẩm in ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 200 cơ sở in, đều là doanh nghiệp tư nhân; trong đó có 18 cơ sở in lớn, có 2 cơ sở chuyên in bao bì...
,
,
.
,
,
,
,