,
Cập nhật lúc: 09:02 |27/11/2015
Những năm trước đây, tình hình, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Xuân Trường có những diễn biến phức tạp. Có những thời điểm, trên địa bàn huyện có hàng chục điểm và tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng khá tinh vi, xảo quyệt và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng.
,
,
.
,
,
,
,