,
Cập nhật lúc: 08:22 |28/05/2020
Năm 2020, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện Hải Hậu tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển; lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng...
,
,
.
,
,
,
,