,
Cập nhật lúc: 08:35 |29/07/2014
Những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường Cửa Nam (TP Nam Định) luôn được triển khai tích cực, trong đó có sự tham gia hiệu quả của Hội CCB phường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.
,
,
.
,
,
,
,