,
Cập nhật lúc: 07:55 |27/10/2016
Thời gian qua, Báo Nam Định đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh những sai phạm của Chỉ huy trưởng quân sự xã Liêm Hải (Trực Ninh) trong việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg...
,
,
.
,
,
,
,