,
Cập nhật lúc: 07:39 |23/04/2014
Ngày 21-4, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có điện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Sở Cảnh sát PCCC khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong các ngày lễ lớn của đất nước sắp diễn ra.
,
,
.
,
,
,
,