,
Cập nhật lúc: 08:45 |25/07/2017
Xác định tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời điểm huyện đang tích cực thực hiện các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng...
,
,
.
,
,
,
,