,
Cập nhật lúc: 08:20 |21/03/2018
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự. Vì thế, chất lượng xét xử được nâng cao rõ rệt, không có vụ án xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm...
,
,
.
,
,
,
,