,
Cập nhật lúc: 19:40 |19/04/2014
Theo thống kê của Sở LĐ-TB và XH, toàn tỉnh hiện có trên 40 nghìn người khuyết tật, trong đó có 19.956 người khuyết tật đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, gồm: 14.679 người khuyết tật nặng và 5.286 người khuyết tật đặc biệt nặng. Phần lớn người khuyết tật sống ở địa bàn nông thôn, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình và có nhiều khó khăn.
,
,
.
,
,
,
,