,
Cập nhật lúc: 08:48 |25/08/2015
Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự ở huyện Nam Trực có chuyển biến tích cực. Số lượng án thi hành xong năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
,
,
.
,
,
,
,