,
Cập nhật lúc: 08:38 |14/10/2014
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Giao Thủy số lượng các vụ việc phải thi hành án (THA) còn tồn đọng nhiều, giá trị thi hành lớn; trong khi đó người phải THA có thái độ chây ỳ, lẩn tránh gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện.
,
,
.
,
,
,
,