,
Cập nhật lúc: 08:41 |16/08/2016
Trong những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ, tích cực các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, Công an tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội (ATXH), góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
,
,
.
,
,
,
,