,
Cập nhật lúc: 07:44 |12/08/2020
Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) các cấp trong tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, phong phú, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân. Trong đó, một hình thức tuyên truyền pháp luật được áp dụng mang lại hiệu quả rõ rệt là tổ chức "Phiên tòa giả định".
,
,
.
,
,
,
,