,
Cập nhật lúc: 09:05 |03/07/2015
Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, hằng năm, Thành phố Nam Định có số lượng án dân sự phải thi hành lớn, số việc phải thi hành án (THA) chiếm trên 30% số vụ, việc trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp người phải THA...
,
,
.
,
,
,
,