,
Cập nhật lúc: 08:17 |08/10/2019
Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp điều hành của ngành Tòa án nhân dân tỉnh, các hội thẩm nhân dân trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,