,
Cập nhật lúc: 07:46 |30/10/2014
Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về biển, đảo trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện; gắn việc khai thác kinh tế biển với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
,
,
.
,
,
,
,