,
Cập nhật lúc: 08:14 |16/05/2017
Xác định công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, những năm qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền...
,
,
.
,
,
,
,