,
Cập nhật lúc: 08:42 |23/09/2021
Về tên gọi của thôn (xóm), tổ dân phố sau khi sáp nhập? Tên gọi của thôn (xóm), tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập phải phù hợp phong tục tập quán, truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương, đặc điểm từng vùng, miền…
,
,
.
,
,
,
,