,
Cập nhật lúc: 08:47 |21/02/2017
Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn những diễn biến phức tạp và tiếp tục có chiều hướng gia tăng đã tác động trực tiếp đến toàn bộ đời sống xã hội. Cũng như trên địa bàn toàn quốc, các đường dây tội phạm ma tuý ở địa bàn tỉnh...
,
,
.
,
,
,
,