,
Cập nhật lúc: 08:06 |13/02/2020
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn. Qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,