,
Cập nhật lúc: 17:52 |23/07/2016
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được huyện Xuân Trường quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân...
,
,
.
,
,
,
,