,
Cập nhật lúc: 08:24 |26/04/2019
Từ những việc làm của cô con gái và bạn bè của con, ông Kiểm bỗng nhận ra một điều: Thế hệ trẻ ngày nay luôn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng chứ không thờ ơ, vô cảm như nhiều người vẫn nghĩ. Tinh thần sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của lớp trẻ là hoàn toàn tự nguyện, vô điều kiện, không vì lợi ích cá nhân.
,
,
.
,
,
,
,