,
Cập nhật lúc: 08:06 |23/02/2018
Không chỉ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán mà các cơ sở nuôi trồng, thu mua, chế biến… luôn phải đề cao trách nhiệm đảm bảo ATVSTP thủy sản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người tiêu dùng cũng nâng cao nhận thức, tiêu dùng thông minh để những sản phẩm không đảm bảo chất lượng không có chỗ đứng trên thị trường.
,
,
.
,
,
,
,