,
Cập nhật lúc: 08:02 |26/11/2018
Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó đã tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), phát huy quyền làm chủ và bình đẳng giới của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,