,
Cập nhật lúc: 08:40 |16/08/2019
Từ ngày nhận kết quả điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, mẹ con bà Hoa mới hết căng thẳng. Thằng Toàn, con trai bà sức học chỉ làng nhàng nhưng tổng điểm ba môn xét tuyển đại học cũng được 15. Mặc dù không đủ điểm vào trường đại học theo nguyện vọng đăng ký nhưng số điểm ấy cũng đủ để nộp hồ sơ vào một trường đại học có điểm chuẩn thấp.
,
,
.
,
,
,
,