,
Cập nhật lúc: 08:20 |25/04/2018
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân, Đảng ủy xã Mỹ Xá (TP Nam Định) đã có nghị quyết về công tác vệ sinh môi trường, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đi đôi với nâng cao...
,
,
.
,
,
,
,