,
Cập nhật lúc: 08:02 |18/08/2017
Ngoài các điểm vui chơi "truyền thống" như nhà văn hóa, nhà thiếu nhi…, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều các điểm vui chơi trẻ em do tư nhân đầu tư, góp phần tạo thêm nhiều sân chơi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi. Tuy nhiên, để hoạt động bảo đảm an toàn...
,
,
.
,
,
,
,