,
Cập nhật lúc: 08:05 |15/11/2019
Theo đánh giá của Liên hợp quốc, toàn thế giới hiện có khoảng 1 tỷ người khuyết tật, chiếm 10-15% dân số thế giới. Đặc biệt, 80% số người khuyết tật sống ở các nước đang phát triển và chiếm 20% trong nhóm người nghèo nhất thế giới.
,
,
.
,
,
,
,