,
Cập nhật lúc: 06:47 |12/10/2018
Thành công của đề án xây dựng "Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản" kết quả của sự đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự nhiệt tình tham gia của các gia đình hội viên.
,
,
.
,
,
,
,