,
Cập nhật lúc: 08:45 |31/08/2018
Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ Cty đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tổ chức cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,