,
Cập nhật lúc: 07:42 |19/08/2014
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 16-8-2014, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 279-KH/BTGTW về "Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người...
,
,
.
,
,
,
,