,
Cập nhật lúc: 08:40 |06/09/2016
Những năm qua, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng đã tích cực triển khai các nội dung của Chỉ thị tới các cấp Hội trong huyện và toàn thể cán bộ, hội viên, cựu quân nhân. Đồng thời tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể theo chuyên đề, xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm...
,
,
.
,
,
,
,