,
Cập nhật lúc: 07:53 |10/10/2019
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Nam Định luôn quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức đẩy mạnh...
,
,
.
,
,
,
,