,
Cập nhật lúc: 07:41 |20/08/2015
Nhiều mô hình tiêu biểu trong "Làm theo lời Bác" tiếp tục được biểu dương, nhân rộng đã có sức lan toả trong cộng đồng, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng say sản xuất, học tập và công tác, đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 trở thành việc làm thường xuyên trong công việc, cuộc sống thường ngày.
,
,
.
,
,
,
,