,
Cập nhật lúc: 08:48 |08/01/2019
Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
,
,
.
,
,
,
,