,
Cập nhật lúc: 07:48 |14/11/2018
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực công tác, ở từng địa phương, đơn vị.
,
,
.
,
,
,
,