,
Cập nhật lúc: 07:47 |21/05/2015
Qua gần 2 năm phát hành, cuốn "Sổ tay làm theo gương Bác" đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày trong cán bộ, đảng viên, đồng thời tạo nên phong trào thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị...
,
,
.
,
,
,
,