,
Cập nhật lúc: 08:13 |14/11/2019
Thời gian qua, Đảng bộ phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên...
,
,
.
,
,
,
,