,
Cập nhật lúc: 08:04 |28/07/2014
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một hoạt động thường xuyên, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã phát hành 4.000 cuốn Sổ tay Làm theo gương Bác đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
,
,
.
,
,
,
,