,
Cập nhật lúc: 07:52 |28/11/2016
Sáng ngày 25-11-2016, Ban TVTU tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,