,
Cập nhật lúc: 19:52 |31/12/2016
Động viên hội viên tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, như phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu bền vững. Bên cạnh đó các cựu TNXP trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt động "Nghĩa tình đồng đội" với nhiều hình thức phong phú như hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội cựu TNXP...
,
,
.
,
,
,
,