,
Cập nhật lúc: 08:13 |20/03/2019
Thực hiện Cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", thời gian qua, đội viên, nhi đồng toàn tỉnh đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện đạo đức lối sống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tham gia xây dựng tổ chức Đội vững mạnh… Qua đó có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tạo nên "rừng hoa việc tốt".
,
,
.
,
,
,
,