,
Cập nhật lúc: 08:25 |17/04/2015
Ngày 15-4-2015, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015 về "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" tới các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
,
,
.
,
,
,
,