,
Cập nhật lúc: 16:47 |23/09/2017
Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh đều có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động thực tiễn...
,
,
.
,
,
,
,