,
Cập nhật lúc: 08:39 |28/10/2015
Hội CCB xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) có 341 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội. Những năm qua, cùng với các mặt công tác, Hội CCB xã đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.
,
,
.
,
,
,
,