,
Cập nhật lúc: 06:05 |31/05/2017
Sáng 30-5-2017, Ban TVTU tổ chức hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...
,
,
.
,
,
,
,