,
Cập nhật lúc: 08:00 |05/12/2014
Ngày 3-12-2014, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,