Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng
Cập nhật lúc07:58, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

Tháng 1-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 26-NQ/TU về “Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc nêu gương, tạo bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng.
Lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng.

Ngày 28-8-2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nam Định tổ chức kỳ họp 32, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật; nghe báo cáo việc thi hành kỷ luật một số trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, bị tòa án xử phạt từ hình thức cảnh cáo không giam giữ trở lên. Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nam Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khai trừ” đối với các đồng chí: N.T.M, đảng viên chi bộ số 17, Đảng bộ phường Cửa Bắc đã “giả mạo trong công tác”, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo; N.V.T, đảng viên chi bộ Khoa Thần kinh - Đông y - Truyền nhiễm, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã “giả mạo trong công tác”, bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo; N.X.S, đảng viên chi bộ khu dân cư Đông An 2, Đảng bộ phường Năng Tĩnh đã “gây rối trật tự công cộng”, bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 21 tháng tù, cho hưởng án treo; T.T.T, đảng viên chi bộ tổ dân phố số 3, Đảng bộ phường Thống Nhất, đã “gây rối trật tự công cộng”, bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 21 tháng tù, cho hưởng án treo. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Phong (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với đồng chí Đ.M.H (là Đảng ủy viên, Trưởng Quân sự xã, nguyên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021) phạm tội “Đánh bạc”.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề rất cần thiết, cấp bách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 7-1-2014 về “Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”. Thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01 ngày 3-5-2017 về tiếp nhận, xử lý đơn thư; Quy định số 02 ngày 2-4-2018 về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; Quyết định số 158 ban hành 14 quy trình, thủ tục tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên; kịp thời tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên để xử lý, thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý ngay, dứt điểm đối với các vi phạm về kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước mà dư luận xã hội, nhân dân quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 26 tổ chức đảng và 27 đảng viên, tập trung vào những nội dung chủ yếu: việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương...; giám sát 15 tổ chức đảng, 12 đảng viên; tập trung vào những nội dung chủ yếu như công tác: lãnh đạo, chỉ đạo, việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án của huyện, tổ chức thực hiện đề án nâng cao chất lượng môi trường, đảm bảo phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020… Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý các tổ chức cơ sở đảng, các xã, thị trấn có vi phạm; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp đã kịp thời xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy; xử lý kỷ luật 180 đảng viên (trong đó: khiển trách 150 đảng viên, cảnh cáo 29 đảng viên, cách chức 1 đảng viên).

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ huyện Giao Thủy đã bám sát mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết 26 và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đặc biệt coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ huyện Giao Thủy đã tiến hành kiểm tra 19 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 13 đảng viên; có 5 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, gồm: 1 bí thư đảng ủy; 2 phó bí thư, chủ tịch UBND xã; 1 phó bí thư thường trực đảng ủy; 1 phó bí thư chi bộ cơ sở. Nội dung vi phạm: 4 đảng viên vi phạm việc thực hiện chức trách được giao, 1 đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vô tổ chức, vô kỷ luật, tự ý bỏ nhiệm sở, bỏ sinh hoạt Đảng, làm chủ phường hụi, không có khả năng thanh toán. Qua kiểm tra 19 đảng viên, kết luận 18 đảng viên có vi phạm phải xem xét xử lý; trong đó 17 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật, 1 đảng viên có vi phạm, chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và phẩm chất lối sống của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Các trường hợp kết luận có vi phạm phải xem xét, xử lý đã chỉ đạo xử lý kỷ luật kịp thời theo đúng quy trình; quyết định các hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ của vi phạm.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nội dung kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới; gắn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm. Đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc; đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh; đảng viên có chức vụ sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều bị kỷ luật nghiêm khắc, bảo đảm phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, bằng các nghị quyết chuyên đề, các quy định phù hợp với thực tiễn; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên; làm rõ số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt Đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Qua đó, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,