Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ IV-2019
Tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ
Cập nhật lúc07:53, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

Trong nhiều năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (cả đương chức và nghỉ hưu), cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác trong hệ thống chính trị của tỉnh luôn yên tâm, gắn bó với công việc, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ những người có công với cách mạng, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu vẫn nhiệt tình, tâm huyết, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm vào sự phát triển của tỉnh. 

Học viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K68.B30 khóa 2017-2019 trao đổi kinh nghiệm công tác trong các cơ quan của tỉnh. Ảnh: Xuân Thu
Học viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K68.B30 khóa 2017-2019 trao đổi kinh nghiệm công tác trong các cơ quan của tỉnh. Ảnh: Xuân Thu

Một trong những công việc khó đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là đảm bảo chế độ, chính sách với người hoạt động cách mạng trên địa bàn. Theo đó, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ, quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU về việc thực hiện xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 theo quy định của Đảng, Nhà nước, yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi với người hoạt động cách mạng và thân nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người có công với cách mạng. Việc tuyên truyền điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng triển khai đồng thời với tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu thống nhất những nội dung về điều kiện, căn cứ xác nhận và thủ tục hồ sơ, trình tự xem xét, công nhận người hoạt động cách mạng làm cơ sở để người hoạt động cách mạng, hoặc thân nhân lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xác nhận. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về đảm bảo chế độ chính sách đối với những người có công theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP, tính đến cuối năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát từ các địa phương, đơn vị, phát hiện 150 thông tin về người hoạt động cách mạng trước Tháng Tám năm 1945; tiếp nhận 138 hồ sơ; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận 102 trường hợp; trong đó có 66 hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và 36 hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Như vậy có thể thấy, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động cách mạng đã được các cơ quan có liên quan triển khai nghiêm túc, hợp tình, hợp lý. Cấp ủy các huyện, thành phố và cơ sở đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, áp dụng cách thức có hồ sơ đến đâu thẩm định, xét duyệt ngay đến đó theo quy trình chặt chẽ, hợp lý, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ. Cán bộ chuyên trách nắm vững tiêu chuẩn, điều kiện, căn cứ, đề cao trách nhiệm, tận tình, chu đáo, hướng dẫn thân nhân gia đình người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần làm đơn và cung cấp căn cứ xét duyệt theo mẫu đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Trường hợp những hồ sơ không đủ điều kiện công nhận, cấp ủy hoặc cơ quan tham mưu đã mời thân nhân đến nhận lại hồ sơ và giải thích rõ theo đúng quy định nên được nhân dân đồng tình, không có trường hợp nào khiếu nại, khiếu kiện sau mỗi đợt xét duyệt.

Bên cạnh việc thực hiện tốt chế độ chính sách với những người hoạt động cách mạng, hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu đưa cán bộ lão thành cách mạng đi nghỉ dưỡng tại Đại Lải (Vĩnh Phúc), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế). Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh triển khai khám sức khỏe định kỳ hàng năm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (cả đương chức và nghỉ hưu), cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động với tổng số trên 800 trường hợp mỗi năm. Tham mưu thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 831-QĐ/TU; trong đó tổ chức hội nghị gặp mặt hơn 1.800 cán bộ hưu hàng năm; thăm hỏi, tặng quà dịp tết Nguyên đán gần 2.200 đảng viên có đủ 40 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng chế độ, chính sách nào của Nhà nước; thăm hỏi, tặng quà dịp Quốc khánh 2-9 đối với khoảng 50 cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ... Trong 10 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; trong đó tiến hành nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp nghề, thâm niên vượt khung cho 198 cán bộ; chuyển ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức cho 41 cán bộ; thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện chế độ, chính sách đối với 3 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, 2 cán bộ nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ…     

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là truyền thống tốt đẹp đang được tiếp nối, triển khai liền mạch từ nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên dù đang công tác hay đã nghỉ chế độ đều thấy rõ trách nhiệm cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa nhằm tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

,
,
.
,
,
,
,