Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ IV-2019
Chuyển biến trong tự phê bình và phê bình (kỳ 1)
Cập nhật lúc07:43, Thứ Ba, 17/09/2019 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những năm qua, công tác tự phê bình và phê bình đã được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, chú trọng nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) bàn giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.
Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) bàn giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

1- Nhận rõ khuyết điểm, quyết tâm sửa chữa

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định. Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các đảng viên đã bám sát các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ" để đánh giá sát, đúng những ưu, khuyết điểm, hạn chế; nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Qua kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thắng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, vi phạm pháp luật; hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số cụm, điểm công nghiệp, làng nghề; các vi phạm về đất đai và các công trình đê điều, thủy lợi có diễn biến phức tạp; tiến độ triển khai, thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm chưa đáp ứng tiến độ về mặt thời gian theo kế hoạch đề ra... Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại. Đặc biệt, để chấn chỉnh các vấn đề phức tạp nảy sinh, gây bức xúc trong dư luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể như Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Giao Thủy, Nam Trực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, chuyển đổi mục đích đất sai quy định; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo; việc xử lý đất đai sau kết luận thanh tra. Gợi ý kiểm điểm tập thể lãnh đạo các cơ quan: Tỉnh Đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về thực hiện cải cách hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, việc thẩm định các dự án đầu tư và công tác quy hoạch; trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân phụ trách để cán bộ vi phạm khuyết điểm; việc thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên… Qua đó, những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân đã được chỉ rõ, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ở Đảng bộ huyện Xuân Trường có 2 cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trong Đảng bộ huyện (1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện) vi phạm pháp luật với tội danh “đánh bạc” phải xem xét xử lý hình sự chính là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Huyện ủy, trước hết là Thường trực Huyện ủy nhận thấy có phần trách nhiệm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên còn chưa chặt chẽ; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, sự tha hóa, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa kịp thời và chưa có biện pháp kiên quyết khắc phục. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành có lúc còn chưa kiên quyết, dứt khoát đối với những vi phạm khuyết điểm của cán bộ. Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm tập thể, cá nhân các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tự nhận trách nhiệm trước Ban Chấp hành đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục có các biện pháp xử lý cán bộ vi phạm nghiêm khắc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quy chế, nền nếp làm việc, nâng cao đạo đức công vụ; quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Kỳ sinh hoạt chi bộ xóm 8, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) cách đây không lâu, kéo dài từ 7 giờ tối tới tận khuya bởi có nội dung kiểm điểm đồng chí bí thư chi bộ và ban chi ủy do không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xảy ra tình trạng người dân trong xóm tự ý xây nhà, xưởng sản xuất trên diện tích đất 2 lúa; mặt khác khi đã phát hiện vẫn chưa tích cực tuyên truyền, vận động và quyết liệt trong chỉ đạo giải tỏa trường hợp vi phạm mà phải có sự vào cuộc của Ban chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai xã mới giải tỏa được. Từ khuyết điểm trên đã làm ảnh hưởng đến các phong trào thi đua của xóm, nhất là trong việc xét công nhận danh hiệu "Làng văn hóa". Sau khi nhận được các ý kiến đóng góp của đảng viên, đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí chi ủy viên đã nghiêm túc nhận khuyết điểm, đồng thời thảo luận làm rõ nguyên nhân, giải pháp để ngăn ngừa kịp thời những vi phạm đất đai vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh trên địa bàn. Đồng chí Trần Bá Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thắng cho biết: Những năm trước đây ở các chi bộ, việc đảng viên tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều, nhận thức về vai trò của công tác tự phê bình và phê bình của không ít đảng viên còn hạn chế, nhiều đảng viên, hoặc có cả bí thư chi bộ còn nể nang, chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, nhưng từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến nay, công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình đã được nâng lên, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ và các đảng viên thẳng thắn, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm của từng đảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt, công tác tự phê bình và phê bình luôn chú trọng đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc của địa phương như quản lý, sử dụng đất đai gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Chính vì vậy, từ năm 2016 đến nay trên địa bàn xã đã giải quyết được 124 trường hợp vi phạm về đất đai, nhất là các sai phạm về đất đai tại khu vực Giếng Đình và Trại Vạn, thôn Mỹ; khu vực cánh đồng Chàm, xóm 9; khu vực đền thờ Phạm Ngũ Lão. Năm 2018, địa phương có 4 người nguyên là cán bộ chủ chốt của xã và 2 người nguyên là cán bộ thôn đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai. Cũng do làm tốt tự phê bình và phê bình nên từ một Đảng bộ từng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, phải xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nhưng năm 2018 Đảng bộ xã Mỹ Thắng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những ví dụ nêu trên đã minh chứng cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy Đảng trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc; với tinh thần tự soi, tự sửa, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân đã bám sát nội dung Nghị quyết; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; qua đó tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục. Tổ chức kiểm điểm dân chủ, đoàn kết xây dựng, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nhìn thẳng sự thật, dần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Thực hiện lấy ý kiến đánh giá đa chiều; chú trọng việc gợi ý kiểm điểm đối với từng tập thể, cá nhân; những nội dung gợi ý kiểm điểm được tiếp thu, giải trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định phương hướng khắc phục và những việc cần làm ngay. Đặc biệt, thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mỗi tổ chức cơ sở Đảng cũng đã chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, trong đó, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở xử lý cán bộ đảng viên vi phạm. Kịp thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc nêu gương, đảm bảo “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã có 1.731 đảng viên và 15 tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh bị thi hành kỷ luật. Trong đó, có 30 vụ với 124 bị can, bị cáo đã và sẽ bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Điển hình như các vụ án: "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh); thôn Cấp Tiến 2, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc); thôn Mỹ, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc); xóm Đông, xã Yên Tiến, xã Yên Thắng (Ý Yên); xã Điền Xá (Nam Trực); xã Hồng Thuận (Giao Thủy); "Tham ô tài sản" tại Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh…

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Trần Văn Trọng

 

 

,
,
.
,
,
,
,