Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ IV-2019
Khi đảng viên đi trước
Cập nhật lúc07:50, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)

Với quan điểm chỉ đạo “Đảng viên đi trước” của Đảng ủy xã Giao Lạc (Giao Thủy) trong mọi phong trào, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đưa xã về đích nông thôn mới năm 2015, và hiện nay đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Diện mạo nông thôn mới xã Giao Lạc hôm nay.
Diện mạo nông thôn mới xã Giao Lạc hôm nay.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ban đầu kinh tế chủ đạo của xã Giao Lạc là sản xuất nông nghiệp, ngành nghề kém phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn (bình quân thu nhập đầu người mới đạt trên 10 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao...); hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế; trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; công tác vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới chưa được chú trọng; xã mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Ban chấp hành Đảng bộ xã Giao Lạc xác định cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, tiên phong, nòng cốt đi đầu trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là trong công tác vận động, tuyên truyền là biện pháp quan trọng tạo "đòn bẩy" kích cầu phong trào chung nên ngay từ khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ đó đã quán triệt, yêu cầu mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó tin tưởng, tích cực thực hiện. Nhiều việc làm thiết thực, đi đầu của đội ngũ đảng viên ở các chi bộ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân như gương các đồng chí: Trần Xuân Đới, bí thư chi bộ xóm 18; Lê Thiện Tân, bí thư chi bộ xóm 6; Đinh Nguyên Đậu, đảng viên chi bộ xóm 19-20; Đỗ Hữu Chí, đảng viên chi bộ xóm 10... Đồng chí Đinh Nguyên Đậu đã vận động gia đình tự nguyện hiến trên 360m2 đất để làm các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng. Đồng chí Đỗ Hữu Chí ngoài ủng hộ 7,5 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi nhà văn hóa xóm 10, làm đường bê tông... còn thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của tỉnh, của huyện và Đảng bộ xã về chương trình xây dựng nông thôn mới để viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã. Liên tục từ năm 2011-2017, vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, chuyên mục "xây dựng nông thôn mới" của đảng viên Đỗ Hữu Chí phát trên đài phát thanh đã góp phần quan trọng động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tin tưởng, quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên không chỉ gương mẫu, tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, họ hàng hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới của xã mà còn tích cực vận động con em xa quê, các doanh nghiệp ủng hộ các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới... Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên đã có sức thuyết phục mạnh mẽ, tạo lực đẩy phong trào trong cộng đồng, nhân dân đồng thuận, chung sức, chung lòng vận động gia đình đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi như: nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn... Tiêu biểu như gia đình ông Trịnh Văn Khanh, xóm 17 ủng hộ mỗi nhà văn hóa xóm 10 triệu đồng để cải tạo, xây mới; riêng nhà văn hóa xóm 17 là 50 triệu đồng. Gia đình cụ Lê Thị Đĩnh, xóm 9 ủng hộ trên 400 triệu đồng để bê tông hóa đường trong xóm...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy xã Giao Lạc cho biết: Đảng bộ xã có 24 chi bộ cơ sở, trong đó có 20 chi bộ thôn, xóm và 4 chi bộ trường học, trạm y tế với tổng số 286 đảng viên. Ngay khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã xác định muốn thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn thể nhân dân. Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết chuyên đề về chương trình xây dựng nông thôn mới tới toàn thể chi bộ cơ sở; phân công cho cán bộ, đảng viên từ xã tới cơ sở xóm, đội chịu trách nhiệm, đảm nhận từng nội dung hay tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên tập trung vào những tiêu chí khó để cùng tháo gỡ, thực hiện. Xác định chủ thể của chương trình là nhân dân, nhưng trách nhiệm, vai trò hạt nhân của đảng viên là cực kỳ quan trọng, vì vậy nhiều nội dung, phần việc... đã phát huy được tính chủ động, nêu gương của đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức được xã chú trọng chỉ đạo thực hiện, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững từ xã xuống đến thôn, xóm. Với sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đã tham gia thực hiện các quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, kênh mương nội đồng; vận động 100% hộ dân hiến tặng đất để đào đắp kênh mương, làm đường nội đồng, xây dựng khu xử lý rác thải, đóng góp vốn đối ứng để xây dựng công trình nước sạch, xây dựng 22/22 nhà văn hóa thôn, xóm và bê tông cứng hóa hàng chục km đường thôn xóm với tổng vốn đầu tư cho các công trình gần 40 tỷ đồng. Các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, nâng cấp là tiền đề quan trọng để xã thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; mở rộng quy mô nghề sản xuất váy cưới và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để phát triển toàn diện kinh tế nông thôn. Sau hơn 8 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã Giao Lạc đã có sự thay đổi vượt bậc.

Nhờ phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới bền vững ở Giao Lạc đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển. Đảng bộ, các chi bộ đã tập trung tổ chức triển khai quán triệt nội dung, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện, quy định của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; phát huy vai trò tiên phong trên mọi lĩnh vực của đội ngũ đảng viên; khuyến khích nêu gương bằng các việc làm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,