Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, biến chất
Cập nhật lúc07:48, Thứ Ba, 06/11/2018 (GMT+7)

Ngày 4-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (CBCCL) nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia BCĐ và các thành viên Tổ giúp việc của BCĐ.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thành lập BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ xây dựng quy hoạch CBCCL nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó: BCĐ gồm 6 thành viên, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban; Tổ giúp việc gồm 12 thành viên, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Tổ trưởng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở các dự thảo, phiên họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ; đồng thời phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ. Cùng với đó, các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều quan điểm chiến lược và kiến nghị giải pháp cụ thể, góp phần hoàn chỉnh Kế hoạch của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch CBCCL giai đoạn 2021-2026.

Các đại biểu khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ nói chung, quy hoạch CBCCL nói riêng. Đây là vấn đề vừa có tính chất chiến lược lâu dài; vừa là công việc cấp thiết hiện nay, mà trước hết là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. Nhiều đại biểu ủng hộ tư duy tầm nhìn dài hạn, nhiều nhiệm kỳ trong xem xét, đánh giá cán bộ; nhưng phải lựa chọn, quy hoạch CBCCL theo từng nhiệm kỳ cụ thể. Một số ý kiến đề xuất, trong công tác quy hoạch phải đảm bảo tính “động” và “mở”, nhưng trong một nhiệm kỳ thì cần quy hoạch rất cụ thể cả về mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu. Các đại biểu cũng cho rằng, việc quy hoạch phải kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, nhưng cần coi trọng tiêu chuẩn, lấy tiêu chuẩn là căn cứ quyết định việc quy hoạch.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các thành viên có nhiều ý kiến đóng góp về yêu cầu tiêu chuẩn của CBCCL; nhất là yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị: Bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận của CBCCL... Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần làm tốt hơn công tác quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; không chỉ đơn thuần lựa chọn cán bộ trẻ để quy hoạch cương vị này.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, biến chất, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhất là “các anh” cơ hội chính trị, như con lươn, con chạch, luồn lách rất khéo... nên phải thận trọng. Do đó, quá trình quy hoạch phải làm chủ động và phải thường xuyên theo dõi, giám sát liên tục, khi phát hiện cán bộ có vấn đề là đưa ra khỏi quy hoạch ngay. Cũng trong quá trình đó, nếu phát hiện nhân tố mới, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì kịp thời quyết định bổ sung quy hoạch. Để làm được điều đó, các cấp phải tiến hành công tác quy hoạch một cách sâu sát, chặt chẽ; dân chủ, đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định rõ và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch; nhân sự quy hoạch phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Theo kế hoạch của Bộ Chính trị, trong tháng 11-2018, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đây là công việc rất hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, mong chờ. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị bám sát vào kế hoạch của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ, của Ban Tổ chức Trung ương để nghiêm túc triển khai thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nhân sự do chính địa phương, cơ quan, đơn vị mình giới thiệu vào quy hoạch.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm chỉnh Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương (Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018), phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ, vào quy trình giới thiệu cán bộ vào quy hoạch.

Các đồng chí thành viên BCĐ do Bộ Chính trị quyết định thành lập cần dành thời gian thích đáng để chăm lo cho công việc hệ trọng này. Các đồng chí trong Tổ giúp việc của BCĐ là những cán bộ được lựa chọn kỹ, có kinh nghiệm công tác, được tin cậy cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì công việc, thực hiện nghiêm quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Tổ giúp việc và sự chỉ đạo của BCĐ để thực thi nhiệm vụ. Phải công tâm, khách quan, cẩn trọng, trung thực, giữ gìn bí mật, tuyệt đối không được lợi dụng công việc đang làm để vướng vào tiêu cực trong quá trình giúp BCĐ thực thi các nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, sau cuộc họp này, Ban Tổ chức Trung ương cùng Tổ giúp việc BCĐ hoàn chỉnh ngay kế hoạch của Bộ Chính trị, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của BCĐ, của Tổ giúp việc để sớm ban hành, tạo điều kiện để BCĐ và Tổ giúp việc đi vào hoạt động nền nếp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ./.

Nguyễn Tấn Tuân

,
,
.
,
,
,
,