Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ 3-2018
Khơi sức dân từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" (kỳ 1)
Cập nhật lúc08:26, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương của Ban Dân vận Trung ương và Ban TVTU, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hưởng ứng tích cực của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, toàn tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua đó, đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; tham gia giải quyết khó khăn, phức tạp ở cơ sở; đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cán bộ xã Nam Phong, TP Nam Định (bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế.
Cán bộ xã Nam Phong, TP Nam Định (bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế.

I - Cách làm phù hợp

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác triển khai xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Ban TVTU đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các huyện, thành uỷ, Đảng ủy trực thuộc hướng dẫn cấp uỷ cơ sở chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng, nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; xây dựng tiêu chí đánh giá các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tinh thần Hướng dẫn số 133-HD/BDVTW, ngày 6-5-2011 của Ban Dân vận Trung ương “Về công tác dân vận thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”; Kế hoạch số 771-KH/BDVTW ngày 8-3-2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017… Bên cạnh đó, hằng năm, UBND tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề cụ thể; chỉ đạo các cụm, khối thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố phát động, ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã tăng thời lượng, xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục có chất lượng và chuyên sâu giới thiệu những gương “người tốt, việc tốt”, các gương điển hình mới, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều sở, ngành, đơn vị, địa phương lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở GD và ĐT, LĐLĐ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Tỉnh Đoàn... các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Thành phố Nam Định... Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với những nội dung cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thường xuyên, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thu hút được đông đảo nhân dân trong tỉnh tham gia... Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với học tập và làm theo tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, trong sinh hoạt để quần chúng nhân dân tin tưởng và noi theo. Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền đã chú trọng xây dựng những mô hình “Dân vận khéo” để góp phần phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm biểu dương, khen thưởng những đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo, tháo gỡ. Ban Dân vận, cán bộ phụ trách công tác dân vận các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh tích cực hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó, chú trọng hướng dẫn cơ sở tiếp tục đăng ký, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như Đảng bộ các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Thành phố Nam Định, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo mỗi chi bộ, Đảng bộ trực thuộc phải xây dựng ít nhất một mô hình “Dân vận khéo”; riêng Đảng bộ các xã, phường, thị trấn phải xây dựng từ 2 mô hình “Dân vận khéo” trở lên và mỗi đảng viên đăng ký thực hiện một công việc dân vận cụ thể. Qua đó góp phần tạo bước đột phá trong công tác vận động quần chúng và giải quyết một số vấn đề còn nhiều bức xúc của địa phương… MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã chú trọng xây dựng, phát động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, các mô hình do tổ chức mình triển khai thực hiện. Tiêu biểu như các mô hình: Câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”; “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải”; “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến”, “Xứ họ đạo 3 không”. Qua việc triển khai thực hiện các phong trào và xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã tạo được sự đồng thuận cao trong đoàn viên, hội viên, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xanh - sạch - đẹp”; “Bảo vệ môi trường”; “Vì sức khỏe cộng đồng”…

Với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp, các ngành, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.572 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 945 mô hình tập thể, 627 điển hình cá nhân (gồm 278 mô hình, điển hình về phát triển kinh tế; 481 mô hình, điển hình về văn hóa - xã hội; 420 mô hình, điển hình về quốc phòng - an ninh; 393 mô hình, điển hình về xây dựng hệ thống chính trị). Các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa; giảm nghèo bền vững; bảo vệ an ninh trật tự; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,