Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018)
Nghĩa Hưng khơi dậy sức dân từ phong trào "Dân vận khéo"
Cập nhật lúc08:49, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Huyện ủy Nghĩa Hưng tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Nông dân xóm 8, Thị trấn Quỹ Nhất tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nông dân xóm 8, Thị trấn Quỹ Nhất tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tập trung mọi nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy Nghĩa Hưng đã phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn, MTTQ và các đoàn thể hướng dẫn, triển khai, tổ chức phong trào “Dân vận khéo” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trong huyện. Cơ quan chuyên môn đã đôn đốc đăng ký xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn huyện duy trì trên 100 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất, kinh doanh; xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đã có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó nổi bật trên lĩnh vực kinh tế, mỗi cơ sở chọn từ 2 đến 3 đơn vị xây dựng điển hình về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập người lao động, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác, xây dựng, phát triển các trang trại, gia trại, phát triển nghề, làng nghề... Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã và đang thu hút được nhiều hộ gia đình tham gia mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình chuyển đổi cơ giống, cơ cấu mùa vụ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; mô hình vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên đất hai lúa… Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã phát huy vai trò tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến trên 252ha đất để làm các công trình giao thông thủy lợi nội đồng; dồn quỹ đất công ích đưa vào quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp 24,6% trong tổng nguồn vốn 2.301,222 tỷ đồng xây dựng NTM. Nhờ đó đến tháng 4-2017, Nghĩa Hưng đã có 25/25 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100% số xã, thị trấn đã được UBND tỉnh quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, ngày 24-11-2017, huyện Nghĩa Hưng đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Những thành tựu trong xây dựng NTM của các xã, thị trấn đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hiện nay huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM trong phạm vi toàn huyện, trước mắt đến năm 2020 không ngừng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí cấp xã và 9 tiêu chí huyện NTM; phấn đấu có từ 2-3 xã nông thôn kiểu mẫu. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn huyện có các dự án quan trọng như: Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, cầu Thịnh Long, đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, khu đô thị tập trung tại Thị trấn Liễu Đề... liên quan nhiều đến công tác giải phóng mặt bằng, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà trên địa bàn các địa phương có dự án, đa phần người dân đều đồng tình ủng hộ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Phong trào “Dân vận khéo” cũng đã có tác động tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực giúp Đảng bộ, chính quyền huyện Nghĩa Hưng có nhiều thuận lợi hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện Nghĩa Hưng đạt 6,5%, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp - thủy sản 30,5%, công nghiệp - xây dựng 35,2%, thương mại - dịch vụ 34,3%. Năm 2017, kinh tế của huyện vẫn giữ vững ổn định so với cùng kỳ, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số lĩnh vực sản xuất có tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Đồng chí Đồng Xuân Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: Thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các mục tiêu, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương cơ sở. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, biểu dương các gương người tốt, việc tốt; từng bước đổi mới cách thức bình chọn, biểu dương công khai, dân chủ bảo đảm tính nêu gương, giáo dục và tạo sức lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng huyện Nghĩa Hưng ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,