Đảng bộ xã Nam Cường gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc07:09, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

Thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), Ðảng bộ xã Nam Cường (Nam Trực) luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Ðảng là then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo nên sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ðảng bộ xã Nam Cường hiện có 342 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ trường học, y tế, 16 chi bộ thôn, xóm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ðảng ủy xã đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên, nhất là triển khai Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, Ðảng ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Việc xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; sản xuất vụ đông xuân; phát triển công nghiệp; vệ sinh môi trường; thực hiện quy chế dân chủ, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác phát triển đảng viên... Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng và phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Năm 2017, Ðảng ủy xã đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Xem xét giới thiệu 12 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Ðảng, trong đó đã tổ chức kết nạp 5 đảng viên mới. Chế độ sinh hoạt Ðảng được thực hiện nghiệm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 90%. Hằng tháng, Ðảng ủy xã duy trì giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ các thôn xóm nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ðồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, Ðiều lệ Ðảng, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ, từ đó phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn thôn Thanh Khê, xã Nam Cường.
Nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn thôn Thanh Khê, xã Nam Cường.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Ðảng, Ðảng bộ xã Nam Cường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trong đó xác định nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng NTM. Với đặc thù là một xã thuần nông, Ðảng ủy xã chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Ðến nay, xã Nam Cường đã quy hoạch được các vùng sản xuất rau màu, lúa lai có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Bên cạnh đó xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở rộng diện tích cây màu, cây cảnh như: lạc, chanh, hồng, quất, đào để tăng thu nhập cho người dân. Chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn của Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN và PTNT với tổng dư nợ trên 45 tỷ đồng. Nhận thấy địa phương có lợi thế để phát triển công nghiệp do nằm trên tuyến tỉnh lộ 490C, Ðảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các hộ dân phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới, do đó đã có nhiều nghề mới được du nhập và phát triển mạnh như nghề may công nghiệp, mộc, cơ khí, làm hoa nhựa, chế biến nông sản… Từ đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương cũng như nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, toàn xã có 2 doanh nghiệp và 7 hộ gia đình tham gia sản xuất CN-TTCN và dịch vụ, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động địa phương. Nổi bật trong thời gian qua, Ðảng bộ xã đã lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trước khi triển khai, xã Nam Cường gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng yếu kém, nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM ít nhưng với chủ trương khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân để người dân tự nguyện đóng góp công sức xây dựng các công trình cộng đồng. Trong năm 2017, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường liên thôn Ngưu Trì - thôn Ðông; đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn Giao Hòa, thôn Nguyễn, thôn Ðông; đề nghị Nhà nước đầu tư mở rộng tuyến đường liên xã trên địa bàn với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng; xây mới 4 phòng học trường THCS; mua sắm trang thiết bị cho học sinh các nhà trường; xây nhà văn hóa xã; nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, trạm y tế, chợ với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng; khảo sát thiết kế, đầu tư xây dựng 10 phòng học và bếp ăn Trường mầm non khu B Thanh Khê - Ngưu Trì - thôn Thượng với tổng kinh phí dự toán 6 tỷ 960 triệu đồng. Các thôn xóm tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Hiện nay, xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM và đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ, Nam Cường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Ðảng và đảng viên cho thấy, Ðảng bộ có 60 % tổ chức cơ sở Ðảng xếp loại trong sạch vững mạnh; 40% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 75% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, Ðảng bộ xã được Huyện ủy Nam Trực liên tục công nhận danh hiệu Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã tăng theo từng năm. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại chiếm 60%, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 40%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Ðây là tiền đề để thời gian tới, Ðảng bộ xã Nam Cường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,