Đảng bộ huyện Vụ Bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn
Cập nhật lúc10:07, Thứ Hai, 22/01/2018 (GMT+7)

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Vụ Bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Qua đó, các chi bộ đã có những bước đổi mới một cách mạnh mẽ cách thức tổ chức sinh hoạt, thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chủ động gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trạm y tế xã Liên Bảo.
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trạm y tế xã Liên Bảo.

Chi bộ 2 Liên Phương, xã Liên Bảo có 24 đảng viên. Đã thành nền nếp, cứ ngày mùng 3 hằng tháng, chi bộ lại tổ chức sinh hoạt. Dựa vào hướng dẫn của Đảng uỷ xã và tình hình thực tế của địa phương, Chi bộ đã lựa chọn nội dung sinh hoạt trọng tâm cho từng tháng. Đồng chí Phạm Ngọc Cừ, bí thư chi bộ cho biết: Trước mỗi kỳ sinh hoạt, ban chi uỷ chi bộ chủ động họp bàn, thảo luận trước các nội dung sẽ triển khai. Đặc biệt, chi bộ đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm kết hợp với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để quán triệt tại hội nghị chi bộ. Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các cuộc sinh hoạt, các đảng viên tích cực phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Sau mỗi cuộc sinh hoạt, ban chi uỷ đều phân công đảng viên phụ trách từng phần việc cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nổi bật trong thời gian qua, chi bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của xã để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Kết quả đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiến đất, đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn của 7 dong ngõ và đường trục thôn, dài gần 3km, rộng 2,5m đến 3,5m; tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân trong thôn đến khu xử lý rác thải tập trung của xã; bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT tại khu vực hai bên Quốc lộ 10… Nhờ chú trọng, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ và ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Hằng năm, 100% đảng viên của đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ 5 năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; thôn đạt danh hiệu làng văn hóa; 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cũng như Chi bộ 2 Liên Phương, thời gian qua, các chi bộ nông thôn trong Đảng bộ huyện Vụ Bản đã chú trọng đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt đều thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương tập trung vào việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, của địa phương, của cơ quan có liên quan đến địa phương, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng sau; giải quyết tâm tư, vướng mắc của đảng viên, công tác phát triển đảng viên... Trước kỳ họp, ban chi ủy chi bộ đều hội ý để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Tùy đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, mỗi chi bộ tổ chức một hoặc một số buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những vấn đề phù hợp, sát với thực tiễn để chọn nội dung sinh hoạt như: xây dựng NTM; huy động các nguồn lực phát triển kinh tế; vệ sinh môi trường; xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm; quản lý, phát triển đảng viên… Từ việc quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn đã giúp đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy Vụ Bản cho biết: Đảng bộ huyện Vụ Bản có 220 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố với 4.834 đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Vụ Bản luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chi bộ thật sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên, coi đây là giải pháp đột phá, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đầu các nhiệm kỳ đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy khảo sát để đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ nông thôn, chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế, yếu kém cần khắc phục để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Đặc biệt, 100% Đảng bộ xã, thị trấn đã yêu cầu các chi bộ trực thuộc hằng tháng sau sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ trích biên bản sinh hoạt chi bộ gửi về Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả sinh hoạt và những ý kiến, kiến nghị của đảng viên. Thông qua đó giúp cho các Đảng bộ kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCS Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với các chi bộ trực thuộc trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn ở Vụ Bản là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho sự phát triển vững mạnh của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên trung bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 87%. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,35%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 14 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, 4 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, tạo tiền đề để huyện sớm hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM vào năm 2018. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,