Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Thực hiện Quy định 15 "Về đảng viên làm kinh tế tư nhân" - Kết quả và những vấn đề đặt ra (kỳ 2)
Cập nhật lúc08:44, Thứ Hai, 02/10/2017 (GMT+7)

(Tiếp theo kỳ trước)

II: “Chìa khóa” tạo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

 Toàn tỉnh hiện có 106 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Thực hiện Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân” các tổ chức Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định, lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động ban giám đốc, chủ doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế làm việc của cấp ủy; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy với giám đốc, chủ doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Đảng viên Bùi Công Huân (bên trái), Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) có nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất.
Đảng viên Bùi Công Huân (bên trái), Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) có nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất.

Qua thực tế hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đã khẳng định: Ở doanh nghiệp có tổ chức Đảng thì sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững. Chi bộ Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) được thành lập tháng 10-2011 với 6 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 22 đảng viên. Các tổ chức Công đoàn, Hội CCB, Hội CTĐ, Hội Khuyến học cũng được thành lập, củng cố hoạt động hiệu quả. Với phương châm “Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Ban chi ủy, Ban giám đốc Cty luôn quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cao, công nhân lành nghề; áp dụng khoa học kỹ thuật, làm ra các sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, được khách hàng tin dùng. Mặt hàng của Cty là sản xuất máy chế biến lâm sản và máy phục vụ nông nghiệp với 45 chủng loại máy; mỗi năm bán ra thị trường trên 11 nghìn máy các loại. Năm 2015, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Ban chi ủy, Ban giám đốc Cty đã xây dựng đề án thuê ruộng đất của các hộ nông dân để xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Đến nay, Cty đã thuê 115 mẫu ruộng tại 2 xã Xuân Bắc và Xuân Vinh, đầu tư 8 tỷ đồng quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng như trạm điện, trạm bơm, đường nội đồng, kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, các loại máy móc, vật tư phục vụ sản xuất. Trong 4 vụ đầu, Cty đã quy hoạch vùng trồng lúa thương phẩm, vùng trồng cây dược liệu, vùng chăn nuôi thủy sản, gia cầm bước đầu đạt hiệu quả. Đồng chí Đinh Xuân Mộc, Bí thư chi bộ, Giám đốc Cty cho biết: Để thực hiện sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Ban chi ủy Cty thống nhất nhận thức; tự giác tuân thủ luật pháp trong kinh doanh bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững. Ban chi ủy đã phối hợp với Ban giám đốc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Cty xây dựng hệ thống quy chế, quy định trên cơ sở Bộ luật Lao động, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Môi trường, Luật BHXH… Trong quá trình hoạt động, Chi bộ Cty đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Cả 22 cán bộ, đảng viên trong Cty đều gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ lao động trong Cty luôn được duy trì hài hòa ổn định, luôn quan tâm đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cùng với tổ chức Đảng, hoạt động của các đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB luôn được Cty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, động viên tinh thần hăng say lao động sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Công đoàn Cty đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các luật liên quan đến quyền lợi người lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT... Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại trong doanh nghiệp; quan tâm chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hằng năm, Cty có nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện Quy định số 15 và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng”; các cấp uỷ Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các ban Đảng của tỉnh, các sở, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển mới và củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân”. Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, các cấp ủy Đảng cũng tăng cường công tác khảo sát, rà soát nắm số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp; phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; tổ chức phân công cán bộ, đảng viên xúc tiến thành lập tổ chức Đảng khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 100 tổ chức cơ sở Đảng với 3.721 đảng viên, trong tổng số trên 27 nghìn lao động; trong đó có 66 cơ sở trong doanh nghiệp 100% vốn của cổ đông. Đồng chí Nguyễn Như Hà, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, trong đó đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong từng năm. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 9-5-2011 về việc “Phát triển, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân”. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “Phát triển mới và củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân giai đoạn 2008-2010” và tiếp tục triển khai giai đoạn 2010-2015. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp uỷ; tiến hành sơ kết và tiếp tục thực hiện “Quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ, Ban chấp hành các đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp”. Qua đó, đã đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận giữa cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành các đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở bảo đảm đủ số lượng và chất lượng; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Chỉ đạo các cấp uỷ và lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Từ năm 2002 đến nay đã vận động thành lập được 25 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Các tổ chức cơ sở Đảng khi thành lập đều là chi bộ, đến nay 4 chi bộ cơ sở đã phát triển thành Đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ Cty CP Xây dựng và phát triển nông thôn; Đảng bộ Cty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội; Đảng bộ Cty CP Xây dựng Tiến Triển, Đảng bộ Cty TNHH Nam Dược. Về chủ doanh nghiệp: có 16 cơ sở, chủ doanh nghiệp là bí thư cấp uỷ; 2 cơ sở, chủ doanh nghiệp chỉ là đảng viên; 7 cơ sở chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên. Về tổ chức Đảng, có 6 tổ chức cơ sở Đảng dưới 9 đảng viên, 14 tổ chức cơ sở Đảng có từ 9 đến dưới 30 đảng viên, 5 tổ chức cơ sở Đảng có từ 30 đảng viên trở lên.

Các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân sau khi thành lập và đi vào hoạt động đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đã thực hiện lịch sinh hoạt theo định kỳ, nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới; công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm; đã kết nạp gần 200 đảng viên mới. Quy chế làm việc của cấp uỷ đã xác định được mối quan hệ giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp đã tạo được sự đồng thuận chung vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động. Đa số đảng viên đều giữ gìn và phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chấp hành tốt mọi quy định của doanh nghiệp; quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ, được giám đốc doanh nghiệp và người lao động tin tưởng.

Tuy nhiên thực tế cho thấy việc thực hiện 5 nhiệm vụ (sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng) của tổ chức Đảng trong từng doanh nghiệp tư nhân có khác nhau. Đối với tổ chức Đảng, Bí thư chi bộ có vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp, thì việc thực hiện 5 nhiệm vụ có thuận lợi, nhất là việc tham gia với chủ doanh nghiệp về công tác sản xuất, kinh doanh; công tác cán bộ. Còn đối với các tổ chức Đảng, chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên, Bí thư cấp uỷ không giữ vị trí chủ chốt thì việc tham gia với chủ doanh nghiệp về công tác sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ rất khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, nhiều cấp uỷ đã xây dựng được quy chế làm việc và mối quan hệ với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Một số tổ chức Đảng đã đổi mới phương thức hoạt động cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong chấp hành pháp luật, điều lệ Cty, tích cực trong sản xuất, kinh doanh, làm cho chủ doanh nghiệp ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Một số chi bộ đã duy trì sinh hoạt định kỳ, bố trí thời gian, địa điểm hợp lý, xây dựng nội dung phù hợp, thiết thực./.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Việt Thắng

 

 

,
,
.
,
,
,
,