Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở Xuân Trường
Cập nhật lúc07:48, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, những năm qua Huyện ủy Xuân Trường đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thượng trao đổi với cấp ủy chi bộ xóm 7 về thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.
Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thượng trao đổi với cấp ủy chi bộ xóm 7 về thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Trường đã ra nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 74 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá phân loại chất lượng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2016 cho thấy, có 38 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đạt trong sạch vững mạnh; 31 Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Việc sinh hoạt của các cấp ủy, chi ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực. Các đảng ủy, chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt toàn khóa, trong đó xác định được nội dung sinh hoạt từng tháng. Ở Đảng bộ Công an huyện, hầu hết các chi bộ đều chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ. Ở 20 chi bộ trực thuộc huyện ủy và 20 Đảng bộ xã, thị trấn có 70% số chi bộ sinh hoạt đều kỳ; 25% sinh hoạt 7 đến 9 kỳ trong năm. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện tương đối phong phú, như: quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; lắng nghe, giải đáp tâm tư, vướng mắc của đảng viên… Trong sinh hoạt, chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cùng với đó, cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc dự sinh hoạt với chi bộ (những chi bộ còn nhiều khó khăn) để góp ý xây dựng, định hướng cho chi bộ phát triển. Ở Đảng bộ xã Xuân Thượng có 330 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ; trong đó 9 chi bộ thôn xóm và 3 chi bộ trường học. Các chi bộ sau khi hoàn thành đại hội chi bộ thôn xóm nhiệm kỳ 2017-2020 đã sớm ban hành quy chế làm việc cho toàn khóa. Từ ngày mùng 3 hoặc mùng 5 hằng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt, triển khai nghị quyết, xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chuyển tải thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và địa phương. Trong tháng 9 vừa qua, các chi bộ đã tập trung vào việc bầu xóm trưởng, xóm phó, thanh tra nhân dân, bầu chi hội trưởng nông dân xóm; chuẩn bị Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Cùng với đó, chi ủy chi bộ cũng đánh giá những việc làm được và chưa làm được trong tháng vừa qua, phương hướng khắc phục và nhiệm vụ tháng tới; tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự... Khắc phục tính đơn điệu, lúng túng trong sinh hoạt chi bộ, những năm gần đây, chi bộ xóm 7, xã Xuân Thượng đã xây dựng được nội dung cụ thể; mỗi quý xây dựng một nghị quyết chuyên đề phù hợp, như: Xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang... Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thảo luận sôi nổi và thường có từ 5 đến 7 đảng viên tham gia ý kiến. Do xây dựng được nội dung cụ thể, đưa ra sinh hoạt bàn sâu, phân tích kỹ nên nghị quyết đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống rất thiết thực. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, theo đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt và nghị quyết chi bộ. Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung kỳ họp đề cập (số đảng viên vắng mặt, lý do vắng; các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết quả biểu quyết nội dung thảo luận). Nội dung chuẩn bị sinh hoạt được ghi chép đầy đủ vào sổ nghị quyết. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được chú trọng từng bước đi vào nền nếp với nhiều nội dung phong phú, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đồng chí Đinh Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được thể hiện thông qua chất lượng sinh hoạt và phụ thuộc vào tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của từng cán bộ, đảng viên. Có mạnh dạn phê bình và tự phê bình thường xuyên mới làm cho mình và đồng chí mình thấy được những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Để làm được điều đó, thời gian tới, Đảng bộ Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Thông tri số 12-TT/TU ngày 22-5-2007 của Ban TVTU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,