Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh xây dựng đội ngũ "Minh bạch - liêm chính - chuyên nghiệp - đổi mới"
Cập nhật lúc08:22, Thứ Ba, 26/09/2017 (GMT+7)

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới, thời gian qua Cục Thuế tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hướng tới chuẩn “Minh bạch - liêm chính - chuyên nghiệp - đổi mới” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh ký kết với Cty CP MISA (Hà Nội) cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho các đơn vị, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh ký kết với Cty CP MISA (Hà Nội) cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho các đơn vị, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh hiện có 87 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực và đạo đức, tác phong, hạn chế tối đa những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, thậm chí “thỏa thuận ngầm” với người nộp thuế, ảnh hưởng đến uy tín của ngành…, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn đến các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ. Thấm nhuần tư tưởng của Bác trong Thư gửi Hội nghị cán bộ Tài chính ngày 20-2-1952 “Chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: Chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân... tẩy trừ những thói tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ”, những năm qua, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng. Tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự kiểm điểm, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII thông qua các tiêu chí, chuẩn mực của ngành, cơ quan. Tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến công tác chuyên môn của ngành đến từng chi bộ, từng cán bộ, công chức gắn liền việc học tập những tiêu chuẩn cần “xây” với những điều cần “chống” đối với công chức toàn ngành, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tạo nguồn thu cho ngân sách, trước những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế đất nước và của tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác cùng ngành Thuế giám sát, phát hiện vi phạm của cán bộ thuế theo tinh thần Thư ngỏ của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh gửi các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục đạo đức, xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế đổi mới có đủ năng lực, tính chuyên nghiệp, phẩm chất đạo đức vững vàng, thân thiện. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua để tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT); triển khai nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng cục Thuế trong cải cách thủ tục hành chính thuế, với trọng tâm là tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để 100% doanh nghiệp thực hiện thành công kê khai nộp thuế điện tử. Duy trì thực hiện đúng cam kết với NNT về cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuế. Thực hiện tốt chương trình hành động “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn. Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và các giao dịch với NNT, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động quản lý Nhà nước, góp phần tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao. Nhờ đó, tổng nguồn thu nội địa trên địa bàn toàn tỉnh liên tục tăng từ hơn 2.705 tỷ đồng năm 2015 lên gần 3.253 tỷ đồng năm 2016 và ước cả năm 2017 đạt 3.598 tỷ đồng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hằng năm, phấn đấu tốc độ thu tăng bình quân 15% trở lên so với cùng kỳ, thời gian tới Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi hơn nữa cho NNT, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để Nam Định trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo nguồn thu để tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, tăng thu cho NSNN. Đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa hệ thống hành chính thuế theo lộ trình đã được phê duyệt; rà soát, loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, niêm yết công khai các thủ tục hành chính về thuế…, tạo thuận lợi nhất cho NNT đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế. Tích cực tuyên truyền hỗ trợ NNT, thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho NNT, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường quản lý kê khai, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu, phức tạp. Có giải pháp quyết liệt thu hồi nợ đọng tiền thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, bán hàng không xuất hóa đơn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để thu thập thông tin về NNT, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đôn đốc NNT chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế, triển khai kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục đạo đức, xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế “Trung thành, trí tuệ, chuyên nghiệp, sáng tạo, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để hướng tới các giá trị “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới” của ngành Thuế Việt Nam./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,