Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng"
Công tác phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn
Cập nhật lúc20:54, Thứ Bảy, 19/08/2017 (GMT+7)

Tỉnh ta hiện có trên 22 nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nông thôn, đây là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, nguồn cho công tác phát triển Đảng ở cơ sở. Thời gian qua, mặc dù công tác phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn đã được các cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn trong tỉnh quan tâm song số lượng ĐVTN khu vực này được kết nạp Đảng vẫn còn thấp so với các khu vực khác. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như trẻ hóa đội ngũ đảng viên ở chi bộ nông thôn.

ĐVTN huyện Ý Yên hiến máu tình nguyện trong chương trình Ngày Chủ nhật đỏ năm 2017.
ĐVTN huyện Ý Yên hiến máu tình nguyện trong chương trình Ngày Chủ nhật đỏ năm 2017.

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐVTN nói chung, ĐVTN nông thôn nói riêng, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên thông qua những nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Nam Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Nói cho thanh niên nghe - nghe thanh niên nói”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, học tập 6 bài học lý luận chính trị, sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục do các cơ sở Đoàn tổ chức đã góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức, giác ngộ sâu sắc về Đảng và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Thông qua phong trào đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 670 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, trong tổng số 1.086 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 61,6%. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là công tác phát triển Đảng trong ĐVTN đang diễn ra không đều ở các khu vực, đối tượng. Trong khi lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học… có số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng khá cao thì ngược lại, công tác phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn còn thấp, chỉ chiếm khoảng 30%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: nguồn ĐVTN trên địa bàn nông thôn không nhiều lại thường xuyên biến động. Đa số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT thì thi vào các trường đại học, cao đẳng hoặc đi học nghề; số lượng thanh niên đi làm ăn xa đông. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên nông thôn do nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động Đoàn - Hội, không có ý chí phấn đấu vào Đảng. Mặt khác, cấp ủy Đảng và chính quyền một số nơi chưa chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, chưa mạnh dạn giao việc cho thanh niên để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Thời gian qua, tuy đã có nhiều cố gắng để đa dạng hóa các hoạt động của tổ chức Đoàn ở khu vực nông thôn, song ở một số cơ sở Đoàn, hoạt động Đoàn còn khá đơn điệu, chưa đa dạng, chưa thu hút, tập hợp được thanh niên tham gia sinh hoạt. Công tác tham mưu với cấp ủy trong việc xác định chỉ tiêu, lựa chọn, bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú hạn chế. Một số ít đoàn viên nông thôn được kết nạp vào Đảng nhưng chưa thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, ảnh hưởng đến việc giác ngộ, vận động quần chúng khác phấn đấu vào Đảng…

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN nông thôn, thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN nói chung, khu vực nông thôn nói riêng, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Nam Định học tập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm vào việc “làm theo lời Bác”, nhân rộng các điển hình thanh niên nông thôn tiên tiến gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt hơn” để cuộc vận động này thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng thường xuyên của thanh niên; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, phát động nhiều cuộc thi tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam… nhằm nâng cao ý thức giác ngộ của ĐVTN để ngày càng có nhiều ĐVTN nông thôn được đứng trong hàng ngũ của Đảng; phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: Thanh niên chung tay xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… nhằm tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho ĐVTN nông thôn phấn đấu; xây dựng tổ chức Đoàn ở địa bàn nông thôn thực sự vững mạnh. Trước hết cần kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là bí thư chi đoàn. Theo đó, lựa chọn những thanh niên, đảng viên trẻ có uy tín từ công chức cấp xã, bộ đội xuất ngũ, thanh niên làm kinh tế giỏi, sinh viên tốt nghiệp đại học… để làm bí thư chi đoàn. Mặt khác, chú trọng việc quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng nguồn cán bộ trẻ. Cần đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên trẻ là thanh niên trực tiếp lao động ở nông thôn vào nghị quyết của các cấp ủy, đồng thời phát huy trách nhiệm của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên đối với công tác này. Rà soát các chi đoàn yếu kém, chi đoàn ít đoàn viên, hoạt động khó khăn có thể cho sinh hoạt ghép; đồng thời tăng cường đoàn viên khu vực trường học, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang về sinh hoạt tại chi đoàn nơi cư trú để tạo thêm lực lượng và làm nòng cốt trong các hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn đoàn viên nông thôn ưu tú, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu và rèn luyện. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại, bình xét những đoàn viên thực sự tiêu biểu để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 

,
,
.
,
,
,
,