Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Cập nhật lúc09:59, Thứ Hai, 28/09/2015 (GMT+7)

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy: Đoàn Hồng Phong
Phó Bí thư Tỉnh ủy:  Trần Văn Chung, Phạm Đình Nghị

Các Ủy viên:

1. Bùi Xuân Đức
2. Đặng Văn Sinh
3. Nguyễn Hải Hưng
4. Phan Văn Tình
5. Ngô Gia Tự
6. Trần Anh Dũng
7. Phạm Thị Thu Hằng
8. Đặng Xuân Hùng
9. Đoàn Văn Hùng
10. Nguyễn Viết Hưng
11. Nguyễn Anh Tuấn
12. Nguyễn Văn Va

Đồng chí BÍ THƯ TỈNH UỶ Đoàn Hồng Phong
Đồng chí BÍ THƯ TỈNH UỶ
Đoàn Hồng Phong
           
                      Đồng chí PHÓ BÍ THƯ TỈNH UỶ      Đồng chí PHÓ BÍ THƯ TỈNH UỶ                                                              Trần Văn Chung                         Phạm Đình Nghị
       
               Đồng chí                                   Đồng chí                                    Đồng chí  
            Bùi Xuân Đức                       Đặng Văn Sinh                       Nguyễn Hải Hưng
       
                  Đồng chí                                Đồng chí                                     Đồng chí  
            Phan Văn Tình                       Ngô Gia Tự                             Trần Anh Dũng
       
                  Đồng chí                                Đồng chí                                  Đồng chí  
        Phạm Thị Thu Hằng                  Đặng Xuân Hùng                     Đoàn Văn Hùng
       
                  Đồng chí                                Đồng chí                                    Đồng chí  
          Nguyễn Viết Hưng                   Nguyễn Anh Tuấn                     Nguyễn Văn Va

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(Xếp theo A, B, C)

 

1. Hà Lan Anh

2. Bạch Ngọc Chiến

3. Phạm Văn Chiến

4. Lê Quốc Chỉnh

5. Trần Văn Chung

6. Trần Văn Công

7. Trần Anh Dũng

8. Trần Lê Đoài

9. Bùi Xuân Đức

10. Nguyễn Như Hà

11. Nguyễn Thị Hà

12. Nguyễn Hồng Hải

13. Phạm Hồng Hải

14. Triệu Đức Hạnh

15. Lê Hữu Hảo

16. Phạm Thị Thu Hằng

17. Nguyễn Mạnh Hiền

18. Dương Công Hiếu

19. Lại Văn Hiếu

20. Nguyễn Phùng Hoan

21. Cao Xuân Hùng

22. Đặng Xuân Hùng

23. Đoàn Văn Hùng

24. Nguyễn Hải Hưng

25. Nguyễn Viết Hưng

26. Trịnh Quang Hưng

27. Vũ Văn Hưng

28. Trần Văn Kiểm

 

29. Khúc Mạnh Kiên

30. Vũ Minh Lượng

31. Khương Thị Mai

32. Nguyễn Hùng Mạnh

33. Lê Đức Ngân

34. Phạm Đình Nghị

35. Vũ Văn Nghĩa

36. Nguyễn Thanh Nhã

37. Đoàn Hồng Phong

38. Phạm Văn Quyết

39. Vũ Văn Rung

40. Đặng Văn Sinh

41. Phạm Văn Tạ
     (Phạm Đức Tạ)

42. Trần Minh Thắng

43. Bùi Thị Thơm

44. Bùi Thị Minh Thu

45. Nguyễn Thị Thu Thủy

46. Phạm Thị Thanh Thủy

47. Phan Văn Tình

48. Hoàng Đức Trọng

49. Nguyễn Anh Tuấn

50. Trương Anh Tuấn

51. Đinh Đức Tuyến

52. Hoàng Văn Tuyến

53. Ngô Gia Tự

54. Nguyễn Văn Va

55. Nguyễn Minh Văn

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chủ nhiệm: Phan Văn Tình

Các Ủy viên chuyên trách:

1. Trần Hiếu Thanh
2. Lương Xuân Khương
3. Phạm Hồng Hải
4. Vũ Xuân Hương
5. Nguyễn Thế Đức
6. Nguyễn Quang Hưng

Các Ủy viên kiêm chức:

1. Bùi Xuân Đức
2. Lê Quốc Chỉnh

-------------------------------------------

 TIỂU SỬ TÓM TẮT

của đồng chí Đoàn Hồng Phong,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Đoàn Hồng Phong

Sinh ngày: 02-01-1963.

Nơi sinh: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 162, đường Thái Bình, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30-12-1993.

Ngày chính thức: 30-12-1994.

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 10/10.

- Học vị: Thạc sĩ kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 4-1986 đến tháng 10-1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

- Từ tháng 10-1990 đến tháng 10-1995: Cán bộ Cục Thuế tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 10-1995 đến tháng 3-1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

- Từ tháng 3-1997 đến tháng 10-1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

- Từ tháng 10-1999 đến tháng 8-2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Nam Định (Do sáp nhập cơ quan).

- Từ tháng 8-2001 đến tháng 3-2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã, Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 3-2002 đến tháng 6-2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 6-2003 đến tháng 11-2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 11-2005 đến tháng 7-2008: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 7-2008 đến tháng 12-2009: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 12-2009 đến tháng 9-2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 9-2010 đến tháng 7-2014: Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 9-2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, đồng chí Đoàn Hồng Phong được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định./.

----------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

của đồng chí Trần Văn Chung,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Trần Văn Chung

Sinh ngày: 20-7-1962.

Nơi sinh: Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Quê quán: Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 89, đường Lê Quý Đôn, phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27-9-1988.

Ngày chính thức: 27-9-1989.

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 10/10.

- Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

Khen thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 9-1979 đến tháng 10-1984: Học tập trung tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

- Từ tháng 12-1985 đến tháng 6-1992: Công tác tại Phòng Tổng hợp kế hoạch, Ban Quản lý ruộng đất Hà Nam Ninh.

- Từ tháng 7-1992 đến tháng 1-1994: Phó Trưởng Phòng Quy hoạch - Kế hoạch, Chi cục Quản lý đất đai Hà Nam Ninh.

- Từ tháng 2-1994 đến tháng 9-1996: Trưởng Phòng Tổ chức pháp chế, Chi cục Quản lý đất đai Nam Hà.

- Từ tháng 10-1996 đến tháng 9-1998: Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ thuộc Sở Địa chính Nam Định.

- Từ tháng 10-1998 đến tháng 2-2003: Phó Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Nam Định (tháng 9-2000: Bí thư Đảng ủy Sở Địa chính tỉnh Nam Định, tháng 2-2001: Là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh).

- Tháng 3-2003: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 6-2003 đến tháng 10-2005: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2008: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2008 đến tháng 9-2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Từ tháng 10-2010 đến tháng 6-2014: Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Thành phố Nam Định, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Nam Định.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 9-2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, đồng chí Trần Văn Chung được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định./.

---------------------------------------------

 TIỂU SỬ TÓM TẮT

của đồng chí Phạm Đình Nghị,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Đình Nghị

Sinh ngày: 08-11-1965.

Nơi sinh: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Quê quán: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 104, đường Nguyễn Đức Thuận, Thành phố Nam Định.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03-02-1994.

Ngày chính thức: 03-02-1995.

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 4-1987 đến tháng 10-1994: Cán bộ Sở Tài chính vật giá tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Hà.

- Từ tháng 10-1994 đến tháng 6-1996: Phó Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính vật giá tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 7-1996 đến tháng 12-1996: Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính vật giá tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 1-1997 đến tháng 2-2002: Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 3-2002 đến tháng 8-2004: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 9-2004 đến tháng 12-2005: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 1-2006 đến tháng 7-2008: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2008 đến tháng 12-2008: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 1-2009 đến tháng 3-2009: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 3-2009 đến tháng 4-2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 5-2010 đến tháng 7-2011: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2011 đến tháng 6-2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 8-2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định.

- Từ tháng 8-2014 đến tháng 9-2014: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Nam Định.

- Từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2015: Ủy viên Ban TVTU Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, đồng chí Phạm Đình Nghị được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định./.

 

 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,