Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc07:37, Thứ Hai, 19/08/2013 (GMT+7)

Ngày 16-8-2013, Ban TVTU tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo; quán triệt, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc và UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch của Ban TVTU, việc sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Thông báo, tập trung làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; những mặt được, chưa được; chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật, của Đảng (trong đó có các quy định về khiếu nại, tố cáo) để hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới; hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sự giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, của MTTQ và các tổ chức thành viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị phải được tiến hành từ cơ sở. Cùng với việc sơ kết chung theo quy định, Ban TVTU sẽ lựa chọn một số đơn vị xây dựng báo cáo sơ kết theo chuyên đề để báo cáo tại hội nghị sơ kết toàn tỉnh. Các Đảng bộ khối, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức sơ kết ở những nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện sơ kết, có sự kiểm tra, đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp. Việc sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị ở cơ sở phải tiến hành và gửi báo cáo về Tỉnh ủy trước ngày 15-9-2013.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) quán triệt những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; những nội dung cơ bản và những điểm mới được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các huyện ủy, thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc; các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch, lộ trình, các bước sửa chữa khuyết điểm, yếu kém sau đợt kiểm điểm phê bình, tự phê bình của từng cấp ủy Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4. Trong quý III-2013, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp với địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW từ cơ sở, đánh giá nghiêm túc đầy đủ, toàn diện kết quả chỉ đạo và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; những hạn chế, vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn để có biện pháp chấn chỉnh, đưa công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,