Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)
Cập nhật lúc07:34, Thứ Tư, 31/07/2013 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chiều ngày 30-7-2013, Ban TVTU tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (NQTW7) (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) sơ kết thực hiện NQTW7 (khóa X) của tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thành viên BCĐ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; trưởng Phòng NN và PTNT, Chủ tịch HND các huyện, thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã tiêu biểu của tỉnh trong thực hiện NQTW7 (khóa X).

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện NQTW7 trên địa bàn tỉnh ta. Triển khai thực hiện NQTW7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, đồng thời xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã ban hành 8 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM. UBND tỉnh đã rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp; quy hoạch xây dựng NTM. Đến tháng 6-2013, toàn tỉnh có 199/200 xã, thị trấn triển khai công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT), trong đó có 149 xã hoàn thành giao đất ngoài thực địa. Thông qua DĐĐT đã vận động các hộ nông dân góp đất, góp công, kinh phí, huy động máy móc, phương tiện đào đắp đường giao thông, thủy lợi nội đồng kết hợp chỉnh trang đồng ruộng. Toàn tỉnh đã xây dựng được 150 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 8.725ha; từng bước mở rộng diện tích gieo sạ, đến năm 2013, tỷ lệ gieo sạ đạt 16% diện tích gieo cấy. Tỷ trọng giống lúa hàng hóa chất lượng cao tăng từ 20% năm 2008 lên 70% năm 2013; chuyển 100% diện tích lúa xuân sang trà xuân muộn; 60% diện tích lúa mùa sang trà mùa sớm và mùa trung sớm nên đã giảm thiểu ảnh hưởng của sâu bệnh và thiên tai. Năng suất lúa bình quân đạt 119 tạ/ha, sản lượng lúa hằng năm đạt trên 930 nghìn tấn, trong đó có 350-400 nghìn tấn lúa hàng hóa chất lượng cao; giá trị sản phẩm trên 1ha đất canh tác năm 2012 đạt 95 triệu đồng, bằng 1,5 lần so với năm 2008, luôn là tỉnh trong nhóm dẫn đầu về sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng tập trung trang trại, gia trại. Toàn tỉnh có 116 trang trại, 9.000 gia trại đạt tiêu chí mới. Về nuôi trồng thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, giảm tỷ trọng khai thác. Sản lượng thủy sản năm 2012 đạt 100 nghìn tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 53.281 tấn, khai thác đạt 46.779 tấn. Trong 5 năm (2009-2013), tỉnh đã tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và xã hội để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn. Tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai. Toàn tỉnh đã lập, triển khai 90 dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng vốn đầu tư 4.818,1 tỷ đồng; hoàn thành nâng cấp 56,8/91,5km đê biển, bê tông hoá 102,6km mặt đê sông; xây mới 15 cống qua đê… Trong lĩnh vực giao thông, đã tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh và hệ thống giao thông nông thôn… với tổng vốn đầu tư 8.619 tỷ đồng. Đến tháng 6-2010, đã bàn giao toàn bộ lưới điện nông thôn cho ngành Điện quản lý. Từ năm 2009-2013, tổng vốn huy động đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đạt 37.688,7 tỷ đồng, bằng 2,96 lần so với giai đoạn 2004-2008. Về công nghiệp và dịch vụ nông thôn, năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp ở nông thôn đạt 7.814 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2008, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009-2013 đạt 18,8%/năm. Toàn tỉnh có 113 làng nghề, thu hút 130 nghìn lao động. Đến nay, toàn tỉnh có 443 doanh nghiệp đầu tư vào 20 CCN, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 2.548 tỷ đồng, tăng 1.594,1 tỷ đồng so với năm 2008, thu hút trên 16 nghìn lao động. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2011-2015), tỉnh đã chọn 96 xã (chiếm 46% số xã toàn tỉnh) thực hiện. Đến tháng 6-2013, có 3 xã đạt 18/19 tiêu chí, 9 xã đạt 17 tiêu chí, 11 xã đạt 16 tiêu chí, 12 xã đạt 15 tiêu chí, 47 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 14 xã đạt từ 8-10 tiêu chí; không còn xã dưới 8 tiêu chí, bình quân tăng 7 tiêu chí so với năm 2010. Ở 113 xã, thị trấn còn lại bình quân đạt 8 tiêu chí, tăng 2-3 tiêu chí. Trong 3 năm (2010-2013), tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 5.013,8 tỷ đồng… Tỉnh đã quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Trong đó tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn. Trong giai đoạn 2009-2013, toàn tỉnh đã tổ chức 898 lớp đào tạo nghề cho 28.756 lao động; giải quyết việc làm cho 114.240 người, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên tăng từ 74,7% năm 2009 lên 76,5% năm 2013; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 10,6 triệu đồng/người năm 2008 lên 19,4 triệu đồng/người năm 2012, ước năm 2013 đạt 22,1 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đến năm 2012 còn 6,72%. Đến cuối năm 2012, có 1.917/3.682 thôn, xóm đạt danh hiệu thôn (xóm) văn hóa, đạt 52%, tăng 15% so với năm 2008; có 395.058 gia đình (chiếm 72,72%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 3.543 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; trong đó có 2.950 hương ước, quy ước được phê duyệt.

Giai đoạn 2013-2015 và hướng đến năm 2020, tỉnh ta tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả NQTW7, kiên trì đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; đào tạo nông dân có trình độ sản xuất tiên tiến, có đủ bản lĩnh chính trị. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong giai đoạn 2014-2020. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM”, lấy thôn, xóm làm địa bàn và hộ gia đình là hạt nhân để vận động xây dựng NTM. Khai thác và vận dụng tốt các tiềm năng đất đai, lao động, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chủ lực có lợi thế một cách bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho dân cư nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của các ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc thực hiện NQTW7 (khoá X). Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là việc chưa thực hiện đồng bộ 3 vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chưa thực hiện đồng đều giữa các địa phương. Vẫn còn một số cấp ủy, lãnh đạo chính quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm quyết liệt; chưa có giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực; còn có tư tưởng nóng vội; tốc độ, trình độ, quy mô trong phát triển nông nghiệp, nông thôn tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa chuyển về chất, còn nhiều hạn chế trong một số vấn đề như chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm… Đồng chí cũng chỉ ra, trong thời gian tới, tỉnh ta cần kiên trì thực hiện Nghị quyết rút ra bài học kinh nghiệm, tạo sự đồng thuận giữa các ngành, các địa phương và nhân dân; xác định rõ vai trò của cơ sở trong việc thực hiện NQTW7; lấy người dân làm chủ thể để thực hiện tốt NQTW7, vai trò của các đồng chí Bí thư chi bộ ở xóm, xã. Kiên trì tiếp tục xác định xây dựng NTM là trọng tâm trong suốt quá trình thực hiện, trong đó phải thường xuyên bổ sung quy hoạch, đặc biệt chú trọng quy hoạch sản xuất gắn với tiêu thụ, quy hoạch hạ tầng phải đồng bộ, chắc chắn, không được chủ quan, nóng vội, không được mắc bệnh thành tích. Tiếp tục củng cố mở rộng phong trào thi đua quần chúng xây dựng NTM, có tổng kết thực tiễn, nhưng không áp dụng máy móc. Lấy thôn, xóm, gia đình làm hạt nhân, cơ sở xã, thị trấn làm địa bàn để xây dựng NTM. Phải xác định được bộ cơ cấu sản phẩm nông nghiệp phù hợp với từng địa phương trên cơ sở phù hợp với biến đổi khí hậu, phù hợp với quỹ sử dụng đất trồng lúa. Nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xử lý tốt vấn đề vốn, trong đó huy động sức dân hợp lý; tăng cường huy động vốn của các doanh nghiệp Trung ương và địa phương; tăng cường ngân sách Nhà nước các cấp; lồng ghép tốt các nguồn vốn; chú ý tính toán chắc chắn theo phương châm chỉ cải tạo, tận dụng tối đa những công trình đã có, chỉ làm những công trình thật sự cần thiết, tránh tình trạng nợ công… Đối với các xã không nằm trong diện xây dựng NTM đợt này, tỉnh vẫn khuyến khích các địa phương và sẽ có cơ chế tiếp tục hỗ trợ trong quá trình xây dựng NTM./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,