,
Cập nhật lúc: 08:33 |30/05/2017
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Nam Trực luôn chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi...
,
,
.
,
,
,
,