,
Cập nhật lúc: 08:24 |28/07/2014
Đảng bộ Thành phố Nam Định có 94 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 14 nghìn đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Thành ủy Nam Định đã tập trung chỉ đạo UBKT các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát...
,
,
.
,
,
,
,