,
Cập nhật lúc: 07:35 |15/08/2014
Ngày 14-8-2014, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã về làm việc với Ban TVTU Nam Định về một số vấn đề liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
,
,
.
,
,
,
,