,
Cập nhật lúc: 08:45 |18/10/2016
Đảng bộ xã Xuân Hòa (Xuân Trường) hiện có 299 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,