,
Cập nhật lúc: 07:55 |02/12/2019
Đảng bộ Hải Hậu hiện có 14.717 đảng viên sinh hoạt ở 93 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 35 đảng bộ xã, thị trấn, 9 đảng bộ cơ quan, 49 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã có nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
,
,
.
,
,
,
,