,
Cập nhật lúc: 07:17 |03/07/2019
Ðảng bộ phường Lộc Hạ hiện có 498 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Ðể làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ðảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh từ cơ sở. Rõ nét nhất trong công tác chính trị tư tưởng là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
,
,
.
,
,
,
,