,
Cập nhật lúc: 08:38 |16/09/2014
Đảng bộ xã Yên Lộc (Ý Yên) có 337 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ cơ sở; trong đó 14 chi bộ thôn, xóm và 5 chi bộ cơ quan, trường học. Trước đây, chất lượng sinh hoạt của chi bộ các thôn, xóm của xã còn nhiều tồn tại như: Nội dung sinh hoạt đơn điệu, ít tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề...
,
,
.
,
,
,
,