,
Cập nhật lúc: 07:27 |23/04/2015
Huyện ủy Giao Thủy đã chỉ đạo và chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm là: Đảng bộ xã Giao Phong, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Giao Hải và Giao Thanh thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.
,
,
.
,
,
,
,