,
Cập nhật lúc: 07:53 |19/09/2018
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
,
,
.
,
,
,
,