,
Cập nhật lúc: 08:47 |29/01/2016
Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực và khẩn trương, sáng 28-1-2016, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
,
,
.
,
,
,
,