,
Cập nhật lúc: 08:32 |16/03/2018
Cty cổ phần 27-7 Hải Hậu nằm trên địa bàn xã Hải Long (trước đây là Xí nghiệp Thương binh 27-7 Hải Hậu) được thành lập từ tháng 12-1975, đến tháng 2-2000 được chuyển đổi sang mô hình Cty cổ phần. Đảng bộ Cty có 32 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ phân xưởng chế biến lâm sản; chi bộ phòng kinh doanh tổng hợp...
,
,
.
,
,
,
,