,
Cập nhật lúc: 07:54 |24/11/2017
Ngày 22-11-2017, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 (khóa XIX) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018...
,
,
.
,
,
,
,