,
Cập nhật lúc: 07:48 |06/11/2018
Ngày 4-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (CBCCL) nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia BCĐ và các thành viên Tổ giúp việc của BCĐ.
,
,
.
,
,
,
,