,
Cập nhật lúc: 20:25 |18/03/2019
Ngày 18-3, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XIX) tổ chức hội nghị lần thứ 25 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tổ chức cán bộ.
,
,
.
,
,
,
,