,
Cập nhật lúc: 09:01 |25/11/2015
Đảng bộ xã Nam Thanh (Nam Trực) có 560 đảng viên sinh hoạt ở 32 chi bộ, trong đó có 23 chi bộ thôn, xóm. Những năm qua, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM.
,
,
.
,
,
,
,