,
Cập nhật lúc: 07:52 |11/01/2018
Ngày 9-1-2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tham gia vào dự thảo chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy năm 2018.
,
,
.
,
,
,
,