,
Cập nhật lúc: 08:57 |22/02/2015
Mùa xuân này, Đảng ta tròn 85 năm tuổi. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua bao thử thách, khó khăn, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành nhiều thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước ta từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành một nước có vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Cứ mỗi mùa xuân đến, cảm xúc lại trào dâng trong lòng mỗi người dân Việt Nam...
,
,
.
,
,
,
,