,
Cập nhật lúc: 08:51 |31/10/2014
Ngày 30-10-2014, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,