,
Cập nhật lúc: 07:50 |26/03/2015
Với việc tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phát triển Đảng; trong đó chú trọng phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức trẻ là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng…, trong số 1.349 đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ Khối có 90% đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng.
,
,
.
,
,
,
,