,
Cập nhật lúc: 08:39 |14/08/2017
Nam Định có trên 600ha ruộng muối ở các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng và Giao Thủy. Do phương thức sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở hạ tầng đồng muối xuống cấp dẫn tới năng suất, chất lượng muối không cao, thu nhập của người làm muối rất thấp. Mở rộng diện tích muối sạch, áp dụng cơ giới hóa và các công nghệ mới trong sản xuất và chế biến…
,
,
.
,
,
,
,