Hoàn thiện dự thảo nghị định mới quy định về giao khu vực biển
Cập nhật lúc07:57, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ nội dung dự thảo nghị định mới quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển để hoàn thiện dự thảo bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

Theo đó, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn theo hướng: Đối với các dự án đầu tư nói chung (bao gồm cả các dự án nhỏ, có thời gian thực hiện ngắn…) thì thời hạn giao khu vực biển là không quá 30 năm (có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm). Đối với các dự án đầu tư có thời gian thực hiện hơn 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển phải tương ứng với thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đầu tư và không phải trình Thủ tướng chấp thuận./.

Theo chinhphu.vn


 

,
,
.
,
,
,
,